"Britannia" - Englanninkielinen käännös

FI

"Britannia" englanniksi

EN
FI

Britannia {erisnimi}

volume_up
1. Maantiede
Britannia
Brittien tavoitteena on brittiläinen Eurooppa, ei eurooppalainen Britannia.
Britain seeks a British Europe rather than a European Britain.
Myös Irlanti, Iso-Britannia ja Alankomaat ovat saavuttaneet huomattavaa edistystä.
Ireland, Great Britain and the Netherlands have also made considerable progress.
Britannia ei tietenkään tällä hetkellä suostu hyväksymään tätä perussääntöä.
Clearly, at this moment in time, Britain will not accept this basic ground rule.

Esimerkkejä "Britannia"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishMyös Irlanti, Iso-Britannia ja Alankomaat ovat saavuttaneet huomattavaa edistystä.
Ireland, Great Britain and the Netherlands have also made considerable progress.
FinnishBritannia ei tietenkään tällä hetkellä suostu hyväksymään tätä perussääntöä.
Clearly, at this moment in time, Britain will not accept this basic ground rule.
FinnishJotkut meistä vastustivat häntä, kun Britannia ja Yhdysvallat aseistivat häntä.
Some of us were opposing him when Britain and the US were arming him.
FinnishPuheenjohtajamaa Iso-Britannia on noudattanut aiempien puheenjohtajamaiden terminologiaa.
The British Presidency has followed the terminology of previous presidencies.
FinnishIso-Britannia tarjoaa konsulipalveluja Mekassa pyhiinvaelluksen, haddžin, aikana.
The United Kingdom is providing consular services in Mecca during the Haj pilgrimage.
FinnishPuheenjohtajavaltio Iso-Britannia painotti vuoden alussa, että asioiden on muututtava.
At the beginning of the year the British presidency stressed that things have to change.
FinnishSe, mitä Britannia yrittää nyt tehdä, onkin kääntää markkinat omaksi edukseen.
What Britain is seeking to do at present is effectively to rig the market in its own favour.
FinnishIso-Britannia aikoo esittää nimittäin EU: n menettelysääntöjä asekaupan sääntelemiseksi.
It intends to submit a EU code of conduct on the arms trade regulations.
FinnishMuistattehan, kuinka Britannia luovutti Hongkongin Kiinalle vuonna 1997?
Do you remember the handover of Hong Kong by Britain to China in 1997?
FinnishEn halua, että Iso-Britannia nostaa syytteen Euroopan unionia vastaan.
I do not want Britain to be in the position of leading a charge against the European Union.
FinnishOlemme toki kaikki iloisia, ettei Iso-Britannia jättäydy enää sosiaalipolitiikan ulkopuolelle.
So we are all delighted that the United Kingdom has stopped opting out of social policy.
FinnishIso-Britannia on saari, Irlanti on saari ja saari on myös oma pieni Egeanmeren saareni.
The United Kingdom is an island, Ireland is an island, and so is my small island in the Aegean.
FinnishBritannia ansaitsee parempaa kuin konservatiivipuolue, ja unioni tarvitsee varmasti enemmän.
Britain deserves much better than the Conservative Party, and Europe certainly needs more.
FinnishIso-Britannia on äskettäin pitänyt vaalit tämän asian puitteissa.
There has recently been an election in Great Britain based on this issue.
FinnishBrittien tavoitteena on brittiläinen Eurooppa, ei eurooppalainen Britannia.
Britain seeks a British Europe rather than a European Britain.
FinnishSen sijaan Iso-Britannia odottaa vielä ennen päätöksensä tekemistä.
Great Britain, on the other hand, is waiting to see how things turn out before it decides.
FinnishViime vuosina Britannia, Saksa ja Itävalta ovat puheenjohtajamaina boikotoineet tätä valiokuntaa.
In recent years, British, German, Austrian presidencies have boycotted this committee.
FinnishPuheenjohtajavaltio Iso-Britannia puhui asiasta lämpimästi mutta loppujen lopuksi kiersi sen.
The British Presidency came out with some warm words but, at the end of the day, fudged it.
FinnishTästä kysymyksestä vastaava jäsenvaltio on Iso-Britannia.
The Member State which has responsibility for that question is the United Kingdom.
FinnishOlisi järjetöntä, jos Iso-Britannia siirtyisi läpinäkyvyydestä suhteelliseen salailuun.
It would be perverse for Britain to go from a position of transparency to one of relative secrecy.