"Damokleen miekka" - Englanninkielinen käännös

FI

"Damokleen miekka" englanniksi

FI

Damokleen miekka {substantiivi}

volume_up
Damokleen miekka
Damokleen miekka uhkaa siis kulttuuripolitiikkaamme.
A formidable sword of Damocles thus hangs above our cultural policies.
Se roikkuu kuin Damokleen miekka ei vain unionin vaan koko planeetan päällä.
Like a sword of Damocles, it hangs over not only the Union, but over the whole world.
Lisäksi toukokuun 4. päivä uhkaa meitä kuin Damokleen miekka.
Moreover, the date of 4 May hangs over us like a sword of Damocles.

Esimerkkejä "Damokleen miekka"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

Finnish"Rauhanlauseke" ei ole vain yhden pään, eli Euroopan yllä oleva Damokleen miekka.
The 'peace clause' is not a Damocles' sword hanging over the head of Europe alone.
FinnishSe roikkuu kuin Damokleen miekka ei vain unionin vaan koko planeetan päällä.
Like a sword of Damocles, it hangs over not only the Union, but over the whole world.
FinnishOlen kuitenkin hieman huolestunut, sillä Damokleen miekka uhkaa meitä.
But I am left with some concern, as if something bad could happen at any time.
FinnishLisäksi toukokuun 4. päivä uhkaa meitä kuin Damokleen miekka.
Moreover, the date of 4 May hangs over us like a sword of Damocles.
FinnishDamokleen miekka uhkaa siis kulttuuripolitiikkaamme.
A formidable sword of Damocles thus hangs above our cultural policies.
FinnishTuhansien Airbusin työntekijöiden yllä on häilynyt tammikuusta lähtien työttömyyden uhka kuin Damokleen miekka.
The sword of Damocles that being laid off represents has been hanging over the heads of thousands of Airbus employees since January.
FinnishIrakin konfliktin aiheuttama uhka riippuu yllämme kuin Damokleen miekka, ja tämä on kaikkien pidettävä mielessä.
The spectre of a conflict in Iraq hangs over us all like the sword of Damocles and that is something that we all need to have in mind.
FinnishMeidän pitäisi tuomita se, että mahdollisen Taiwanin miehityksen laillistava laki leijuu Taiwanin yllä kuin Damokleen miekka.
We should condemn the fact that the Chinese law legitimising the possible occupation of Taiwan hangs over Taiwan like a sword of Damocles.
FinnishArvoisa puhemies, yli kymmenen vuoden ajan Tsernobylin reaktorikatastrofin seuraukset ovat roikkuneet kuin Damokleen miekka Ukrainan ja koko Euroopan päällä.
Mr President, the results of the disaster at Chernobyl have hung like a sword of Damocles over Ukraine and the whole of Europe for more than ten years.
FinnishKuulun niiden ihmisten joukkoon, joiden mielestä ydinala, mikä tahansa toteutunut turvallisuuden taso sitten onkin, on todella niin kuin Damokleen miekka päidemme yläpuolella.
I am among those who think that nuclear energy, whatever the level of security, is truly like a sword of Damocles hanging over our heads.
FinnishLisäksi nykyään tiedetään erittäin hyvin, että tämä velka lepää Afrikan yllä kuin Damokleen miekka, ja etenkin Kansainvälisellä valuuttarahastolla on oltava asiassa selkeä politiikka.
We know full well today that this debt hangs over Africa like a sword of Damocles and the IMF in particular needs a clear policy here.
FinnishPaljon on vielä tekemättä, mutta kun nimitystä koskeva asia leijuu yllä kuin Damokleen miekka, on vaikeaa siirtyä eteenpäin muissa toimintalinjoissa.
There is certainly a great deal still to do, but when the naming issue continually hangs over everything like the Sword of Damocles it is difficult to move on in other areas of policy.
FinnishKotipaikkani Cuxhaven-Bremerhavenin yläpuolella riippuu tämä Damokleen miekka, eikä tällainen kilpailun vääristyminen saa johtua eurooppalaisesta rakennepolitiikasta.
Where I live in Cuxhaven-Bremerhaven, there is the threat of just this kind of sword of Damocles; such distortion of competition must not be the result of European structural policy.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "Damokleen miekka" englanniksi

miekka substantiivi