"bensiini" - Englanninkielinen käännös

FI

"bensiini" englanniksi

FI

bensiini {substantiivi}

volume_up
bensiini
Syynä on se, että lyijypitoinen bensiini on suurin lyijysaastumisen lähde.
This is necessary because leaded petrol represents a serious source of lead pollution.
Tarvitsemme tätä järjestelmää sekä bensiini- että dieselmoottoreihin.
And we need this for both petrol and diesel engines.
Yhdysvalloissa bensiini maksaa vähemmän kuin pullotettu kivennäisvesi.
In the United States petrol costs less than bottled mineral water.
bensiini
bensiini (myös: ilmavaivat, bensa)
volume_up
gas {subst.} [Amer.eng.] [ark.]
Kaasu on myös paljon edullisempaa ja puhtaampaa kuin bensiini tai diesel.
Also gas is much cheaper and much cleaner than petrol or diesel.
bensiini
volume_up
gasolene {subst.} [Amer.eng.]
bensiini
volume_up
gasoline {subst.} [Amer.eng.]

Esimerkkejä "bensiini"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishPäästessään bensiiniaseman luo saa huomata, että bensiini on EU: n kalleinta.
When you get there you find the petrol is the most expensive in the whole of the EU.
FinnishSyynä on se, että lyijypitoinen bensiini on suurin lyijysaastumisen lähde.
This is necessary because leaded petrol represents a serious source of lead pollution.
FinnishJos sattumankauppaa käytetään kriteerinä, yhtä hyvin voitaisiin kieltää bensiini ja kofeiini.
If you are going to use hazards as criteria you might as well ban petrol and caffeine.
FinnishKaasu on myös paljon edullisempaa ja puhtaampaa kuin bensiini tai diesel.
Also gas is much cheaper and much cleaner than petrol or diesel.
FinnishYhdysvalloissa bensiini maksaa vähemmän kuin pullotettu kivennäisvesi.
In the United States petrol costs less than bottled mineral water.
FinnishEntä nousevat polttoaineen hinnat (diesel ja erityisesti bensiini)?
What about the rising fuel prices (diesel and especially petrol)?
FinnishTuen myös direktiiviehdotusta bensiini- ja dieselpolttoaineen laadun parantamiseksi Euroopassa.
I also support the proposed directive to improve the quality of petrol and diesel fuels in Europe.
FinnishTarvitsemme tätä järjestelmää sekä bensiini- että dieselmoottoreihin.
And we need this for both petrol and diesel engines.
FinnishOlen ehdottanut, että jokaisesta unionissa myydystä bensiini-, diesel- ja kerosiinilitrasta perittäisiin yksi sentti eurooppalaista veroa.
I have proposed a European levy of one cent on every litre of petrol, diesel and kerosene sold in the Union.
FinnishKomissio esittää, että vuoteen 2011 mennessä sekä bensiini että dieselpolttoaine olisivat käytännöllisesti katsoen vapaita rikistä.
The Commission proposes that by 2011 both petrol and diesel fuel should, for all practical purposes, be sulphur-free.
FinnishOn saatava aikaan laaja ohjelma, jonka avulla bensiini pyritään Euroopassa korvaamaan ympäristöystävällisillä polttoaineilla.
Europe should embark on a wide-ranging programme aimed at bringing about a switch from petrol to environmentally friendly fuels.
FinnishNiissä ei puhuta sähkö- tai metaanikäyttöisistä autoista, joissa on yhdistetty bi-fuel - eli bensiini-metaanijärjestelmä.
There is no mention of electrically-powered motor vehicles or methanepowered vehicles with the combined petrol/methane bi-fuel system.
FinnishHautalan mietinnön ehdotusten avulla bensiinin ja dieselpolttoaineen laatu paranee, kun lyijypitoinen bensiini kielletään 1. tammikuuta 2000 alkaen.
The ban on lead from 1 January 2000, as proposed in the Hautala report, will improve petrol and diesel quality.
FinnishOn kuitenkin välttämätöntä laatia strategiaa poistaaksemme bensiini- ja dieselkäyttöiset ajoneuvot teiltämme.
I also voted in favour of the reports, but what we really need is a strategy for getting petrol- and diesel-driven vehicles off our roads.
FinnishBensiini sisältää haihtuvia orgaanisia yhdisteitä, jotka haihtuvat polttoainesäiliön sisään ja täyttävän näin polttoaineen yläpuolella olevan tyhjän tilan säiliössä.
Petrol contains volatile organic compounds (VOCs) that evaporate inside the fuel tank, filling the empty space in the tank above the fuel.
FinnishMe tiedämme, että bentseenin lähteitä ovat bensiini ja öljy, ja Euroopan unionissa 80 - 85 prosenttia bentseeneistä syntyy bensiinin palaessa maantieliikenteessä.
We know that petrol and oil are sources of benzene and 80% to 85% of the benzene in the European Union comes from the combustion of petrol by road traffic.
FinnishMe tiedämme, että bentseenin lähteitä ovat bensiini ja öljy, ja Euroopan unionissa 80 - 85 prosenttia bentseeneistä syntyy bensiinin palaessa maantieliikenteessä.
We know that petrol and oil are sources of benzene, and in the European Union 80 to 85% of benzene emissions result from petrol combustion in road vehicles.
FinnishYhdistyneessä kuningaskunnassa verojen osuus bensiini- tai diesellitran hinnasta on 75 prosenttia tai kolme neljäsosaa, ja se on hallituksen eikä kenenkään muun vastuulla.
In the UK, tax takes 75% or three-quarters of the price of a litre of petrol or diesel and that is the responsibility of the government, no one else.
FinnishArvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät parlamentin jäsenet, direktiivi koskee huviveneisiin tarkoitettujen bensiini- ja dieselmoottoreiden pakokaasu- ja melupäästöjä.
Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, the directive concerns the exhaust and noise emissions of petrol and diesel engines intended for recreational craft.
FinnishSe sisältää suorat tai epäsuorat työllistämismahdollisuudet noin 800 000 ihmiselle, Auto-Oil-ohjelman, bensiini- ja dieselohjelman vähentämisen - erittäin mielenkiintoista.
It points to direct and indirect job opportunities for about 800 000 people, such as the Auto-Oil programme, the reduction of the petrol and diesel programme; this is all extremely interesting.