"banaani" - Englanninkielinen käännös

FI

"banaani" englanniksi

EN
FI

banaani {substantiivi}

volume_up
banaani (myös: banaanikasvi)
Aloittaisin banaani-asialla, joka on erittäin tärkeä monille ihmisille.
Let me begin with the banana issue, which is of great importance to a number of people.
Banaani paljastaa totuuden: Eurooppa joko luovuttaa tai kestää.
The banana is a moment of truth. Europe can either surrender or stand up and be counted.
Onko banaani tuhkimon asemassa Euroopan maataloudessa?
Are bananas the poor relation of agricultural production in the European Union?

Esimerkkejä "banaani"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishEn halua myöskään mainita taas iänikuista banaani-esimerkkiä - sehän sisältyy mietintöön.
I do not want to quote the perennial example of bananas - the report does that.
FinnishRiisin, vehnän ja maissin jälkeen banaani on maailman neljänneksi tärkein elintarvikekasvi.
After rice, wheat and maize, bananas are the world's fourth most important food crop.
FinnishAloittaisin banaani-asialla, joka on erittäin tärkeä monille ihmisille.
Let me begin with the banana issue, which is of great importance to a number of people.
FinnishBanaani paljastaa totuuden: Eurooppa joko luovuttaa tai kestää.
The banana is a moment of truth. Europe can either surrender or stand up and be counted.
FinnishOnko banaani tuhkimon asemassa Euroopan maataloudessa?
Are bananas the poor relation of agricultural production in the European Union?
FinnishKaikkia näitä asioita olisi pitänyt analysoida yhdessä, vaikka kyseessä on vain ja ainoastaan banaani.
All of this ought to be analyzed together because we are not just talking about bananas here.
FinnishBanaani on maailman neljänneksi tärkein viljelykasvi, ja sen osuus elintarviketurvalle on huomattava.
Bananas are the world's fourth most important crop, and make a major contribution to food security.
FinnishSanoisin, että juuri tämä banaani, jonka ostin tänään Euroopan parlamentin supermarketista, on laiton!
May I say that this very banana which I bought today in the European Parliament supermarket is illegal!
FinnishHaluan muistuttaa, että syrjäisimmillä alueilla banaani on alueen talouden liikkeelläpitävä tekijä.
I would like to remind you that in the ultraperipheral regions, the banana is the driving force in the economy.
FinnishJos tarkastelemme banaani- ja hormonialan äskettäisten paneelien tuloksia, en tiedä, onko tämä paras takuu.
Sir Leon has told us that it is the best guarantee of defending the basic concepts of the European Union.
FinnishBanaani on maailman neljänneksi tärkein viljelykasvi, ja sen osuus maailman elintarviketurvalle on huomattava.
Bananas are the world's fourth most important crop and make a major contribution to global food security.
FinnishYksi tärkeistä tuottajista, jonka taloudelle banaani on hyvin tärkeä, on Saint Lucia.
To give you an example, one of the important producers, where the banana is very important to the economy, is St Lucia.
FinnishBanaani on vielä nykyäänkin yksi ihmisen tärkeimmistä peruselintarvikkeista, ja sen kaupan hallinnalla on selvästi geopoliittinen ulottuvuus.
The banana is now one of the great basic human foodstuffs and control of the trade clearly has a geostrategic dimension.
FinnishLopuksi totean, että banaani- ja sokeriala otetaan varmastikin Hongkongin kokouksen asialistalle ainakin AKT-valtioiden aloitteesta.
Finally, I fear that bananas and sugar will be well and truly on the agenda in Hong Kong as far as the ACP countries are concerned.
FinnishBanaani on maailman neljänneksi tärkein viljelykasvi riisin, vehnän ja maissin jälkeen, ja sen osuus elintarviketurvalle on huomattava.
Bananas are the world's fourth most important crop, after rice, wheat and maize, and make a major contribution to food security.
FinnishBanaani on maailman neljänneksi tärkein viljelykasvi riisin, vehnän ja maissin jälkeen, ja sen merkitys elintarviketurvalle on huomattava.
Bananas are the world's fourth most important crop, after rice, wheat and maize, and make a major contribution to food security.
FinnishTiedämme, kuinka sokeri-, banaani- ja puuvilla-alalla kävi: kaikista näistä asioista on keskusteltava EU:ssa ja ne on otettava mukaan neuvotteluihin.
We have heard about sugar, bananas, cotton: all these require discussion internally and will be part of the negotiations.
FinnishKoko sana banaani tuottaa tietysti helposti vastaukseksi hihitystä ja naurua sekä muodikasta euroskeptistä pilailua, jota usein kuulee banaaneista puhuttaessa.
Of course the very word banana produces an easy snigger and a laugh and the fashionable Euro-sceptic banter we hear often relates to bananas.
FinnishSokeriruoko- ja rommiala tarjoaa lähes 40 000 työpaikkaa Ranskan merentakaisilla alueilla, ja banaani 65 000 työpaikkaa Antilleilla ja Kanarian saarilla.
The sugar cane/sugar/rum industry provides almost 40 000 jobs in the French overseas departments; the banana industry provides 65 000 jobs in the West Indies and the Canaries.
FinnishMitä komissio tekisi ylläpitääkseen elintasoa joillakin eurooppalaisilla tuotantoalueilla, joissa banaani on pääasiallinen, joskus ainoa rikkauden lähde?
What will the Commission do to maintain the standard of living in certain European producing regions for which the banana is the principal and sometimes the only source of wealth?