"Dalai-Lama" - Englanninkielinen käännös

FI

"Dalai-Lama" englanniksi

EN

"Dalai Lama" suomeksi

FI

Dalai-Lama {erisnimi}

volume_up
Dalai-Lama
Dalai Lama saapuu huomenna vieraaksemme ja puhuu parlamentille.
The Dalai Lama will be our guest tomorrow and will address this Parliament.
Hänen pyhyytensä Dalai-lama vierailee huomenna parlamentissamme.
His Holiness the Dalai Lama will pay a visit to our Parliament tomorrow.
Kiinan viranomaiset väittävät, että Dalai-lama on yksityishenkilö.
The Chinese authorities say that the Dalai Lama is a private person.
EN

Dalai Lama {erisnimi}

volume_up
Dalai Lama
The Dalai Lama will be our guest tomorrow and will address this Parliament.
Dalai Lama saapuu huomenna vieraaksemme ja puhuu parlamentille.
His Holiness the Dalai Lama will pay a visit to our Parliament tomorrow.
Hänen pyhyytensä Dalai-lama vierailee huomenna parlamentissamme.
The Chinese authorities say that the Dalai Lama is a private person.
Kiinan viranomaiset väittävät, että Dalai-lama on yksityishenkilö.

Esimerkkejä "Dalai-Lama"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishDalai-lama on tehnyt selväksi sen, että hän toivoo rauhanomaista vuoropuhelua.
The Dalai Lama has made it clear that peaceful dialogue is what he wishes.
FinnishDalai-lama on kehottanut kansaansa pysymään väkivallattomalla tiellä.
The Dalai Lama has urged his people to maintain the path of non-violence.
FinnishOnneksi Tiibet ja Dalai Lama eivät anna itsensä tulla unohdetuiksi.
Luckily, Tibet and the Dalai Lama do not allow themselves to be forgotten.
FinnishVetäytymällä poliittisesta elämästä Dalai Lama ei mitenkään luovu vastuustaan.
By withdrawing from political life, the Dalai Lama is in no way relinquishing his responsibility.
Finnish8:19 Dalai-lama oli kerran Portugalissa, missä rakennettiin paljon joka puolella.
8:19 The Dalai Lama was once in Portugal, and there was a lot of construction going on everywhere.
FinnishDalai-lama on puhunut mediassa ”Tiibetin kulttuurisesta kansanmurhasta”.
The Dalai Lama has spoken in the media of Tibet's cultural genocide.
FinnishDalai Lama saapuu huomenna vieraaksemme ja puhuu parlamentille.
The Dalai Lama will be our guest tomorrow and will address this Parliament.
FinnishDalai-lama oli täällä parlamentissa vasta joulukuussa puhumassa täysistunnossa Tiibetin puolesta.
The Dalai Lama was here only in December, speaking on behalf of Tibet in the plenary.
FinnishHänen pyhyytensä Dalai-lama vierailee huomenna parlamentissamme.
His Holiness the Dalai Lama will pay a visit to our Parliament tomorrow.
FinnishKansannousun seurauksena Dalai Lama ja 80 000 tiibetiläistä joutuivat lähtemään kotimaastaan.
As a result of the uprising, the Dalai Lama and 80 000 Tibetans had to leave their country.
FinnishKiinan viranomaiset väittävät, että Dalai-lama on yksityishenkilö.
The Chinese authorities say that the Dalai Lama is a private person.
FinnishDalai Lama vastaa väkivallattomuudella ja vaatii neuvotteluja. Nämä vaatimukset ansaitsevat tukemme.
The Dalai Lama has responded without violence and his calls for talks deserve our support.
FinnishDalai-lama on kunnioitettu uskonnollinen johtaja ja muun muassa Nobelin rauhanpalkinnon saaja.
The Dalai Lama is a respected religious leader and, amongst other things, a Nobel Peace Prize Laureate.
FinnishDalai Lama hyväksyy keskitien ainoana ratkaisuna eteenpäin.
The Dalai Lama accepts the middle way as the only way forward.
FinnishDalai-lama vaatii Tiibetiin itsehallintoa, ja se on mielestäni viisas ja asianmukainen ehdotus.
The Dalai Lama is asking for autonomy for Tibet and I believe this proposal is a wise and appropriate one.
FinnishLisäksi haluan muistuttaa teitä siitä, että Dalai-lama on jo puhunut parlamentin täysistunnossa.
Moreover, I should like to remind you that the Dalai Lama has already addressed this Parliament’s plenary.
FinnishTämä on juuri se, minkä Dalai Lama toisti tänään olevan hänen ja Tiibetin kansan lähestymistapana.
This is exactly what the Dalai Lama has reiterated today to be his approach and that of the Tibetan people.
FinnishHe opettavat myös munkeille, että Dalai Lama on vaara.
They also teach the monks that the Dalai Lama is a danger.
FinnishSiitä lähtien maanpakoon ajettu Dalai-lama on jatkanut rauhanomaista protestiaan jo puoli vuosisataa.
Since then, the Dalai Lama, forced into exile, has been conducting his peaceful protest for half a century.
FinnishEuroopan unionin on aika lähettää vahva viesti, esimerkiksi kutsumalla Dalai-lama vierailemaan parlamentissa.
It is time Europe sent a strong message, for example by inviting the Dalai Lama to visit this House.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "Dalai Lama":

Dalai Lama
English

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "Dalai-Lama" englanniksi

lama substantiivi