"bulgaria" - Englanninkielinen käännös

FI

"bulgaria" englanniksi

EN

"Bulgaria" suomeksi

FI

bulgaria {substantiivi}

volume_up
bulgaria (myös: bulgarian kieli)
Bulgaria sijaitsee Euroopan unionin reunalla, ja bulgarialaiset kuljetusliikkeet kärsivät näistä lisämaksuista eniten.
Bulgaria is on the periphery of the European Union, and Bulgarian hauliers will be hardest hit by these additional charges.
Olen hyvin iloinen siitä, että Bulgaria on nyt jäsenvaltio, mutta olen hyvin pettynyt joihinkin Bulgarian nykyisen hallituksen toteuttamiin toimenpiteisiin.
I am very happy that Bulgaria is now a Member State, but I am very disappointed at some of the measures taken by the present Bulgarian Government.
EN

Bulgaria {erisnimi}

volume_up
1. Maantiede
Bulgaria
Bulgaria has recently drawn up a determined strategy to act against corruption.
Bulgaria on äskettäin laatinut määrätietoisen strategian toimia korruptiota vastaan.
Bulgaria has decided to close the Kozloduy nuclear power plant immediately.
Bulgaria on päättänyt sulkea Kozloduyn ydinvoimalan välittömästi.
Romania and Bulgaria could be an anniversary present for the Schengen area.
Romania ja Bulgaria voisivat olla lahja Schengen-alueelle sen vuosipäivänä.
The European Union and the Republic of Bulgaria have concluded a European Association Agreement, which came into force on 1 February 1995.
Euroopan unioni ja Bulgarian tasavalta tekivät Eurooppa-assosiaatiosopimuksen, joka muuten astui voimaan 1.2.

Esimerkkejä "bulgaria"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishOn ilo toivottaa Bulgaria ja Romania osaksi yhteistä eurooppalaista perhettämme.
It is a pleasure to welcome Bulgaria and Romania as members of our European family.
FinnishBulgaria on kaiken kaikkiaan lujittanut ja syventänyt instituutioidensa vakautta.
Overall, Bulgaria has consolidated and deepened the stability of its institutions.
FinnishOlen vakaasti sitä mieltä, että Bulgaria ja Romania olisi otettava EU:n jäseniksi.
It is my firm belief that Bulgaria and Romania should become members of the EU.
FinnishMinistry of Foreign Affairs of the Republic of Bulgaria 2, Aleksandar Zhendov Str.
Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Bulgaria 2, Aleksandar Zhendov Str.
FinnishHyvät kollegat, tämä on vastentahtoinen myönnytys, mutta Bulgaria on uusi maa.
Ladies and gentlemen, this is a reluctant admission but Bulgaria is a new country.
FinnishOn sääli, että Bulgaria ja Romania joutuvat nyt kärsimään tämän seurauksista.
It is a pity that Bulgaria and Romania may now suffer the consequences of this.
FinnishBulgaria on äskettäin laatinut määrätietoisen strategian toimia korruptiota vastaan.
Bulgaria has recently drawn up a determined strategy to act against corruption.
FinnishRomania ja Bulgaria liittyvät 1. tammikuuta 2007 unioniin poliittisista syistä.
Romania and Bulgaria will join on 1 January next year for political reasons.
FinnishToivomme, että sekä Bulgaria että Romania liittyvät Euroopan unioniin vuonna 2007.
Our wish is for both Bulgaria and Romania to join the European Union in 2007.
FinnishKoska siis Bulgaria ja Turkki ovat Euroopassa, mitä sitten teemme, herra Soulier?
So when Bulgaria and Turkey are in Europe, what will we do then, Mr Soulier?
FinnishVoitaisiin sanoa, että Unkari voisi aloittaa luvusta 20 ja Bulgaria luvusta 2.
Hungary will be able to start with Chapter 20, as it were, Bulgaria with Chapter 2.
FinnishOn täysin mahdollista, että Bulgaria liittyy Euroopan unioniin 1. tammikuuta 2007.
1 January 2007 is an achievable date for Bulgaria’s accession to the European Union.
FinnishRomania ja Bulgaria ovat jo pyytäneet komissiolta tukea solidaarisuusrahastosta.
Romania and Bulgaria have already asked the Commission to mobilise the Solidarity Fund.
FinnishEspanja, Kypros, Kreikka, Romania, Slovakia ja Bulgaria vastustavat tätä kiihkeästi.
Spain, Cyprus, Greece, Romania, Slovakia and Bulgaria are fiercely opposed to this.
FinnishUusi laajentuminen on jo näköpiirissä, sillä Bulgaria ja Romania liittyvät pian unioniin.
New arrivals are on the horizon. Bulgaria and Romania will shortly be joining us.
FinnishToivon, että sekä Romania että Bulgaria onnistuvat liittymään vuonna 2007.
I hope that accession in 2007 will be achieved by both Romania and Bulgaria.
FinnishRomania ja Bulgaria voisivat olla lahja Schengen-alueelle sen vuosipäivänä.
Romania and Bulgaria could be an anniversary present for the Schengen area.
FinnishBulgaria, Romania ja Makedonia tarvitsevat meidän apuamme päästäkseen jatkossa eteenpäin.
In order to make further progress, Bulgaria, Romania and Macedonia need our help.
FinnishVahvistan käsitykseni siitä, että Bulgaria ja Romania olisi otettava EU:n jäsenvaltioiksi.
I reaffirm my belief that Bulgaria and Romania should become members of the EU.
FinnishMeitä on muistutettu siitä, että Bulgaria ja Romania ovat molemmat edenneet neuvotteluissa.
As we have been reminded, Bulgaria and Romania are both advanced in negotiations.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "Bulgaria":

Bulgaria