"Berliini" - Englanninkielinen käännös

FI

"Berliini" englanniksi

EN
FI

Berliini {erisnimi}

volume_up
1. Maantiede
Berliini
Kuten tiedätte, meillä on yhteistyöjärjestely, jota kutsutaan nimellä Berliini plus.
As you know, we have a framework for cooperation that we call Berlin Plus.
Berliini oli kompromissi, joka sopi kaikille jäsenvaltioille.
Berlin was a compromise which managed to accommodate every Member State.
Miksi Berliini on menojen kannalta Nizzaa tärkeämpi?
Why is Berlin more important than Nice, in terms of expenditure?

Esimerkkejä "Berliini"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishKuten tiedätte, meillä on yhteistyöjärjestely, jota kutsutaan nimellä Berliini plus.
As you know, we have a framework for cooperation that we call Berlin Plus.
FinnishArvoisa puhemies, Berliini oli matkan arvoinen, olemme kuulleet sen monta kertaa tänään.
Madam President, Berlin was worth the journey, as we have heard here today several times.
FinnishVoimme todeta, että Euroopan unionissa on liikettä: Pörtschach, Saint Malo, Bremen ja Berliini.
There is clearly movement within the European Union: Pörtschach, Saint Malo, Bremen, Berlin.
FinnishBerliini oli kompromissi, joka sopi kaikille jäsenvaltioille.
Berlin was a compromise which managed to accommodate every Member State.
FinnishArvoisa puhemies, Berliini ja Saksa olivat jaettuja 28 vuotta.
Mr President, for 28 years, Berlin and Germany were divided.
FinnishMiksi Berliini on menojen kannalta Nizzaa tärkeämpi?
Why is Berlin more important than Nice, in terms of expenditure?
FinnishMyös tässä kysymyksessä Berliini kätki osan todellisuudesta.
FinnishYksi esimerkki tästä on Berliini, missä ammattiliitot ovat perustaneet neuvontakeskuksen lähetettyjä työntekijöitä varten.
One example of this is Berlin, where the unions have set up an advisory centre for posted workers.
FinnishSaksa ja Berliini olivat jakautuneita 28 vuoden ajan.
FinnishKun Berliini aivastaa, koko Eurooppa vilustuu.
Berlin only has to sneeze and Europe catches a cold.
FinnishArvoisa puhemies, puheeni päätteeksi haluan korostaa, että 60 vuotta sitten vaikutti Rooma-Berliini-akseli.
To conclude my speech, Madam President, I should like to point out that, 60 years ago, there was a Rome-Berlin axis.
FinnishKyse ei ole Boston–Berliini-vastakkainasettelusta vaan siitä, että teemme sen, mikä on oikein 2000-luvun Euroopan kansoille.
It is not Boston versus Berlin, it is ensuring that we do what is right for all the people in Europe in the 21st century.
FinnishEKP:n uusien toimitilojen suunnittelukilpailun voittajatyöt helmikuussa 2004:2. palkinto – ASP Schweger Assoziierte, Berliini, Saksa.
The winning designs for the ECB's new premises in February 20042nd prize: ASP Schweger Assoziierte, Berlin/Germany
FinnishMielestäni meidän on pohdittava "Berliini plus" -järjestelyjen kehittämistä kumppanuuden, ei alistamisen hengessä.
I believe that we need to think about developing the ‘Berlin plus’ provisions in a spirit of partnership rather than a spirit of submission.
FinnishTämä on vieläkin tuomittavampaa, kun tietää tarkkaan, miksi Berliini päätti yrittää kiristää neuvostoa.
It is made even less acceptable if one is aware of precisely why Berlin chose to try to blackmail the Council.
Finnish15 jäsenvaltion EU on supistunut, etenkin rakennepolitiikan alalla, ja Berliini on antanut hakijavaltioille hyvin selvän ja luotettavan signaalin.
The EU of 15 has cut back, especially in the structural field, which meant that Berlin sent out a clear and reliable signal to the applicants for accession.
FinnishLyhyesti sanottuna tämä on heikkoa valuuttaa puoltavan Berliini–Pariisi-akselin strateginen kanta, sen toimintamallin perustana oleva strategia ja sen strateginen ydin.
That, in essence, is the strategic position, the strategy underlying this course of action, the strategic heart of the Berlin-Paris soft-currency axis.
FinnishOlemme kuitenkin pyytäneet Turkkia työskentelemään kanssamme rakentavasti Berliini plus -sopimuksen puitteissa ja muilla aloilla tiiviimpien yhteyksien luomiseksi.
However, we have invited Turkey to work constructively with us in the context of the Berlin Plus agreement and in other areas in order to forge closer links.
FinnishSotilaallisesta näkökulmasta tarkasteltuna olemme vahvistaneet toiminnallisia valmiuksia Naton voimavarojen käyttöä laajemmiksi ”Berliini plus” -sopimuksen mukaisesti.
From the military perspective, we have strengthened operational capability beyond the use of NATO capabilities in accordance with the Berlin Plus Agreement.
FinnishVilna, Varsova, Bryssel ja Berliini samoin kuin Moskova yrittävät neuvotella kahdenvälisiä ratkaisuja Schengenin sopimuksen määräysten sallimissa rajoissa.
Vilnius, Warsaw, Brussels and Berlin, as well as Moscow, are trying to negotiate bilateral solutions within the margin of flexibility of the Schengen Agreement provisions.