"Bangladesh" - Englanninkielinen käännös

FI

"Bangladesh" englanniksi

EN

"Bangladesh" suomeksi

FI

Bangladesh {erisnimi}

volume_up
1. Maantiede
Bangladesh
Bangladesh ansaitsee rohkaisumme pyrkiessään demokraattiseen tulevaisuuteen.
Bangladesh deserves our encouragement as it seeks a democratic future.
. - (PL) Arvoisa puhemies, Bangladesh on Euroopan unionin tärkeä kumppani.
. - (PL) Mr President, Bangladesh is an important partner for the European Union.
Bangladesh on valtio, joka on ilmastonmuutoksen suurimmalla riskialueella.
Bangladesh is the country at greatest risk from climate change.
EN

Bangladesh {erisnimi}

volume_up
1. Maantiede
Bangladesh
Bangladesh deserves our encouragement as it seeks a democratic future.
Bangladesh ansaitsee rohkaisumme pyrkiessään demokraattiseen tulevaisuuteen.
. - (PL) Mr President, Bangladesh is an important partner for the European Union.
. - (PL) Arvoisa puhemies, Bangladesh on Euroopan unionin tärkeä kumppani.
Bangladesh is the country at greatest risk from climate change.
Bangladesh on valtio, joka on ilmastonmuutoksen suurimmalla riskialueella.

Esimerkkejä "Bangladesh"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishLopetan kuten aloitin sanomalla, että Bangladesh on maa, jolla on tulevaisuus.
I will end as I began, by saying that Bangladesh is a country with a future.
Finnish. - (PL) Arvoisa puhemies, Bangladesh on Euroopan unionin tärkeä kumppani.
author. - (PL) Mr President, Bangladesh is an important partner for the European Union.
FinnishEsimerkiksi Bangladesh saa 80-90 prosenttia teräksestään purettavista laivoista.
For example, Bangladesh gets 80-90% of its steel from dismantled ships.
Finnish. - (SV) Arvoisa puhemies, Bangladesh on mielestäni ollut suurten odotusten maa.
author. - (SV) Mr President, I think that Bangladesh has been a country of great hope.
FinnishBangladesh ansaitsee rohkaisumme pyrkiessään demokraattiseen tulevaisuuteen.
Bangladesh deserves our encouragement as it seeks a democratic future.
Finnish(Naurua) Ja nyt 80-luvulla, Bangladesh on vielä Afrikan maiden ryhmässä tuolla.
(Laughter) And in the '80s here, you have Bangladesh still among the African countries there.
FinnishLähes kahdenkymmenenviiden vuoden ajan Bangladesh on pyrkinyt lähestymään eurooppalaista mallia.
For nearly twenty-five years Bangladesh has been moving towards the European model.
FinnishB5-0609/2002 Lambertin ja muut Verts/ALE-ryhmän puolesta: Bangladesh.
B5-0609/2002 by Mrs Lambert and others, on behalf of the Verts/ALE Group, on Bangladesh.
FinnishMeidän pitäisi sen vuoksi tehdä voitavamme, jotta Bangladesh saataisiin takaisin demokratian tielle.
We should therefore do all we can to put Bangladesh back on the road of democracy.
FinnishBangladesh on valtio, joka on ilmastonmuutoksen suurimmalla riskialueella.
Bangladesh is the country at greatest risk from climate change.
FinnishKaikkein haavoittuvimpia ovat Bangladesh, Itä-Kiina ja Vietnam.
The most vulnerable are those in Bangladesh, eastern China and Vietnam.
FinnishEnsiksi Bangladesh ja Pakistan lisätään yleiseen maaluetteloon.
Firstly, the common short list of countries is extended to include Bangladesh and Pakistan.
Finnish(NL) Arvoisa puhemies, Bangladesh on samaan aikaan rikas ja köyhä.
Mr President, Bangladesh is rich and poor at the same time.
FinnishB5-0596/2002 Vinci GUE/NGL-ryhmän puolesta: Bangladesh
B5-0596/2002 by Mr Vinci, on behalf of the GUE/NGL Group, on Bangladesh;
FinnishTammikuusta 2007 lähtien Bangladesh on ollut poikkeustilassa.
Since January 2007, Bangladesh has been in a state of emergency.
FinnishBangladesh on vaarassa luisua itsetuhon syöksykierteeseen.
Bangladesh is at risk of sliding into a spiral of self-destruction.
Finnish(LT) Bangladesh on yksi mailman köyhimmistä valtioista.
(LT) Bangladesh is one of the poorest countries in the world.
FinnishBangladesh on suunnilleen Belgian kokoinen, mutta siellä on 143 miljoonaa asukasta.
They are managing to feed themselves for the first time after many years of independence and of course there are problems.
FinnishBangladesh on ainoa Etelä-Aasian maa, joka on allekirjoittanut nämä aseet kieltävän Ottawan sopimuksen.
Bangladesh is the only south Asian country to have signed the Ottawa Convention banning these weapons.
Finnish. - (CS) Hyvät kollegat, Bangladesh on maailman liikakansoittuneimpia ja köyhimpiä maita.
author. - (CS) Ladies and gentlemen, Bangladesh is one of the world's most overcrowded and poorest countries.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "Bangladesh":

Bangladesh