"Colombo" - Englanninkielinen käännös

FI

"Colombo" englanniksi

volume_up
Colombo {erisnimi}
EN
EN

"Colombo" suomeksi

volume_up
Colombo {erisnimi}
FI
FI

Colombo {erisnimi}

volume_up
1. Maantiede
Colombo
Arvoisa puhemies, aluksi haluan onnitella rouva Colombo Svevoa mietinnön laadukkuudesta.
Mr President, I wish to begin by congratulating Mrs Colombo Svevo on the quality of the report.
Colombo Svevolla, joka on Bennasar Tousin sijaisena, on puheenvuoro hänen puolestaan.
I give the floor to Mrs Colombo Svevo, who is deputising for Mrs Bennasar Tous.
Maria Colombo Svevo onkin viitannut tähän, ja aloitan nyt viimeksi mainitusta asiasta.
Maria Colombo Svevo made a reference to the latter just now.
EN

Colombo {erisnimi}

volume_up
1. Maantiede
Colombo
Mr President, I wish to begin by congratulating Mrs Colombo Svevo on the quality of the report.
Arvoisa puhemies, aluksi haluan onnitella rouva Colombo Svevoa mietinnön laadukkuudesta.
I give the floor to Mrs Colombo Svevo, who is deputising for Mrs Bennasar Tous.
Colombo Svevolla, joka on Bennasar Tousin sijaisena, on puheenvuoro hänen puolestaan.
Maria Colombo Svevo made a reference to the latter just now.
Maria Colombo Svevo onkin viitannut tähän, ja aloitan nyt viimeksi mainitusta asiasta.

Esimerkkejä "Colombo"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishColombo Svevolla, joka on Bennasar Tousin sijaisena, on puheenvuoro hänen puolestaan.
I give the floor to Mrs Colombo Svevo, who is deputising for Mrs Bennasar Tous.
FinnishArvoisa puhemies, aluksi haluan onnitella rouva Colombo Svevoa mietinnön laadukkuudesta.
Mr President, I wish to begin by congratulating Mrs Colombo Svevo on the quality of the report.
FinnishMaria Colombo Svevo onkin viitannut tähän, ja aloitan nyt viimeksi mainitusta asiasta.
Maria Colombo Svevo made a reference to the latter just now.
FinnishArvoisa puhemies, minäkin haluaisin onnitella kahta esittelijää, Gonzálezia ja Colombo Svevoa.
Mr President, I too would like to congratulate the two rapporteurs, Mrs González and Mrs Colombo Svevo.
FinnishHaluan myös kiittää naisten oikeuksien valiokuntaa sen lausunnosta, jonka esitteli Colombo Svevo.
I also want to thank the Committee on Women's Rights for their opinion, presented by Mrs Colombo Svevo.
FinnishAinoastaan Colombo Svevon ja hänen kumppaneidensa tarkistuksessa sitä ei mainita.
The only amendment which does not mention this is that by Mrs Colombo Svevo and her associates.
FinnishSe on sitä todellisuudessa jo nyt - todellisuudessa, jota rouva Colombo Svevo kuvasi - ja sillä on kehitysmahdollisuuksia.
It already is so today - as shown by Mrs Colombo Svevo - and it still has further potential.
FinnishPaljon kiitoksia, parlamentin jäsen Colombo Svevo.
FinnishKomissio osallistuu kokouksiin tarkkailijana, ja neuvoston puheenjohtaja Colombo antaa lausunnon yhteisön puolesta.
The Commission participates as an observer and Mr Colombo, the president of the Council, makes a statement on behalf of the Community.
FinnishSaanen palauttaa mieliinne, että tämä säännöstö on seurausta omasta pyynnöstänne, joka esitettiin Colombo Svevon muistiosta laatimassa mietinnössä.
Let me remind you that this code responds to your own request which was formulated by Mrs Colombo Svevo's report on the Memorandum.
FinnishOnnittelen Bennasar Tousia ja pyydän eilen häntä keskustelussa edustanutta Colombo Svevoa välittämään onnittelumme Bennasar Tousille.
I would congratulate Mrs Bennasar Tous and ask Mrs Colombo Svevo, who deputised for her in yesterday's debate, to pass on our compliments to the rapporteur.
FinnishSanon tämän erityisesti rouva Colombo Svevon korostamiin seikkoihin liittyen.
I nevertheless believe that more courage and more consistency are needed, and I say so especially in relation to the points emphasised by Mrs Colombo Svevo.
FinnishKuten rouva Colombo Svevo sanoi, hänen mietinnöstään ei voida keskustella liittämättä sitä suoraan rouva Marinuccin erinomaiseen mietintöön ja siitä käytyyn keskusteluun.
As Mrs Colombo Svevo said, her report cannot be discussed in isolation from the excellent one by Mrs Marinucci and the debate relating to it.
FinnishHaluan sitä vastoin korostaa kollegoidemme Colombo Svevon ja Stefan Martinin PPE-ryhmän puolesta jättämien tarkistusten 35, 36 ja 37 korkeaa laatua.
However, I must draw attention to the importance of Amendments Nos 35, 36 and 37, tabled by our colleagues Mrs Colombo Svevo and Mrs de Esteban Martin, on behalf of the PPE group.
FinnishEsityslistalla on seuraavana Colombo Svevon laatima naisten oikeuksien valiokunnan mietintö (A4-0270/98) osuuskuntien merkityksestä naisten työpaikkojen lisäämisessä.
The next item is the report (A4-0270/98) by Mrs Colombo Svevo, on behalf of the Committee on Women's Rights, on the role of cooperatives in the growth of women's employment.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "Colombo":

Colombo