"BKT" - Englanninkielinen käännös

FI

"BKT" englanniksi

volume_up
BKT [lyhenne]
EN
FI

BKT [lyhenne]

volume_up
Tyynenmeren rannoilla BKT on kaukana edellä Euroopan unionin BKT:sta.
GDP in the Pacific Rim is miles ahead of the GDP in the Union.
Tiedot markkinahintaisten BKT-osuuksien laskemista varten hankkii Euroopan
The data for the calculation of the shares in GDP at market prices will be
Kaikki tämä perustuu tarkistusta edeltäneisiin BKT-lukuihin.
All of this is on the basis of the GDP figures prior to the revision.
BKT kuvaa jäsenvaltioiden taloudellista kehitystä paremmin kuin muut mittarit.
The GNP eminently reflects the economic development in Member States.
Liikeyritykset kaatuvat, ja BKT on supistunut neljä peräkkäistä vuotta.
Businesses are collapsing, and for the fourth consecutive year our GNP has decreased.
Arvioiden mukaan ne vastaavat noin kolmesta neljään prosenttia BKT:stä.
It is estimated to be about three to four per cent of GNP.

Esimerkkejä "BKT"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishTällainen epäilys herää siitäkin, että perustaksi on valittu BKT henkeä kohti.
I also have doubts as to the choice of per capita GDP as an absolute reference.
FinnishTotuus on, että kymmenes EKR on vain 0,28 prosenttia jäsenvaltioiden BKT:sta.
The reality is that the 10th EDF represents only 0.28 % of Member States' GDP.
FinnishJoissakin jäsenvaltioissa pimeän työn osuus oli 20 prosenttia BKT:stä tai jopa yli.
In some Member States the level of undeclared work reached or exceeded 20% of GDP.
Finnishpotentiaalisen BKT:n trendikasvua koskevan oletuksen huomattavaa tarkistamista
This notwithstanding, the uncertainties surrounding estimates of medium-term
FinnishMitä tulee BKT:n trendikasvua koskevaan oletukseen, EKP:n neuvoston mielestä ei
the euro area that would warrant an upward revision to this assumption. The
FinnishRadiotaajuuksista riippuvaisten palvelujen osuus EU:n BKT:sta on noin 2-3 prosenttia.
Services dependent on radio spectrum represent around 2 to 3% of Europe's GDP.
FinnishNämä palvelut muodostavat tällä hetkellä jopa 75 prosenttia Euroopan unionin BKT:stä.
These services currently represent as much as 75% of the European Union's GDP.
FinnishBKT:n täytyy olla analyysien keskiössä, kuten Rosbachin mietinnössä sovittiin.
GDP must be at the centre of our analyses, as agreed in the Rosbach report.
FinnishLisäksi joissain tapauksissa BKT voi tarjota virheellisiä ja harhaanjohtavia tietoja.
Moreover, in certain cases, GDP may provide inaccurate and misleading information.
FinnishKun niiden BKT:t romahtivat, julkisen sektorin investointeja T&K-toimiin lisättiin.
When there were collapses in their GDP, the public sector investment in R&D went up.
FinnishEtelä-Afrikan talous vastaa 50:tä prosenttia Saharan eteläpuolisen Afrikan BKT:stä.
The South African economy accounts for 50% of the GDP of Sub-Saharan Africa.
FinnishUusien jäsenvaltioiden BKT on tietenkin alhaisempi kuin aiemmin liittyneiden.
Yes, the GDP of the new Member States is lower than that of the older ones.
FinnishAlijäämämme hipoo nyt 10:tä prosenttia BKT:sta, mikä on lähes uskomaton luku.
We are now running a deficit that touches 10% of GDP - an almost unbelievable figure.
FinnishNäiden tietojen perusteella koko EU:n BKT kasvoi vuonna 2006 käytännössä 3 prosenttia.
That information indicates that the joint growth for 2006 was practically 3%.
FinnishKuten siitä käy ilmi, kehittyneiden maiden BKT:stä suurin osa muodostuu palveluista.
As it reflects, services account for the largest share of GDP in developed countries.
FinnishKun Irlanti liittyi Euroopan unioniin, sen BKT oli 59 % yhteisön keskitason BKT: stä.
When Ireland joined the European Union it had 59 % of the Community average.
FinnishAvun on tarkoitus kattaa talousarvioalijäämä, joka vastaa 14:ää prosenttia BKT:sta.
This aid is intended to cover the budget deficit equivalent to 14% of GDP.
FinnishMielestäni velkaa suhteessa BKT:hen pitäisi vähentää "tyydyttävää tahtia".
I believe that the ratio of debt to GDP should be reduced at a 'satisfactory pace'.
FinnishTämä on hyvin tärkeää siksi, että palvelujen osuus euroalueen BKT:stä on 70 prosenttia.
This is particularly important, as services make up 70% of the GDP in the Eurozone.
FinnishSiinä kerrotaan, että Ukrainan BKT kasvoi vuosina 2000-2006 keskimäärin 8,7 prosenttia.
It tells us that Ukraine recorded average GDP growth of 8.7% between 2000 and 2006.