"camp" - Englanninkielinen käännös

FI

"camp" englanniksi

volume_up
camp {subst.}
EN
FI

camp {substantiivi}

volume_up
1. "tahallinen mauttomuus"
camp

Esimerkkejä "camp"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishMe kaikki olemme syvästi pettyneitä Camp Davidin neuvottelujen epäonnistumisesta.
We all very much regret that the Camp David negotiations came to nothing.
FinnishCamp Davidin huippukokous auttoi kaventamaan kiistan osapuolten välistä kuilua.
Camp David helped to narrow the gaps between the parties to the dispute.
FinnishCamp Davidissa oli mahdollisuus rauhaan, rauhan hetket olivat käsillä, te tiedätte sen.
As you know, peace was a possibility at Camp David, peace was within reach.
FinnishOlin Madridin konferenssissa ja viimeisessä Camp Davidin konferenssissa.
I was at the Madrid Conference and at the last Conference at Camp David.
FinnishCamp Deltassa on vangittuna noin 18 EU:n kansalaista tai asukasta.
There are about 18 EU citizens and residents incarcerated at Camp Delta.
FinnishTässä kuva tilanteesta Camp Davidin huippukokouksen aikana ja sen jälkeen.
That it the situation up to and after Camp David.
FinnishEnsimmäinen syy on se, että Arabiliiton aloite on jotakin sellaista, joka puuttui Camp Davidin konferenssin aikaan.
One is that the Arab League Initiative is something that was missing at the time of Camp David.
FinnishAngela Patton työskentelee Camp Divassa auttaakseen tyttöjä ja heidän isiään pysymään yhteydessä läpi elämän.
At Camp Diva, Angela Patton works to help girls and fathers stay connected and in each others' lives.
FinnishCamp Davidin keskustelusta sai kuitenkin esimakua siitä, millaiset puitteet tuleva sopimus voi saada.
However, the Camp David discussions give us an initial idea of what the outlines of a future agreement may be.
FinnishArvoisa puhemies, Camp Davidin rauhanneuvottelujen katkeaminen herättää ainakin minussa sekavia tunteita.
Madam President, I have very mixed feelings about the peace talks that have been broken down at Camp David.
FinnishJokainen voi tulkita Camp Davidin tuloksia ja yhden jos toisenkin vastuualueita haluamallaan tavalla.
Everyone has his or her own interpretation of the outcome of Camp David and of the responsibilities incumbent upon either side.
FinnishRauhan kannalta olennaiset seikat ovat yleisesti tunnetut: ne on määritetty jo Tabassa, Camp Davidissa ja Annapolisissa.
The fundamentals of peace are well-known: they have already been identified at Taba, Camp David and Annapolis.
FinnishTiedän, että Camp Davidissa ratkaistiin monia asioita, mutta on muita asioita, jotka toivon meidän pystyvän ratkaisemaan.
I know that many of the issues were resolved at Camp David but there are other issues that I hope we can solve.
FinnishCamp Davidissa avautui tulevaisuudennäkymiä.
FinnishToistan näkökantamme: Camp Davidissa asia sai uudenlaista vireyttä. On selvää, että punaiset valot räjähtivät sillä hetkellä pirstaleiksi.
Allow me to repeat our point of view: Camp David created new momentum which clearly broke down the barriers.
FinnishCamp Davidissa hän kieltäytyi rauhasta.
FinnishKatson velvollisuudekseni kertoa teille Camp Davidin huippukokouksessa käytyjen neuvottelujen luonteesta ja neuvotteluja ohjanneista näkemyksistä.
I feel that I must outline the nature of the Camp David Summit talks and the attitudes which informed them.
FinnishHe uskovat, että Oslon neuvottelut ja monet Camp Davidissa käydyt keskustelut olisivat tehneet sellaisesta askeleesta oikeutetun.
They believe that the Oslo negotiations and the various Camp David discussions would have conferred legitimacy on such a step.
FinnishKehottaisin, että emme unohda CampX-ray -vankileirissä olevia vankeja, joita pidetään vankeina Geneven sopimuksen vastaisesti.
I would urge that the prisoners in Camp X-Ray, who are being held there in defiance of the Geneva Convention, should not be forgotten.
FinnishMuistutan, että presidentti Nicolas Sarkozy ja minä vierailimme molemmat Camp Davidissa ehdottamassa presidentti George Bushille maailmanlaajuista ratkaisua.
I recall that both President Sarkozy and I went to Camp David to propose to President Bush a global response.