"byrokraattinen" - Englanninkielinen käännös

FI

"byrokraattinen" englanniksi

FI

byrokraattinen {adjektiivi}

volume_up
byrokraattinen (myös: virkavaltainen)
Ensimmäisessä käsittelyssä kävi ilmi, että ehdotus on tarpeettoman byrokraattinen.
At first reading, it transpired that the proposal is unnecessarily bureaucratic.
Jokainen rajoittava määräys on meidän silmissämme ylimääräinen byrokraattinen este.
Any restrictive set of rules is a superfluous bureaucratic obstacle, in our eyes.
Kyseessä on byrokraattinen ja teknokraattinen ratkaisu poliittiseen ongelmaan.
It is a bureaucratic and technocratic solution to a political problem.

Esimerkkejä "byrokraattinen"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishEnsimmäisessä käsittelyssä kävi ilmi, että ehdotus on tarpeettoman byrokraattinen.
At first reading, it transpired that the proposal is unnecessarily bureaucratic.
FinnishMielestäni on tärkeää korostaa, että tämä ei ole kovin byrokraattinen järjestely.
I think it important to emphasise that this is not a very bureaucratic arrangement.
FinnishJokainen rajoittava määräys on meidän silmissämme ylimääräinen byrokraattinen este.
Any restrictive set of rules is a superfluous bureaucratic obstacle, in our eyes.
FinnishSisämarkkinat eivät ole eikä niiden pitäisi olla pelkästään byrokraattinen rakenne.
The internal market is not, nor should it be, a merely bureaucratic structure.
FinnishByrokraattinen apu ei ole koskaan niin hyvää kuin spontaani ja toimintakykyinen apu.
Bureaucratic assistance is never as good as spontaneous, active assistance.
FinnishMinulla on päinvastoin tunne, että byrokraattinen paperityö lisääntyy vuosi vuodelta.
On the contrary, I get the feeling that bureaucratic paperwork increases by the year.
FinnishEU:sta on sen sijaan tullut taloutemme raunioittava byrokraattinen hirviö.
Instead it has become a bureaucratic monster which is wrecking our economy.
FinnishMielestämme tällainen aloite olisi liian byrokraattinen, eikä se olisi järkevä.
In our opinion this initiative would be excessively bureaucratic and would not make sense.
FinnishOnko EU:n järjestelmä liian raskas ja byrokraattinen käsittelemään tällaista tehtävää?
Is the EU apparatus too cumbersome and bureaucratic to deal with this task?
FinnishKyseessä on byrokraattinen ja teknokraattinen ratkaisu poliittiseen ongelmaan.
It is a bureaucratic and technocratic solution to a political problem.
FinnishVahva yhteisö ei ole byrokraattinen, mutta sillä on näihin asioihin yhteinen lähestymistapa.
A strong Europe is not bureaucratic, but has a common approach to those issues.
FinnishTarkistusten avulla lakiehdotuksesta hiotaan ajankohtaisempi ja vähemmän byrokraattinen.
The tabled amendments refine the draft further, making it clearer and more up to date.
FinnishPäinvastoin, tuntuu siltä, että byrokraattinen paperityö lisääntyy vuosi vuodelta.
On the contrary, one gets the feeling that bureaucratic paperwork seems to grow by the year.
FinnishTämä ehdotus ei ole paholaisen työtä eikä se ole byrokraattinen peikko.
This proposal is no work of the devil, nor is it a bureaucratic monster.
FinnishEmme ole yhtä joustavia, ja toimintatapamme on liian hidas ja byrokraattinen.
We are less flexible than the Americans and too slow and bureaucratic in the way we take action.
FinnishTähän liittyy vaara, että yksi byrokraattinen este vain korvataan toisella.
There is a danger that doing so will merely replace one bureaucratic obstacle with another one.
FinnishVaadimme komissiolta kuitenkin myös, että ohjelmasta tehdään vähemmän byrokraattinen.
What we also require of the Commission, though, is that this programme be made less bureaucratic.
FinnishMe tiedämme nyt, että EU:n keskusjohtoinen byrokraattinen talouspolitiikka on katastrofi.
We now know that a centrally directed bureaucratic economic policy within the EU is a disaster.
FinnishOn käytettävä hyviä arviointeja, eikä saa olla liian byrokraattinen.
I would urge you to use effective assessments and minimise red tape.
FinnishMyönnän, että puheenjohtajavaltio Belgian saavuttama kompromissi on melko byrokraattinen.
I admit that the compromise which the Belgian Presidency has come up with is rather bureaucratic.