"burmalaiset" - Englanninkielinen käännös

FI

"burmalaiset" englanniksi

FI

burmalaiset {monikko}

volume_up
burmalaiset

Esimerkkejä "burmalaiset"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishBurmalaiset joutuvat pakkotyöhön, ja jopa lapset määrätään armeijaan.
The population of Burma is forced to work and even children are conscripted into the army.
FinnishBurmalaiset ovat monien eurooppalaisten ajatuksissa ja rukouksissa.
The people of Burma are in the thoughts and prayers of many Europeans.
FinnishTässä tilanteessa juuri he kuuluisivat telkien taakse, eivät burmalaiset toisinajattelijat!
The way the situation is now, they are the ones who belong behind bars, not the dissidents in Burma!
FinnishBurmalaiset tarvitsevat kipeästi kansainvälisen yhteisön välitöntä sekä keskipitkän aikavälin apua.
The people of Burma urgently need immediate as well as long-term help from the international community.
Finnish(EN) Arvoisa puhemies, olen ollut Burmassa ja nähnyt kurjuuden ja sorron, jossa burmalaiset elävät.
Mr President, I have been in Burma and seen the misery and the oppression under which the Burmese people live.
FinnishLaajasta kansainvälisestä tuomiosta huolimatta burmalaiset kenraalit jatkavat rikollista toimintaansa.
Despite widespread international condemnation, the Burmese generals are maintaining their criminal course of action.
FinnishArvoisa puhemies, jälleen kerran meitä muistutetaan epätoivoisesta tragediasta, josta burmalaiset ihmiset joutuvat vieläkin kärsimään.
Mr President, once again we are reminded of the desperate tragedy that continues to afflict the people of Burma.
FinnishKuunnelkaamme Burman oppositiota, jonka mukaan vangin nälkälakko on osoitus siitä, että burmalaiset kenraalit myrkyttävät häntä hitaasti mutta varmasti.
Let us listen to the opposition, which has just declared that this hunger strike is a declaration that the Burmese generals are slowly but surely poisoning her.
FinnishLisäksi tämän vuoden lakiuudistukset rajaisivat kymmenet tuhannet burmalaiset ulos äänioikeuden piiristä, mukaan lukien poliittiset vangit ja uskonnolliset vähemmistöt.
In addition, this year's legislative reforms would exclude tens of thousands of Burmese from the right to vote, including political prisoners and religious minorities.
FinnishSamanaikaisesti meidän on huolehdittava, että burmalaiset eivät joudu kärsimään enempää täydellisen eristämisen seurauksena, sillä se ei olisi oikeanlainen ratkaisu.
At the same time, we must see to it that the people of Burma do not have to suffer even more as a result of total isolation, as this would probably not be the appropriate response.
FinnishMielessäni on esimerkiksi Thaimaa, jossa burmalaiset pakolaiset työskentelevät vankiloiden kaltaisissa oloissa käytännöllisesti katsoen korvauksetta, ja tavarat myydään suoraan Eurooppaan.
I am thinking, for example, of Thailand where refugees from Burma work in prison-like conditions for virtually no money and where the trade goes directly to Europe.