"Brasilia" - Englanninkielinen käännös

FI

"Brasilia" englanniksi

EN
EN

"Brasilia Tapaculo" suomeksi

FI

Brasilia {erisnimi}

volume_up
1. Maantiede
Brasilia
Sen seurauksena Brasilia ei ole niin kiinnostunut omasta asemastaan mantereella.
As a result, Brazil has less of an interest in its own role on the continent.
Jos Brasilia kaatuu, jos Brasilian olisi devalvoitava, koko alue joutuisi kärsimään.
If Brazil collapses, if Brazil has to devalue, the entire region would be affected.
Brasilia, jonka kanssa olemme hiljattain käyneet neuvotteluja, on toinen esimerkkitapaus.
Brazil, with whom negotiations have recently taken place, is another case in point.
EN

Brasilia Tapaculo {substantiivi}

volume_up
1. Lintutiede
Brasilia Tapaculo

Esimerkkejä "Brasilia"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishSen seurauksena Brasilia ei ole niin kiinnostunut omasta asemastaan mantereella.
As a result, Brazil has less of an interest in its own role on the continent.
FinnishHiilidioksidin suurimpiin tuottajiin kuuluvat Yhdysvallat, Kiina, Intia ja Brasilia.
The major producers of CO2 include the United States, China, India and Brazil.
FinnishJos Brasilia kaatuu, jos Brasilian olisi devalvoitava, koko alue joutuisi kärsimään.
If Brazil collapses, if Brazil has to devalue, the entire region would be affected.
FinnishBrasilia oli ainoa BRIC-maa, jonka kanssa Euroopalla ei ollut strategista kumppanuutta.
Brazil was the only BRIC country with which Europe had no strategic partnership.
FinnishTarkoitan tietenkin sellaisia maita kuin Intia, Kiina, Brasilia ja Yhdysvallat.
The countries I have in mind are, of course, India, China, Brazil and the United States.
FinnishBrasilia on nyt yhdessä Meksikon kanssa nimitetty EU:n strategiseksi kumppaniksi.
Brazil, along with Mexico, is now designated as an EU strategic partner.
FinnishBrasilia, jonka kanssa olemme hiljattain käyneet neuvotteluja, on toinen esimerkkitapaus.
Brazil, with whom negotiations have recently taken place, is another case in point.
FinnishSiksi on selvää, miksi Brasilia on keskeinen kumppani Euroopan unionille.
Therefore it is clear why Brazil is a key partner for the European Union.
FinnishIntia, Yhdysvallat, Indonesia ja Brasilia -- ovat kaikki monirotuisia.
India, the United States, Indonesia, Brazil -- all of them are multiracial.
FinnishOn myös totta, että Brasilia on hyvin tärkeä WTO-yhteistyön kannalta.
It is also true that Brazil is very important to cooperation in relation to the WTO.
FinnishSe todetaan selvästi komission tiedonannossa, ja näin myös Brasilia näkee asian.
This is clearly stated in the Commission's communication, and it is also how Brazil perceives it.
FinnishLisäksi Kiina ja Brasilia on luonnollisesti luettava kehitysmaihin.
Moreover, China and Brazil must, of course, also be counted as developing countries.
FinnishEsimerkiksi Brasilia on tämän vuoden alussa saattanut voimaan yli 50 %: n tuontitullin.
Brazil, for example, introduced an import duty of over 50 % at the beginning of this year.
FinnishBrasilia kieltäytyi päästämästä maahan niitä, joita ei ollut rokotettu keltakuumetta vastaan.
Brazil refused to admit anyone who was not vaccinated against yellow fever.
FinnishKauempana Brasilia on valmiina lisäämään valtavasti sokerintuotantoaan.
Further afield, Brazil is waiting in the wings to increase massively its sugar production.
FinnishStrategisena kumppanina Brasilia on tasapainon ja vakauden linnake Latinalaisessa Amerikassa.
As a strategic partner, Brazil is a bastion of balance and stability in Latin America.
FinnishSitähän juuri esimerkiksi Brasilia, jossa tuotanto kasvaa räjähdysmäisesti, odottaakin.
That is what Brazil, where production is exploding, is waiting for.
FinnishSe on todella erikoista, koska Brasilia on tärkeä alueellinen suurvalta Etelä-Amerikassa.
That is even more of an anomaly given that Brazil is the major regional power in South America.
FinnishBrasilia on yksi niistä yhdeksästä maasta, jonka kanssa EU on luonut strategisen kumppanuuden.
Brazil is one of nine countries with which the EU has entered into a strategic partnership.
FinnishBrasilia vastusti Iranin vastaisia pakotteita, jotka YK:n turvallisuusneuvosto hyväksyi viime kesäkuussa.
Brazil opposed the Iran sanctions adopted last June by the UN Security Council.