"Bryssel" - Englanninkielinen käännös

FI

"Bryssel" englanniksi

volume_up
Bryssel {erisnimi}
FI

Bryssel {erisnimi}

volume_up
1. Maantiede
Bryssel
Kuten tiedätte, Bryssel on lobbauksen kansainvälinen keskus ennen Washingtonia.
As you know, Brussels is the international lobbying capital, before Washington.
Bryssel on kaupunkipolitiikan ympäristökatastrofi.
Brussels is an environmental disaster when it comes to urban policy.
Miten Bryssel suhtautuu julkisten palvelujen vapauttamiseen?
What will Brussels' policy be as regards the liberalisation of public services?
Bryssel

Esimerkkejä "Bryssel"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishKuten tiedätte, Bryssel on lobbauksen kansainvälinen keskus ennen Washingtonia.
As you know, Brussels is the international lobbying capital, before Washington.
Finnish(EN) Arvoisa puhemies, Bryssel haluaa nyt näköjään saada internetin hallintaansa.
Mr President, I see that now Brussels wants to get its hands on the Internet.
FinnishToimipaikka: Bryssel (pääkonttori) Aukioloajat: maanantai–perjantai klo 9.00–15.30
Locations: Brussels (head office) Opening hours: Monday to Friday, 9 a.m. to 3.30 p.m.
FinnishEurooppa-neuvoston valmistelu (Bryssel, 13. ja 14. maaliskuuta 2008) (keskustelu)
Preparation of the European Council (Brussels, 13-14 March 2008) (debate)
FinnishSuhdetta Bryssel II -asetukseen ja Rooman yleissopimukseen on selvennetty.
The relationship to the Brussels II Regulation and the Rome Convention was clarified.
FinnishVoi ei, Isoveli Bryssel määrää jälleen, mitä meidän on tehtävä?.
They say 'Oh, there is Big Brother Brussels telling us what to do again'.
FinnishBryssel II -yleissopimuksen mukainen asetus tuli voimaan yhteisössä 1. maaliskuuta.
Within the Community the Brussels II regulation entered into force on 1 March this year.
FinnishBryssel on monien kansalaisten mielestä kaukana, se tarvitsee kasvot.
For many of our citizens, Brussels is distant and needs to be given a human face.
FinnishMinua ilahduttaa, että Bryssel on tältä osin jonkin verran myötätuntoisempi kuin Lontoo.
I am glad to see that Brussels is somewhat more sympathetic than London on occasion.
FinnishSe kompensoisi pitkälti sitä, että Bryssel ja Euroopan unioni ovat niin kaukana.
That would go a long way to counteracting the remoteness of Brussels and the European Union.
FinnishEurooppa-neuvoston tulokset (Bryssel, 13. ja 14. maaliskuuta 2008) (keskustelu)
Results of the European Council (Brussels, 13-14 March 2008) (debate)
FinnishHyvä uutinen on myös se, että neuvosto hyväksyi hiljattain Bryssel II -yleissopimuksen.
The good news also is that very recently the Council passed the Brussels II Convention.
FinnishKyseinen ongelma on toisen EU:n asetuksen aihe - kyse on Bryssel IIa -asetuksesta.
This problem is the subject of another EU regulation - Brussels IIa.
FinnishHyvät kansalaiset, toimisin kyllä mielelläni toisin, mutta Bryssel ei anna lupaa!
'My dear fellow-citizens, I would far rather do it another way, but Brussels will not let me!'
FinnishEurooppa-neuvoston valmistelu (Bryssel, 13. ja 14. joulukuuta 2007)
Preparation of the European Council (Brussels, 13-14 December 2007) (debate)
FinnishOn kysymys pragmaattisesta ehdotuksesta, jota Bryssel on yrittänyt jarruttaa.
It is a practical proposal that is being obstructed by Brussels.
FinnishBryssel kieltää kaikki tuet ja valtiontuet, joiden tarkoituksena on yritysten nostaminen pinnalle.
Brussels is banning all state aid and subsidies aimed at bailing out companies.
FinnishHolhous-Bryssel haluaa valvoa kaikkea, myös sitä, mitä me syömme.
Nanny Brussels likes to be in control of everything, including what we eat.
FinnishMiten Bryssel suhtautuu julkisten palvelujen vapauttamiseen?
What will Brussels' policy be as regards the liberalisation of public services?
FinnishBryssel ei teetä mitään jäsenvaltioilla tai kansalaisilla.
Nothing is to be farmed out from Brussels to the Member States or to the citizens.