"byrokratia" - Englanninkielinen käännös

FI

"byrokratia" englanniksi

FI

byrokratia {substantiivi}

volume_up
byrokratia (myös: hallintokoneisto)
Kaikki edellä mainitun kaltainen byrokratia on pois varsinaisesta tutkimuksesta.
All bureaucracy of this sort is depriving actual research of resources.
Byrokratia ei saa tulla esteeksi kehitettäessä nuorten viljelijöitten asemaa.
Bureaucracy must not become a barrier to improving the position of young farmers.
Nimittely, pelottelu ja piilevä byrokratia on laskelmoitua ja suuruudenhulluutta.
Name calling, scaremongering and creeping bureaucracy is calculated and megalomaniac.
byrokratia (myös: virkakoneisto)
volume_up
officialdom {subst.} [halv.]
Jos byrokratia voi jättää noudattamatta sääntöjä, miksi emme mekin siis voisi?
If officialdom can ignore the rules, why should we not ignore them too?
Byrokratia johtaisi siihen, että välineet jäisivät täysin hyödyntämättä yhdestä yksinkertaisesta ja intuitiivisesta syystä.
Bureaucracy and officialdom would lead to those instruments being totally unused for one simple and intuitive reason.

Esimerkkejä "byrokratia"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishNyt on aika poistaa byrokratia niiden tieltä, jotka yrittävät estää nuo rikokset.
It is time to remove the red tape from binding those trying to prevent that crime.
FinnishByrokratia ei saa tulla esteeksi kehitettäessä nuorten viljelijöitten asemaa.
Bureaucracy must not become a barrier to improving the position of young farmers.
FinnishNimittely, pelottelu ja piilevä byrokratia on laskelmoitua ja suuruudenhulluutta.
Name calling, scaremongering and creeping bureaucracy is calculated and megalomaniac.
FinnishSen byrokratia on samansuuruinen kuin keskikokoisessa eurooppalaisessa kaupungissa.
Its bureaucracy is the same size as that of an average medium-sized town in Europe.
FinnishToimivat markkinat takaavat kansalaisten mielenkiinnon paremmin kuin byrokratia.
It is functioning markets rather than bureaucracy that best ensure the public interest.
FinnishKaikki edellä mainitun kaltainen byrokratia on pois varsinaisesta tutkimuksesta.
All bureaucracy of this sort is depriving actual research of resources.
FinnishÄkkiä he sanovatkin: pois kaikenlaiset tuet, pois kaikenlainen byrokratia.
Suddenly they are saying: away with all subsidies, away with all bureaucracy.
FinnishJos byrokratia voi jättää noudattamatta sääntöjä, miksi emme mekin siis voisi?
If officialdom can ignore the rules, why should we not ignore them too?
FinnishEU:n laatima lisälainsäädäntö ja byrokratia ei näin ollen ole tarpeen.
Further legislation and bureaucracy imposed by the EU is therefore unnecessary.
FinnishMuut aluetuet kansallistettaisiin, jotta vältettäisiin EU-byrokratia.
Other regional aids would be nationalised, so that EU bureaucracy may be avoided.
FinnishVähäisempi byrokratia osoittautuu myös houkuttelevammaksi koulutetulle työvoimalle.
Less bureaucracy will also prove more attractive to skilled workers.
FinnishEsteenä on myös lukuisten käytössä olevien järjestelmien mutkikas byrokratia.
Another obstacle is the bureaucratic complexity of many mechanisms employed for this purpose.
FinnishSyynä tähän vajaakäyttöön on ensisijaisesti komission byrokratia.
The reason for this underutilization is first and foremost Commission bureaucracy.
FinnishRakennerahastojen hallinnoimiseksi on rakennettu valtava ja monimutkainen byrokratia.
An enormous and complex bureaucracy has been established to administer the Structural Funds.
FinnishEU:n rasitteena on raskas byrokratia, joka nielee suuria rahamääriä.
The EU is weighed down by a significant bureaucracy which swallows large sums of money.
FinnishTarvitsemme vahvan komission, jossa poliittinen vastuu on tärkeämmällä sijalla kuin byrokratia.
We need a strong Commission in which political responsibility outweighs bureaucracy.
FinnishByrokratia ja sääntely ovat hienouksia, joihin Euroopalla ei ole enää varaa.
Red tape and regulation are luxuries Europe can no longer afford.
FinnishEnsinnäkin turha hallinto ja byrokratia on poistettava Euroopan unionista.
Firstly, unnecessary administration and red tape within the European Union must be eliminated.
FinnishOsan ongelmasta muodostaa liiallinen lainsäädäntö ja byrokratia.
Part of the problem is the burden of excessive legislation and bureaucracy.
FinnishSe on aivan yhtä hankalaa kuin tavallinenkin byrokratia; meillä vain on sitten molemmat.
It is just as difficult as red tape but we are going to have both.