FI

cocktail {substantiivi}

volume_up
cocktail
Ensimmäinen koskee kumulatiivisia ja synergistisiä vaikutuksia: cocktail-vaikutuksia.
The first is cumulative and synergistic effects: cocktail effects.
Mutta kyseessä oli tosiaankin cocktail-tilaisuus torstaina iltapäivällä, mistä aiheutui ilmeisiä vaikeuksia.
But it was indeed a cocktail party on Thursday afternoon, with all the attendant difficulties.
Erityisen vaarallinen on hormoneja häiritsevien kemikaalien cocktail erityisesti sikiöaikana ja puberteetissa.
A cocktail of chemicals that damage hormones is particularly dangerous, especially for the foetus and during puberty.
EN

cocktail {substantiivi}

volume_up
cocktail
The first is cumulative and synergistic effects: cocktail effects.
Ensimmäinen koskee kumulatiivisia ja synergistisiä vaikutuksia: cocktail-vaikutuksia.
But it was indeed a cocktail party on Thursday afternoon, with all the attendant difficulties.
Mutta kyseessä oli tosiaankin cocktail-tilaisuus torstaina iltapäivällä, mistä aiheutui ilmeisiä vaikeuksia.
A cocktail of chemicals that damage hormones is particularly dangerous, especially for the foetus and during puberty.
Erityisen vaarallinen on hormoneja häiritsevien kemikaalien cocktail erityisesti sikiöaikana ja puberteetissa.

Esimerkkejä "cocktail"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishEnsimmäinen koskee kumulatiivisia ja synergistisiä vaikutuksia: cocktail-vaikutuksia.
The first is cumulative and synergistic effects: cocktail effects.
FinnishMutta kyseessä oli tosiaankin cocktail-tilaisuus torstaina iltapäivällä, mistä aiheutui ilmeisiä vaikeuksia.
But it was indeed a cocktail party on Thursday afternoon, with all the attendant difficulties.
FinnishErityisen vaarallinen on hormoneja häiritsevien kemikaalien cocktail erityisesti sikiöaikana ja puberteetissa.
A cocktail of chemicals that damage hormones is particularly dangerous, especially for the foetus and during puberty.
Finnish(NL) Arvoisa puhemies, tänä aamuna sain budjettivaliokunnan sihteeristöltä sähköpostikutsun cocktail-tilaisuuteen.
(NL) Mr President, this morning, I received an email invitation to a cocktail party from the secretariat of the Committee on Budgets.
FinnishMuutaman viikon toipumisen jälkeen, asennetaan ohjelmoitava pumppu antamaan yksilöllinen farmakologinen cocktail suoraan selkäytimeen.
After a few weeks of recovery, we will implant a programmable pump to deliver a personalized pharmacological cocktail directly to the spinal cord.
FinnishArvoisa puhemies, hyvät kollegat, liitynpä minäkin kauppapoliitikkojen riveihin: silloin kutsutaan ainakin cocktail-tilaisuuteen.
Mr President, ladies and gentlemen, soon I will be joining the ranks of the trade politicians and then at least I will get an invitation to a cocktail party.
FinnishHaluaisin kutsua teidät kaikki cocktail-tilaisuuteen 12. tammikuuta 2010, juhlimaan uutta vuotta ja Lissabonin sopimuksen alkua, mikä on meille niin tärkeää.
I would like to invite you all to cocktails on 12 January 2010, to mark the new year and the beginning of the Treaty of Lisbon, which is so important for us.
FinnishNykyään kyseenalaistetaan tämä ajattelutapa, jonka mukaan kemikaaleja käytetään kaikkeen, aiheutetaan cocktail-vaikutus ja maataloutta tarkastellaan lyhyellä aikavälillä.
It is this philosophy that consists in using chemicals for everything, in causing a cocktail effect and in taking a short-term view of agriculture that is today being called into question.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "Molotov cocktail":

Molotov cocktail
cocktail dress
English