"Barcelona" - Englanninkielinen käännös

FI

"Barcelona" englanniksi

EN

"Barcelona" suomeksi

FI

Barcelona {substantiivi}

volume_up
1. Maantiede
Barcelona
Barcelona oli hyvä idea, mutta huippukokouksessa oli yksi ongelma.
Barcelona was a very good idea, but there was one problem at the Barcelona Summit.
Lisäksi Barcelona kuuluu olleen pelkästään aktivointihuippukokous.
And that moreover, Barcelona was merely a summit where some of the preparatory work was done.
Ehdokkaista hylättäisiin etukäteen Ranska, Italia ja Barcelona.
It would rule out the candidatures of France, Italy and Barcelona from the outset.
EN

Barcelona {erisnimi}

volume_up
1. Maantiede
Barcelona
Barcelona was a very good idea, but there was one problem at the Barcelona Summit.
Barcelona oli hyvä idea, mutta huippukokouksessa oli yksi ongelma.
And that moreover, Barcelona was merely a summit where some of the preparatory work was done.
Lisäksi Barcelona kuuluu olleen pelkästään aktivointihuippukokous.
It would rule out the candidatures of France, Italy and Barcelona from the outset.
Ehdokkaista hylättäisiin etukäteen Ranska, Italia ja Barcelona.

Esimerkkejä "Barcelona"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishViimeisimpinä osoituksena meillä on nyt siis Barcelona, syyskuun 11. päivä ja vesi.
The latest consequence of that is that we now have Barcelona, 11 September, and water.
FinnishKuvitelkaa Barcelona ja Manchester United pelaamassa Eurooppa-cupin finaalissa.
Imagine Barcelona playing Manchester United in the European Cup Final.
FinnishBarcelona oli hyvä idea, mutta huippukokouksessa oli yksi ongelma.
Barcelona was a very good idea, but there was one problem at the Barcelona Summit.
FinnishEhdokkaista hylättäisiin etukäteen Ranska, Italia ja Barcelona.
It would rule out the candidatures of France, Italy and Barcelona from the outset.
FinnishLisäksi Barcelona kuuluu olleen pelkästään aktivointihuippukokous.
And that moreover, Barcelona was merely a summit where some of the preparatory work was done.
FinnishMutta nyt kymmenen vuotta myöhemmin on ehkä syytä kysyä, tarvitaanko Barcelona-prosessia tänä päivänä.
Now, 10 years later, however, we should perhaps ask whether we need the Barcelona Process today.
FinnishKyseinen tarkistus ei ole ristiriidassa sen kanssa, että yhteisyrityksen toimipaikaksi valittiin Barcelona.
This amendment is not incompatible with the choice of Barcelona as the seat of the joint undertaking.
FinnishNäin ollen Barcelona edustaa ratkaisevaa vaihetta.
Barcelona will therefore be a milestone along that road.
FinnishToimipaikat: Madrid (Alcalá 48) ja Barcelona (Plaza Cataluña 17) Aukioloajat: maanantai–perjantai klo 8.30–14.00
Locations: Madrid (Alcalá 48) and Barcelona (Plaza Cataluña 17) Opening hours: Monday to Friday, 8.30 a.m. to 2 p.m.
FinnishMarquès de Mulhacén, 40-42 E-08034 Barcelona
FinnishMieleen tulevat sellaiset sanat kuin "rikkomisesta johtuva menettely", "vakaus- ja kasvusopimus", "Lissabon" ja "Barcelona".
Words such as ‘infringement proceedings’, ‘Stability and Growth Pact’, ‘Lisbon’ and ‘Barcelona’ spring to mind.
FinnishBarcelona ei voi olla vieras sen olemassaololle.
FinnishSilloin alkoi Barcelona-prosessi.
FinnishLopulta otan tyytyväisenä vastaan Barcelona-prosessin niin kutsutun holistisen lähestymistavan eli sen moniulotteisen luonteen.
Finally, I welcome what might be called the holistic approach of the Barcelona process - its multidimensional nature.
FinnishBarcelona on puolitoista vuotta vanha.
FinnishNeljäs ja viimeinen seikka: tämä keskustelu käydään vain viikkoa ennen Maltassa pidettävää Barcelona II kokousta.
The fourth and final thing is the fact that this debate is happening just a week before Barcelona II is due to take place in Malta.
FinnishHaluan sen tähden sanoa, että Barcelona-prosessin onnistuminen ei ole tärkeää vain EteläEuroopalle vaan koko Euroopalle.
I wish to say, therefore, that the success of the Barcelona process is not just important to the south of Europe, but to all of Europe.
FinnishTietenkin puhutte niin kuin olisitte kotoisin Barcelonasta, koska tiedätte, että Barcelona on tällä hetkellä lähes kokonaan hollantilainen joukkue.
Of course, you speak as if you were from Barcelona, because you know that at the moment Barcelona is almost a Dutch team.
FinnishHaluan tässä tilanteessa nostaa esille muutamia asioita, joihin toivoisin Barcelona-prosessin tulevaisuudessa entistä vahvemmin keskittyvän.
Given this situation, I want to mention a few issues which I hope the Barcelona Process will focus on more closely in the future.
FinnishMeidän on valittaen todettava, että Barcelona-prosessi ei ole kaikilta osin tässä suhteessa onnistunut ja siinä on korjaamisen varaa.
Unfortunately, it has to be said that the Barcelona Process has not been entirely successful in this respect, and this needs to be put right.