"bioteknologia" - Englanninkielinen käännös

FI

"bioteknologia" englanniksi

FI

bioteknologia {substantiivi}

volume_up
bioteknologia (myös: biotekniikka)
Bioteknologia on tarpeellista; sitä on käytettävä monien ongelmiemme ratkaisemiseen.
Biotechnology is necessary; it must be used to solve many of our problems.
Bioteknologia on hyvin uusi ala, ja siitä on saatu hyvin vähän käytännön kokemusta.
Biotechnology is a very young sector and has had hardly any practical experience.
Uusiutuvien energialähteiden toinen osa on bioteknologia.
Hydro and biotechnology combined account for 95 % of renewable energy.

Esimerkkejä "bioteknologia"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishBioteknologia on hyvin uusi ala, ja siitä on saatu hyvin vähän käytännön kokemusta.
Biotechnology is a very young sector and has had hardly any practical experience.
FinnishBioteknologia on tarpeellista; sitä on käytettävä monien ongelmiemme ratkaisemiseen.
Biotechnology is necessary; it must be used to solve many of our problems.
FinnishEuroopan biotieteet ja bioteknologia ovat jo menestyneet viimeksi kuluneina vuosina.
European life sciences and technologies have already had successes over the last few years.
FinnishErityisesti patentteja myönnetään Yhdysvalloissa, jossa bioteknologia kehittyy huimaavaa vauhtia.
Especially in the USA, where biotechnology is developing at break-neck speed.
FinnishMinun mielestäni bioteknologia tarjoaa monia mahdollisia ratkaisuja nykyiseen tilanteeseen.
In my opinion, biotechnology offers a number of potential solutions to the current situation.
FinnishBioteknologia on yhä tieteen kehityksessä ja siis huolenaiheissamme keskeisellä sijalla.
This one remains at the centre of scientific development, and thus at the centre of our concerns.
FinnishBioteknologia voi ratkaista asioita, mutta niitä ei tietenkään voida hyväksyä mihin hintaan hyvänsä.
Biotechnology can provide solutions, but we obviously cannot accept them at any price.
FinnishTekninen kehitys ja bioteknologia takaavat tuotannon jatkuvan kasvun.
Technological developments and biotechnologies guarantee that production will continue to rise.
FinnishBioteknologia ja sen sovellukset vaikuttavat aivan oleellisesti maatalouden kehitykseen.
Bio-technology and its application together will fundamentally determine the development of agriculture.
FinnishUusiutuvien energialähteiden toinen osa on bioteknologia.
Hydro and biotechnology combined account for 95 % of renewable energy.
FinnishTeollistuminen, ydinvoima ja bioteknologia eivät ole tuoneet hyvinvointia ja vapautta kaikille.
Industrialisation, atomic energy and biotechnology have not brought freedom and prosperity for all.
FinnishGeneettisesti muunnetut tuotteet ja bioteknologia antavat aihetta monille kysymyksille ja huolille.
Genetically modified products and biotechnology give rise to a number of questions and concerns.
FinnishGenetiikka ja bioteknologia ovat vielä epätäsmällisiä tieteenaloja.
Genetics and bio technology are still an inexact science.
FinnishArvoisa puhemies, geenitekniikka ja bioteknologia kuuluvat tulevaisuuden ehdottomiin avainteknologioihin.
Mr President, genetic engineering and biotechnology are the key technologies of the future.
FinnishArvoisa puhemies, kuten kaikki täällä ovat arvioineet, bioteknologia on kehittynyt nopeasti monilla aloilla.
Mr President, as everyone here is aware, biotechnology has developed rapidly in many areas.
Finnish9:19 En ole keksinyt yhtään mitään; tämä bioteknologia on ollut olemassa 450 miljoonan vuoden ajan.
9:19 I haven’t invented anything at all; it's a biotechnology that has existed for 450 million years.
FinnishArvoisa rouva puhemies, en epäile ollenkaan, etteikö bioteknologia olisi tulevaisuuden tiedettä.
Madam President, I have no doubt at all that biotechnology is going to represent the very future of science.
FinnishKyseessä on myös erityisesti EU:n bioteknologia-alan kilpailukyky.
What is also on the agenda, and not least in importance, is the competitiveness of the European biotechnology sector.
FinnishVai ovatko muka teollistuminen, atomivoima tai bioteknologia tähän mennessä johtaneet oikeudenmukaisuuden lisääntymiseen?
Or have industrialisation, nuclear power and biotechnology led to greater justice in the past?
FinnishKuten tiedämme, bioteknologia on vaikea ala, sillä siinä on eettinen, moraalinen ja uskonnollinen ulottuvuus.
As we know, the field of biotechnology is a difficult one as it has an ethical, moral and religious dimension.