FI

brittiläinen {adjektiivi}

volume_up
Brittiläinen naudanliha ja naudanlihatuotteet asetetaan maailmanlaajuiseen vientikieltoon.
It imposes a worldwide export ban on British beef and beef products.
Martin Schulz, olette aivan oikeassa, kun totesitte, että Belgia on brittiläinen keksintö ja brittiläinen virhe.
Mr Schulz, you are quite right that Belgium was a British invention, and a British mistake.
Herra Coates sanoi mielestäni, että brittiläinen hallitus on epädemokraattinen.
I think that Mr Coates said that the British Government was undemocratic.

Esimerkkejä "brittiläinen"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishArvoisa puhemies, brittiläinen parlamentin jäsen puhui juuri Bowen puheajalla.
Mr President, the British delegate has just spoken using Mr Bowe' s speaking time.
FinnishHerra Coates sanoi mielestäni, että brittiläinen hallitus on epädemokraattinen.
I think that Mr Coates said that the British Government was undemocratic.
FinnishBrittiläinen sanomalehti Dairly Mirror voisikin kirjoittaa: "It's the only way, José!"
As Britain's newspaper the Daily Mirror might say, 'It's the only way, José!'
Finnish(EN) Arvoisa puhemies, haluaisin ilmoittaa eturyhmäni: olen brittiläinen munantuottaja.
Madam President, I would like to declare an interest: I am a British egg producer.
FinnishVasta brittiläinen siirtomaavalta saattoi ne saman kansallisen katon alle.
Only colonisation by the British brought them all under one national roof.
Finnish   Arvoisa puhemies, eilen Irakissa menehtyi sadas brittiläinen palvelusmies.
   Mr President, yesterday marked the death of the 100th British serviceman killed in Iraq.
FinnishHän väitti, että tekstissä olisi pitänyt lukea " englantilainen liha" eikä " brittiläinen liha" .
He claimed that the text should have read 'English meat' instead of 'British meat' .
FinnishBrittiläinen naudanliha ja naudanlihatuotteet asetetaan maailmanlaajuiseen vientikieltoon.
It imposes a worldwide export ban on British beef and beef products.
FinnishMeidän on vaihdettava moottori uuteen, eikä tämä moottori saa olla brittiläinen eikä ranskalainen.
We need another motor to replace it. It must be neither British nor French.
FinnishBrittien tavoitteena on brittiläinen Eurooppa, ei eurooppalainen Britannia.
Britain seeks a British Europe rather than a European Britain.
FinnishArvoisa puhemies, minun on pyydettävä anteeksi, koska tämä näyttää nyt olevan brittiläinen esitys.
Mr President, I must apologise for this appearing to be a British show at this moment.
FinnishMaanmiesteni onnistumisista on syytä mainita myös unkarilais-brittiläinen aloite.
The Hungarian-British initiative should also be mentioned here as a relative success for my compatriots.
FinnishOn totta, että brittiläinen järjestelmä toi valitsijat ja valittavat lähimmäksi toisiaan.
And it is a fact that the British system brought constituents and those elected closer together.
FinnishTässä yhteydessä täytyy mainita, että maistamani brittiläinen naudanliha oli erinomaista.
While I am on this subject, I have to tell you that the British beef I tasted was truly delicious.
FinnishSen esitti Ruotsi, ja kehittäjänä oli brittiläinen matemaatikko.
It was presented by Sweden, and invented by a British mathematician.
FinnishTieteelliset todisteet osoittavat, että brittiläinen naudanliha on vaaratonta.
Scientific evidence proves that British beef is safe.
FinnishHaluaisin sanoa pääministeri Jospinille seuraavaa: kaikki brittiläinen naudanliha on turvallista.
Let me say this to Prime Minster Jospin: all British beef is safe.
FinnishOn olemassa yksi vakuutusyhtiö, joka on toista mieltä, se on brittiläinen.
There is one insurance company which disagrees - a British company - but all the others are asking, why not?
FinnishOlen vain surullinen puolestanne, sillä brittiläinen lehdistö on johtanut teitä harhaan silkoilla valheilla.
I just feel sorry for you because you have been misled by pure lies in the British media.
FinnishOlemme tätä mieltä etenkin siksi, että brittiläinen patikoija Jeremy Parks surmattiin 28. lokakuuta.
We feel that particularly due to the killing of the British backpacker Jeremy Parks on 28 October.