"bakteerit" - Englanninkielinen käännös

FI

"bakteerit" englanniksi

FI

bakteerit {substantiivi}

volume_up
bakteerit (myös: bakteerikanta)
Lisäksi tiedämme, että bakteerit pystyvät kehittämään vastustuskyvyn antibiootteja vastaan.
Then there is the known resistance to antibiotics which bacteria are developing.
Bakteerit ovat juuston valmistuksessa välttämättömiä.
Bacteria are necessary to make cheese.
Bakteerit kiertävät nykyään nopeammin kuin ennen.
Bacteria circulate more quickly today than they did in the past.

Esimerkkejä "bakteerit"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishLisäksi tiedämme, että bakteerit pystyvät kehittämään vastustuskyvyn antibiootteja vastaan.
Then there is the known resistance to antibiotics which bacteria are developing.
FinnishMutta kaikki lajit, jopa pienintäkin pienemmät Prochlorococcus-bakteerit, ovat evoluution mestariteoksia.
But each of these species, even the tiniest Prochlorococci, are masterpieces of evolution.
FinnishTässä Euroopan on tehtävä yhteistyötä, sillä virukset ja bakteerit eivät pysähdy rajoille.
This is where Europe needs to take joint action, for viruses and bacteria do not, after all, stop at borders.
FinnishNämä bakteerit reagoivat sitä enemmän, ne reagoivat mutaatioilla, ne reagoivat vastustuksella.
Instead these bacteria are reacting, they are reacting with mutations, they are reacting with resistance.
FinnishBakteerit kiertävät nykyään nopeammin kuin ennen.
Bacteria circulate more quickly today than they did in the past.
FinnishKuten on todettu, bakteerit tottuvat antibiootteihin vuosien käytön jälkeen ja tulevat niille vastustuskykyisiksi.
As has been stated, bacteria become used to antibiotics after years of use and build up a resistance to them.
FinnishHormonit, vieraat proteiinit, vedenruiskutus, epäpuhtaudet ja haitalliset bakteerit kuulostavat kaikki tutuilta.
Hormones, foreign proteins, water injections, impurities and harmful bacteria - they will all sound familiar to you.
FinnishBakteerit ovat juuston valmistuksessa välttämättömiä.
FinnishSanotaan, että on saatu lähes täydellinen todiste siitä, että vastustuskykyiset bakteerit voivat siirtyä ihmiseen.
It is said that virtually conclusive evidence has been obtained that resistant bacteria can be transmitted to humans.
FinnishIlman vettä bakteerit eivät selviä.
FinnishTällaiset bakteerit, joita ei voida hoitaa antibiooteilla, ovat näin ollen riski, ja niiden nujertamiseksi tarvitaan tutkimusta.
So these sorts of bacteria, which we cannot treat with antibiotics, are also a hazard and we need research to deal with them.
FinnishSanotaan, että nämä bakteerit ovat saaneet liikaa antibiootteja ja ovat kehittäneet vastustuskyvyn sekä muuttaneet perimäänsä.
It is said that these bacteria have had too much contact with antibiotics and have developed a defence and undergone genetic changes.
FinnishAntibiooteille immuunit bakteerit johtavat siihen, että lääkkeet ja hoidot eivät auta, ja ovat yksi pakottavimmista terveysongelmistamme.
Antibiotic-resistant bacteria mean medicines and treatments are not working and this is one of our most urgent health problems.
FinnishBakteerit syövät öljyä.
FinnishTämän lisäksi koko prosessi, jossa erilliset lihapalat sidotaan yhteen, lisää pinta-alaa, jonka patogeeniset bakteerit voivat infektoida.
In addition, the whole process of linking different pieces of meat greatly increases the surface that can be infected by pathogenic bacteria.
FinnishUlosteperäiset bakteerit eivät nimittäin missään tapauksessa kuulu elintarvikkeisiin.
It was on Spanish cucumbers, where it certainly should not have been, as a faecal bacterium has absolutely no place on a foodstuff.
FinnishKiinnostavinta on juuri, että vaaralliset bakteerit eivät nyt suinkaan peräydy, vaan että ne asetetaan tämän lääkkeen avulla ajan kuluessa shakki-matti-tilanteeseen.
What is interesting is that dangerous bacteria are not on the retreat as a result and are not checkmated over the long term by this medicine.
FinnishJotkin maatalous- ja yhdyskuntajätteiden sisältämät aktiiviset aineosat ja bakteerit voivat levitessään vaarantaa sekä kansanterveyden että luonnonympäristön.
Some active components and bacteria contained in agricultural and communal waste, if spread, could jeopardise both public health and the natural environment.
FinnishKun tämä aihe on käsiteltävänä jälleen tällä täysistuntoviikolla, minusta on kyllä hyvin mielenkiintoista, että nimenomaan nämä bakteerit ovat ilmaantuneet jälleen juuri nyt.
As this topic is back on the agenda in this part-session, I find it very interesting that these same bacteria should choose this of all times to put in a reappearance.
FinnishKomission saatavilla olevan tieteellisen tiedon mukaan ei ole määritelty tarkkaa tietyn kestoista ja tietyn lämpöistä käsittelyä, jossa maidon MAP-bakteerit tuhoutuisivat täysin.
The scientific data available to the Commission indicate that no precise time/temperature treatment has been identified which would completely destroy MAP in milk.