"Belgrad" - Englanninkielinen käännös

FI

"Belgrad" englanniksi

volume_up
Belgrad {erisnimi}
EN

"Belgrade" suomeksi

FI
FI

Belgrad {erisnimi}

volume_up
1. Maantiede
Belgrad
Belgrad ei voi pitää tällaisia sortotoimia pelkästään sisäisinä asioina.
Belgrade cannot pass off such repressive acts as purely an internal affair.
Toivon, että Belgrad edellyttää osallistumista selvästi.
I am hoping that Belgrade will issue a clear call for participation.
Belgrad ja Priština ilmaisivat tässä kokouksessa täysin vastakkaiset kantansa Kosovon asemaan.
At the meeting Belgrade and Pristina expressed totally opposite views on the status of Kosovo.
Belgrad
EN

Belgrade {erisnimi}

volume_up
1. Maantiede
Belgrade (myös: Beograd)
Belgrade cannot pass off such repressive acts as purely an internal affair.
Belgrad ei voi pitää tällaisia sortotoimia pelkästään sisäisinä asioina.
I am hoping that Belgrade will issue a clear call for participation.
Toivon, että Belgrad edellyttää osallistumista selvästi.
At the meeting Belgrade and Pristina expressed totally opposite views on the status of Kosovo.
Belgrad ja Priština ilmaisivat tässä kokouksessa täysin vastakkaiset kantansa Kosovon asemaan.

Esimerkkejä "Belgrad"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishBelgrad ei voi pitää tällaisia sortotoimia pelkästään sisäisinä asioina.
Belgrade cannot pass off such repressive acts as purely an internal affair.
FinnishBelgrad ja Priština ilmaisivat tässä kokouksessa täysin vastakkaiset kantansa Kosovon asemaan.
At the meeting Belgrade and Pristina expressed totally opposite views on the status of Kosovo.
FinnishToivon, että Belgrad edellyttää osallistumista selvästi.
I am hoping that Belgrade will issue a clear call for participation.
FinnishBelgrad torjuu samaten Euroopan unionin pyynnön läsnäolosta Kosovossa.
In a similar manner, Belgrade rejects the European Union's request that it also establish a presence in Kosovo.
FinnishSopimuksen tekeminen edellyttää, että Belgrad täyttää joukon Euroopan unionin asettamia ehtoja.
To conclude this agreement Belgrade will need to meet a range of conditions set down by the European Union.
FinnishKoska unioni lopultakin tekee jotakin, jotta Belgrad ja Zagreb luovuttaisivat sotarikoksista epäillyt henkilöt?
When will the Union finally take steps to make Belgrade and Zagreb hand over those suspected of war crimes?
FinnishBelgrad ei hievahdakaan ja siellä ilmeisesti odotetaan, että hyväksymme nykyisen tilanteen.
Belgrade refuses to budge and clearly expects us to accept the present situation, but this is out of the question.
FinnishIhmisoikeusrikkomukset jatkuvat ja Belgrad pitää kiinni käsityksestään, jonka mukaan Kosovon asema on puhtaasti maan sisäinen asia.
Violation of human rights continues and Belgrade maintains that the status of Kosovo is a purely internal matter.
FinnishBelgrad ei anna painostaa itseään.
FinnishJos Belgrad on aidosti huolissaan serbien elämänlaadusta Kosovossa eikä aluemenetyksistä, se hyväksyy Ahtisaaren suunnitelman.
If Belgrade were truly concerned about the quality of life for Serbs living in Kosovo and not about the loss of territory, then Belgrade would approve Mr Ahtisaari's plan.
FinnishTällä kertaa ainakin Euroopan unioni on toiminut nopeasti ryhtyessään toimiin, joilla Belgrad saadaan taivutetuksi luopumaan väkivallan jatkamisesta Kosovossa.
This time at least the European Union has moved fast to put in place measures to dissuade Belgrade from continuing the violence in Kosovo.
FinnishPääsihteeri Kofi Annanin raportti vahvistaa sen, että Belgrad ei piittaa Yhdistyneiden kansakuntien vaatimuksista, eikä raportissa esitetty arvio ole millään lailla joustava.
The report by Secretary-General Kofi Annan confirms that Belgrade is thumbing its nose at the UN demands, for which the report harshly criticises it.
FinnishMietitään sitä, jos Belgrad ei noudatakaan sopimusta. Kun alueella on 2 000 tarkkailijaa, uskaltaako kansainvälinen yhteisö, NATO, puuttua tilanteeseen sotilaallisesti?
Suppose Belgrade fails to honour the agreement, will the international community, will NATO risk a military intervention with 2 000 verifiers on the ground?
FinnishKosovon erityislähettilään nimeäminen on viesti, jonka Belgrad ja kansainvälinen yleisö tarvitsevat ymmärtääkseen, ettei Kosovon tulevaisuus voi toteutua kuin yhdellä tavalla.
The appointment of the Special Envoy for Kosovo is the signal Belgrade and the international public need to help them recognise the only possible future for Kosovo.
FinnishMyöskään Belgrad ei halua myöntää itsenäisyyttä, mutta sen menettelytapaa, julmia ihmisoikeuksien ja vähemmistöjen oikeuksien rikkomuksia Kosovossa ei voi hyväksyä.
Nor does Belgrade want this independence, but the kind of approach it is taking, the serious violations of the human rights and minority rights of the majority in Kosovo, are unacceptable.
FinnishIloitsen siitä, että Belgrad ja Pristina käyvät nyt vuoropuhelua, mutta minulla on suuria epäilyksiä siitä, kuinka menestyksekäs tuo vuoropuhelu voi olla, kun taustalla on jatkuva väkivalta.
I welcome the fact that Belgrade and Pristina are now in dialogue but I have great doubts as to how successful that dialogue can be against a background of continued violence.
FinnishToivon samaa rohkeutta vakauttamisjoukoilta (SFOR-joukot) pidätettäessä Karadziæia, koska nyt kun Belgrad on ottanut tämän askeleen, emme voi jäädä Bosniassa missään tapauksessa jälkeen.
I hope the SFOR stabilisation force will pluck up the same courage to arrest Karadzic, for now that Belgrade has been able to take this step, we cannot afford to lag behind in Bosnia.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "Belgrade":

Belgrade