"CFC" - Englanninkielinen käännös

FI

"CFC" englanniksi

volume_up
CFC {subst.}
FI

CFC {substantiivi}

volume_up

Esimerkkejä "CFC"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishVuotuiset CFC-11-päästöt ovat olleet keskimäärin 15 tonnia, mikä on varsin huomattava määrä.
The annual emissions have been, on average, 15 tonnes of CFC-11, which is quite substantial.
FinnishSanoin lisäksi, että CFC: n myynnin kieltäminen helpottaa luonnollisesti petosten torjuntaa.
I also said that, clearly, the prohibition of CFC sales would facilitate the combat against fraud.
FinnishFluoratut kaasut otettiin käyttöön 1990-luvulla korvaamaan otsonia tuhoavat CFC- ja HCFC-yhdisteet.
Fluorinated gases were introduced in the nineties to replace the ozone-depleting CFCs and HCFCs.
FinnishVuodesta 1996 lähtien CFC on ollut kielletty teollisuusmaissa.
CFCs have been forbidden in industrial countries since 1996.
FinnishEuroopan sanotaan olevan täynnä laittomia CFC-tuotteita.
Europe has been described as being awash with illegal CFCs.
FinnishEräs kysymys koskee CFC: n tuonnin jatkumista.
Another question raised relates to the continuation of CFC imports.
FinnishLöydetyt salakuljetetut CFC-tuotteet ovat varmasti vain osa siitä, mitä unioniin tuodaan salaa.
The contraband CFCs that have been discovered are surely a mere fraction of what is being smuggled into the Union.
FinnishDu Pont de Nemours on lähes 15 vuoden ajan käyttänyt CFC-11: tä liuottimena polyuretaanikuidun valmistuksessa.
For almost 15 years Du Pont de Nemours has used CFC-11 as a solvent to produce a polyurethane fleece.
FinnishYhtiön lupaa käyttää CFC-11: tä jatkettiin vastikään.
An extension of the authorisation was granted recently.
FinnishMaailmassa ei ole riittävästi sijoituspaikkoja hävittämään kaikkea CFC-jätettä vahingoittamatta ympäristöä.
There are insufficient plants across the world to remove these CFCs without causing environmental damage.
FinnishDu Pont on itse kehittänyt vaihtoehdon CFC-11:lle.
Du Pont itself has developed an alternative to CFC-11.
FinnishUskooko komissio, että se omaksuu CFC-tuotteiden kaupan täydelliseen kieltoon perustuvan jyrkän politiikan?
Does the Commission believe that this strong policy of stopping sales altogether is a Commission policy or not?
FinnishHCFC: tä käytetään yhä useammin korvaamaan CFC.
Increasingly, HCFCs are used as a substitute for CFCs.
FinnishCFC-yhdisteistä pyrittiin eroon Montrealin pöytäkirjalla, sillä nämä kaasut ovat haitallisia stratosfäärin otsonille.
The Montreal Protocol was an attempt to eliminate CFCs, as these gases are harmful to stratoshperic ozone.
FinnishCFC-yhdisteistä pyrittiin eroon Montrealin pöytäkirjalla, sillä nämä kaasut ovat haitallisia stratosfäärin otsonille.
The Montreal Protocol was an attempt to phase out CFCs, as these gases are harmful to stratospheric ozone.
FinnishJa jäljelle jäänyt osuus katoaisi, jos muita kasvihuonekaasuja, kuten CFC: tä ja metaania, vastaan ryhdyttäisiin toimiin.
And the remainder would disappear if you took measures on other greenhouse gases like CFCs and methane.
FinnishEuroopan yhteisö on esittänyt ehdotuksen, jonka tarkoituksena on kieltää CFC: n myynti kaikissa teollisuusmaissa.
The European Community has presented a proposal whose aim is to forbid sales of CFCs in all industrialized countries.
FinnishCFC-tuotteiden tuonti Kiinasta ja Venäjältä
FinnishKatsokaahan, CFC, HCFC tai halonit, jotka päästetään ilmaan nyt, tekevät tuhojaan vielä 20:n tai 30 vuoden kuluttua.
You see, whether it is CFCs, HCFCs or halons, today's emissions will do their damage up there in twenty or thirty years' time.
FinnishAina kun olemme törmänneet vakavaan ongelmaan, esimerkiksi PCB:hen, DDT:hen tai CFC:hen, meidät on yllätetty täysin.
Each time we have come up against a serious problem, for example PCBs, DDT or CFCs – we have been taken completely by surprise.