"boikotti" - Englanninkielinen käännös

FI

"boikotti" englanniksi

EN
FI

boikotti {substantiivi}

volume_up
boikotti (myös: boikotointi)
Aloitettiin boikotti, jonka rasitukset kohdistuivat nimenomaan Makedoniaan.
A boycott was introduced, the effects of which Macedonia had to shoulder.
Haluan todeta selvästi, että tanskalaisten tuotteiden boikotti on tietenkin EU:n tuotteiden boikottia.
Let us be clear: a boycott of Danish goods is by definition a boycott of European goods.
Ennen kaikkea on saatava aikaan timanttikaupan vedenpitävä boikotti.
More than anything, we now need a watertight diamond boycott.

Esimerkkejä "boikotti"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishMielestäni meidän on mentävä pidemmälle ja valittava määrätietoisesti boikotti.
I think that we have to go a lot further and opt resolutely for a boycott.
FinnishAloitettiin boikotti, jonka rasitukset kohdistuivat nimenomaan Makedoniaan.
A boycott was introduced, the effects of which Macedonia had to shoulder.
FinnishHaluan todeta selvästi, että tanskalaisten tuotteiden boikotti on tietenkin EU:n tuotteiden boikottia.
Let us be clear: a boycott of Danish goods is by definition a boycott of European goods.
FinnishEnnen kaikkea on saatava aikaan timanttikaupan vedenpitävä boikotti.
More than anything, we now need a watertight diamond boycott.
FinnishNeuvoston edustajien yksimielinen boikotti valiokuntaa vastaan on kuitenkin valitettavasti suuri laiminlyönti.
The determined boycott of the committee by any representative of the Council is still, sadly, a great omission.
FinnishEU: n boikotti vaikuttaa mielestäni vain vähän.
To my mind, the EU embargo will not do very much.
FinnishVoisitteko pyytää oikeudellista yksikköä laatimaan lausunnon siitä, onko tällainen boikotti millään muotoa mahdollinen.
I would ask you to call upon the Legal Service to make a statement as to whether this is in any way permissible.
FinnishBoikotti ei kuitenkaan ole Kuuban ongelmien syy.
FinnishHaluamme laajentaa Zimbabwen hallituksen vastaisia pakotteita, joihin kuuluu myös kansainvälisiä urheilu- ja kulttuuritapahtumia koskeva boikotti.
We want wider sanctions against the Zimbabwean regime, including an international sports and culture boycott.
FinnishAihe: Irakin vastainen boikotti
FinnishSiksi olisi hyvä käynnistää kansainvälinen boikotti "veritimanttien", joita tältä raja-alueelta löytyy runsaasti, myyntiä vastaan.
For example, it would be a good idea to institute an international boycott against the trade in 'blood diamonds' , in which this border area is so rich.
FinnishVoimme nyt keskustella siitä, onko esimerkiksi Yhdysvaltojen Kuuballe asettama boikotti sopiva toimintatapa.
We can now discuss whether or not a boycott, such as that imposed on Cuba by the United States, is the right strategic approach to adopt, but this boycott is not the cause of the problems.
FinnishBoikotti on laiton niin kauan kuin WTO: n paneeli ei ole ilmaissut kantaansa ja poliittisesti mahdoton hyväksyä juuri taloudellisen kumppanuuden aloittamisen jälkeen.
The boycott is illegal until such time as the WTO panel has given its verdict and it is politically unacceptable, coming at a time when we have just concluded our economic partnership.
FinnishKomission puheenjohtaja Barroso totesi aivan oikein, että Euroopan unioni on solidaarinen Tanskalle, koska tanskalaisten tuotteiden boikotti on kaikkien eurooppalaisten tuotteiden boikottia.
President Barroso rightly said that Europe stands in solidarity with our Danish colleagues, because a boycott of Danish goods is a boycott of all European goods.