"bakteeri" - Englanninkielinen käännös

FI

"bakteeri" englanniksi

FI

bakteeri {substantiivi}

volume_up
1. yleinen
bakteeri
Tämä bakteeri vie ihmishenkiä, liian monia ihmishenkiä.
The bacterium costs lives, too many lives.
Sen aiheuttaa bakteeri, joka saa aikaan suolistotulehduksen.
Cholera is a highly infectious disease caused by a bacterium which creates an intestinal infection.
Bakteeri- ja mikrobitoiminta hajottaa sen, jos se nostetaan hapettomasta tilastaan.
Bacteria and microbes cause it to decompose if it is taken away from its oxygen-free state.
2. Lääketiede
bakteeri (myös: taudinsiemen)

Esimerkkejä "bakteeri"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishBakteeri- ja mikrobitoiminta hajottaa sen, jos se nostetaan hapettomasta tilastaan.
Bacteria and microbes cause it to decompose if it is taken away from its oxygen-free state.
FinnishJaan hänen huolensa karjan bakteeri-infektioiden antibioottiresistenssin tasosta.
I share his concerns at the level of antibiotic resistance being found in bacterial infections of livestock.
FinnishSen aiheuttaa bakteeri, joka saa aikaan suolistotulehduksen.
Cholera is a highly infectious disease caused by a bacterium which creates an intestinal infection.
FinnishSe, miten bakteeri todellisuudessa syntyi, on eri asia; tutkimusta ja tuloksia tarvitaan pikaisesti.
How the bacteria were actually created is a different case; research and findings are needed urgently.
FinnishTämä bakteeri vie ihmishenkiä, liian monia ihmishenkiä.
FinnishTämä erittäin tarttuva, ilman mukana kulkeutuva bakteeri voi tartuttaa 10-15 muuta ihmistä ennen oireiden havaitsemista.
This highly contagious, airborne bacterium can infect ten to fifteen other people before the symptoms are noticed.
FinnishAntibiootit ovat luonnossa esiintyviä metabolisia sieni- tai bakteerituotteita, joita käytetään bakteeri-infektioiden hoitoon.
Antibiotics are naturally occurring metabolic products of fungi or bacteria that are used to counter bacterial infections.
FinnishEsimerkiksi kasvien laatua ja satoisuutta voidaan parantaa kehittämällä bakteeri-, virus- ja sienitaudeille vastustuskykyisiä lajikkeita.
For example, the quality and yield of crops can be improved by developing varieties resistant to bacterial, viral and fungal diseases.
FinnishSen aiheuttaja ei ole bakteeri eikä todennäköisesti myöskään virus, vaikka saksalainen professori Diringer on tätä mieltä, vaan sen aiheuttaja on tuntematon prioni.
It is not a bacteria and it is probably not a virus, even though the German Professor Diringer believes otherwise.
FinnishKun löytää sen yhden miljardista, sillä infektoidaan bakteeri, ja tehdään miljoonia ja miljardeja kopioita siitä tietystä sekvenssistä.
Once you find that one out of a billion, you infect it into a bacteria, and you make millions and billions of copies of that particular sequence.
FinnishJännittävä hetki tuli kun sijoitimme tämän elottoman molekyylin bakteeriin, ja bakteeri alkoi lukea molekyylin geneettistä koodia ja tuottaa viruksia.
The exciting phase came when we took this piece of inert chemical and put it in the bacteria, and the bacteria started to read this genetic code, made the viral particles.
FinnishBSE-ongelman aiheuttaja ei ole virus eikä bakteeri, joten meidän on estettävä, ettei epäasianmukaisten termien käyttö synnytä kuluttajien keskuudessa kammoa tai kauhua.
BSE was not caused by a virus or a bacterium, and so we must prevent the use of inappropriate terminology generating phobias or psychosis among consumers.
FinnishOletan, että bakteeri havaittiin säännöllisessä tarkastuksessa, sillä tämä on toinen kerta, kun näin tapahtuu täällä, ja meille luvattiin säännölliset tarkastukset.
I presume the presence of the bacteria was detected through a regular check-up, because this is the second time this has happened here and we were promised regular check-ups.