FI

copy {substantiivi}

volume_up
To resolve the issue, activate your copy of Windows Vista again.
To resolve the issue, activate your copy of Windows Vista again.
Valitse Copy your email messages (Kopioi sähköpostiviestit) ja poista kaikkien muiden valintaruutujen valinnat.
Select Copy your email messages and clear all the other checkboxes.
EN

copy {substantiivi}

volume_up
Perhaps we should give the Finance and Economics Ministers a copy of the Treaties.
Meidän pitäisi ehkä antaa valtiovarainministereille kopio perussopimuksista.
A copy of the picture is embedded into each of the songs from that album.
Kopio kuvasta upotetaan kuhunkin kyseisen albumin kappaleeseen.
Do you have an upgrade copy or a full product copy of Windows Vista?
Onko käytettävissä Windows Vistan päivityskopio vai täydellinen kopio?
A copy of this correspondence has also been sent to Mr Coelho.
Kirjeenvaihdosta on toimitettu jäljennös myös jäsen Coelholle.
If business activities end in bankruptcy, a copy of the court judgment imposing bankruptcy is annexed.
Jos toiminta loppuu konkurssiin, liitetään jäljennös tuomioistuimen konkurssiinasettamispäätöksestä.
I have a copy of the document you are referring to and I am absolutely astounded by it.
Minulla on jäljennös asiakirjasta, johon viittaatte ja olen aivan ihmeissäni siitä.
copy
volume_up
kappale {subst.} (lehden)
Mr President, you have a copy of our current Rules of Procedure in front of you.
Arvoisa puhemies, teillä on edessänne yksi kappale nykyistä työjärjestystämme.
I shall be pleased to let Commissioner McCreevy have a copy later on.
Minulla on ilo ojentaa siitä hetken kuluttua yksi kappale komission jäsenelle McCreevylle.
I would say to the Commissioner that I have to hand a copy of the Commission's working document on the proposals.
Sanoisin herra komissaarille, että minulla on kappale komission työasiakirjasta, joka koskee ehdotuksia.
copy
To resolve the issue, activate your copy of Windows Vista again.
To resolve the issue, activate your copy of Windows Vista again.
Select Copy your email messages and clear all the other checkboxes.
Valitse Copy your email messages (Kopioi sähköpostiviestit) ja poista kaikkien muiden valintaruutujen valinnat.
copy (myös: inscription, text)
Copy and paste or type the following text in the Open box in the Run dialog box:
Kopioi ja liitä tai kirjoita seuraava teksti Suorita-valintaikkunan Avaa-kenttään:
In the document, select the text that you want to copy or move.
Valitse asiakirjasta teksti, jonka haluat kopioida tai siirtää.
Valitse kopioitava teksti.
copy (myös: blurb)
copy
volume_up
numero {subst.} (lehden)
copy
volume_up
painos {subst.} (lehden)

Esimerkkejä "copy"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishTo resolve the issue, activate your copy of Windows Vista again.
To resolve the issue, activate your copy of Windows Vista again.
FinnishValitse Copy your email messages (Kopioi sähköpostiviestit) ja poista kaikkien muiden valintaruutujen valinnat.
Select Copy your email messages and clear all the other checkboxes.
FinnishAfter you install a Windows Vista service pack, you might be prompted to activate your copy of Windows Vista, even if you've already activated it.
After you install a Windows Vista service pack, you might be prompted to activate your copy of Windows Vista, even if you've already activated it.
FinnishLisäksi tarvitaan TV tai näyttö, joka tukee DVI- tai HDMI-kytkentää käyttävää HDCP:tä (High-Definition Copy Protection), ja kaapeliyhtiön CableCARD.
You'll also need a TV or monitor that supports High-Definition Copy Protection (HDCP) over DVI or HDMI, and a CableCARD from your cable provider.
FinnishTarvitset myös television tai näytön, joka tukee DVI- tai HDMI-kytkentää käyttävää HDCP:tä (High-Definition Copy Protection), ja kaapeliyhtiön CableCARDin.
You'll also need a TV or monitor that supports High-Definition Copy Protection (HDCP) over DVI or HDMI, and a CableCARD from your cable provider.
FinnishDigital Cable Ready -tietokone, televisio tai näyttö, joka tukee DVI- tai HDMI-kytkentää käyttävää HDCP:tä (High-Definition Copy Protection), ja kaapeliyhtiön CableCARD.
A Digital Cable Ready computer, a TV or monitor that supports High-Definition Copy Protection (HDCP) over DVI or HDMI, and a CableCARD from your cable provider.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "copy":

copy
carbon copy
English
draft copy
English