"Christa" - Englanninkielinen käännös

FI

"Christa" englanniksi

EN
EN

"Christa" suomeksi

volume_up
Christa {erisnimi}
FI
FI

Christa {substantiivi}

volume_up
Christa
Christa Klaß mainitsi, että eri alueiden välillä on valtavia eroja.
Christa Klaß mentioned that there are huge differences within the different regions.
   Haluan esittää kiitokset esittelijä Christa Pretsille mietinnöstä.
   I wish to express my thanks to Mrs Christa Prets for her report.
Hyvä Christa, olisi kyllä mukavaa, jos asiat sujuisivat tällä tavoin!
It would be nice if things worked like that, my dear Christa!
EN

Christa {erisnimi}

volume_up
Christa
Christa Klaß mentioned that there are huge differences within the different regions.
Christa Klaß mainitsi, että eri alueiden välillä on valtavia eroja.
   I wish to express my thanks to Mrs Christa Prets for her report.
   Haluan esittää kiitokset esittelijä Christa Pretsille mietinnöstä.
It would be nice if things worked like that, my dear Christa!
Hyvä Christa, olisi kyllä mukavaa, jos asiat sujuisivat tällä tavoin!

Esimerkkejä "Christa"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishNäin ollen en pidä Christa Klaßin mietintöä hyväksytyssä muodossaan kovinkaan onnistuneena.
As such I do not believe that the Klaß report as approved is very successful.
FinnishChrista Klaß mainitsi, että eri alueiden välillä on valtavia eroja.
Christa Klaß mentioned that there are huge differences within the different regions.
FinnishHaluan kiittää esittelijöitä Christa Klassia ja Hiltrud Breyeria heidän mietinnöistään.
I should like to thank Mrs Klass and Mrs Breyer very much for the reports they have prepared.
FinnishLopuksi haluan onnitella parlamentin jäsentä Christa Klaßia erittäin hyvin laaditusta mietinnöstä.
Finally, I would like to congratulate Mrs Klaß on a very well-compiled report.
Finnish   Haluan esittää kiitokset esittelijä Christa Pretsille mietinnöstä.
   I wish to express my thanks to Mrs Christa Prets for her report.
FinnishRyhmämme tukee siksi Christa Klaßin mietintöä painokkaasti, varsinkin kolmen tekijän takia.
Our Group therefore strongly supports the Klaß report, essentially because of three elements.
FinnishHaluan kiittää parlamentin jäsentä Christa Klaßia loistavasta mietinnöstä.
I would like to congratulate Mrs Klaß on her excellent report.
FinnishHyvä Christa, olisi kyllä mukavaa, jos asiat sujuisivat tällä tavoin!
It would be nice if things worked like that, my dear Christa!
FinnishVastoin Christa Randzio-Plathin mielipidettä pidän huonona, että emme poistaneet yhden sentin kolikkoa.
Unlike Christa Randzio-Plath, I think it is a pity that we have not scrapped the one cent coin.
Finnish   Olen iloinen voidessani kiittää esittelijä Christa Pretsiä ajankohtaisesta ja tietopitoisesta mietinnöstä.
   I am glad to congratulate rapporteur Christa Prets for a timely and informative report.
FinnishHyvä Christa Klaß, emme esitä liiallisia vaatimuksia; moduuleja aiotaan pikemminkin laajentaa asteittain.
Mrs Klaß, we are not making excessive demands; rather, the modules are to be expanded gradually.
FinnishSiksi hyväksymme täysin kollegamme Christa Randzio-Plathin ehdotukset tämän vastuuntunnon sääntelemiseksi.
That is why we fully approve of Mrs Randzio-Plath's proposals for codifying this responsibility.
FinnishChrista Klaßin mietinnössä laajennetaan kasvinsuojeluaineiden käytön valvontaa ja rajoituksia olennaiseen käyttöön.
The Klaß report extends the range of controls and limits the use of PPPs to essential use.
FinnishHaluan kiittää esittelijöitä Ulpu Iivaria, Doris Packia ja Christa Pretsiä erittäin hyvistä mietinnöistä.
I wish to thank the rapporteurs, Ulpu Iivari, Doris Pack and Christa Prets for their excellent reports.
FinnishTämän todettuani haluan puhua Christa Klaßin mietinnöstä.
That said, I now want to speak about Mrs Klaß's report.
Finnish. - (EN) Olen tyytyväinen Christa Klaßin naisten asemaa EU:n maaseutualueilla koskevaan mietintöön.
in writing. - I welcome the Christa Klaß report on the situation of women in rural areas of the EU.
FinnishChrista Randzio-Plath mainitsi jo siitä.
Christa Randzio-Plath has already spoken about this.
FinnishMietintö hyväksyttiin 2. joulukuuta 2003 ja päätöslauselma 14. tammikuuta 2004, ja niiden esittelijänä toimi Christa Prets.
These were adopted on 2 December 2003 and 14 January 2004 respectively and the rapporteur was Mrs Christa Prets.
Finnish(FR) Arvoisa puhemies, aluksi haluan onnitella Christa Klaβia hänen maaseutualueiden naisten asemaa koskevasta mietinnöstään.
(FR) Mr President, I first wish to congratulate Mrs Klaβ on her report on the situation of women in rural areas.
FinnishHaluaisin aivan ensiksi onnitella esittelijää, Christa Pretsiä, ja kulttuuri- ja koulutusvaliokuntaa heidän työstään.
Allow me first of all to congratulate the rapporteur, Mrs Prets, and the Committee on Culture and Education, on their work.