"avuttomuus" - Englanninkielinen käännös

FI

"avuttomuus" englanniksi

FI

avuttomuus {substantiivi}

volume_up

Esimerkkejä "avuttomuus"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishVaihtoehtona olisi ollut Euroopan unionin toivottomuus ja avuttomuus.
The alternative would have been the hopelessness and helplessness of the European Union.
FinnishSitä mukaa kun saamme enemmän tietoa tästä influenssasta, aluksi tuntemamme avuttomuus väistyy.
As we learn about this flu, we move from a feeling of initial helplessness.
FinnishErityisesti Euroopan unionin avuttomuus eteläisen Välimeren alueen koko kehityksen edessä antaa syytä huoleen.
In particular, the helplessness of the European Union in the face of all the developments in the area of the southern Mediterranean gives cause for concern.
FinnishEpävarmuus, kärsimättömyys, avuttomuus ja luottamuksen menettäminen ovat käsin kosketeltavia, samoin kuin rahoitusmarkkinoiden sääntelyn aukot.
The uncertainty, impatience, helplessness and loss of confidence are palpable, as are the gaps in the regulation of financial markets.
FinnishOlen vakuuttunut siitä, että hintojen jyrkkä nousu ja kuluttajien yhä lisääntyvä avuttomuus johtuvat suurelta osin markkinoiden puutteellisesta toiminnasta.
I am convinced that the sharp rise in prices and the increasing helplessness of consumers has largely been due to the inadequate functioning of the market.
FinnishToinen ulottuvuus rajoittuu nykyhetkeen ja siten kriisiin, jonka oireita ovat muun muassa työpaikkojen menetykset ja kansalaisten taloudellinen avuttomuus.
The second dimension is limited to the present, and thus to the crisis, a symptom of which is, among other things, job losses and the financial helplessness of citizens.
FinnishPaha, avuttomuus, jota pyrimme diplomaattisesti poistamaan rauhanpolitiikalla, jota kokeillaan, jota EU kokeilee, jota puheenjohtajamaa Saksa kokeilee, joka on hyvää.
The worst thing is the helplessness that we are trying to overcome diplomatically by means of the policy of peace that the EU and by the German Presidency are trying to pursue, a policy that is good.