"budjetoida" - Englanninkielinen käännös

FI

"budjetoida" englanniksi

FI

budjetoida [budjetoin|budjetoinut] {verbi}

volume_up
budjetoida
Tavoite on kunnianhimoinen, koska menoihin on tarkoitus budjetoida vielä 46 miljoonaa euroa jäsenten ohjesääntöä varten.
The target is an ambitious one because a further EUR 46 million is to be budgeted for the Statute of Members.
Tulevaisuudessa tämäntyyppisestä toiminnasta pitäisi päästä eroon ja budjetoida varat tiukasti todellisten arvioitujen menojen suuruisiksi.
In the future this sort of practice should be done away with and we should budget strictly for actual estimated expenditure.
Toisaalta varoja ei ole käytetty, koska niitä eniten tarvitsevien valtioiden on ollut vaikeaa budjetoida talousarvioonsa tarvittavaa yhteisrahoitusta.
On the other hand, the funds have not been spent, because the countries that were most in need of that money found it difficult to budget for the required cofinancing.

Esimerkkejä "budjetoida"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishOlemme sen vuoksi sanoneet, että EKR pitäisi budjetoida ja että parlamentilla pitäisi olla jotain sananvaltaa asiassa.
We have said, therefore, that the EDF should be budgetized and Parliament should have some say in the matter.
FinnishTavoite on kunnianhimoinen, koska menoihin on tarkoitus budjetoida vielä 46 miljoonaa euroa jäsenten ohjesääntöä varten.
The target is an ambitious one because a further EUR 46 million is to be budgeted for the Statute of Members.
FinnishNeuvoston olisi pitänyt budjetoida se.
FinnishTulevaisuudessa tämäntyyppisestä toiminnasta pitäisi päästä eroon ja budjetoida varat tiukasti todellisten arvioitujen menojen suuruisiksi.
In the future this sort of practice should be done away with and we should budget strictly for actual estimated expenditure.
FinnishToisaalta varoja ei ole käytetty, koska niitä eniten tarvitsevien valtioiden on ollut vaikeaa budjetoida talousarvioonsa tarvittavaa yhteisrahoitusta.
On the other hand, the funds have not been spent, because the countries that were most in need of that money found it difficult to budget for the required cofinancing.
FinnishEi ole mitään järkeä budjetoida suurempia summia, jos vastaanottokapasiteetti pysyy rajallisena ja jos komission valtuuskunnilla on liian vähän ammattitaitoista henkilöstöä.
It makes no sense to budget for even higher amounts if the absorption capacity remains restricted and the Commission delegations are understaffed.
FinnishTämä asettaa jäsenvaltioille paineita luoda yrityksiämme houkuttelevat verotusolosuhteet sekä käyttää ja budjetoida julkisia varoja tehokkaasti ja huolellisesti.
It will put pressure on Member States to provide an attractive tax environment for our businesses and to be efficient and careful in their public spending and budgeting.
FinnishNämä 6 miljardia euroa voidaan budjetoida uudelleen, mutta on otettava huomioon, että uusien rakennerahastoja koskevien asetusten mukaisesti tämä on viimeinen kerta, kun niin voidaan tehdä.
This EUR 6 billion can be rebudgeted, but we must remember that, given the new rules of the Structural Funds, this is the last time we will be able to operate in this way.