FI

avustava {adjektiivi}

volume_up
avustava (myös: apu-, vara-, apulais-)
avustava (myös: lisä-, apu-)
Toimielinten avustavalla henkilökunnalla on jo vastaava vaihtoehto.
A similar option is already available to auxiliary staff of the institutions.
avustava (myös: auttavainen)
avustava (myös: yksinkertainen)
avustava (myös: tukeva, apu-, auttava)
On selvää, että Euroopan parlamentin näkökulmasta kansallisilla parlamenteilla on vain avustava rooli: niiden tehtävänä on kytätä omien hallitustensa toimintaa!
What is very clear is that to the European Parliament, the national parliaments have only a supporting role to play: organising the sly policing of their own governments!

Esimerkkejä "avustava"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishSiihen kuuluu myös tieteellinen avustava työ, myös sen haluan sanoa hyvin selvästi.
This includes preliminary scientific work, I should like to be quite clear on that.
FinnishAvustava aviopuoliso ansaitsee enemmän kuin vain puolisonsa ja perheensä tunnustuksen.
The assisting spouse deserves more than just recognition from her husband and family.
FinnishHuomaatte, että minua avustava Euroopan parlamentin koko puhemiehistö on samaa mieltä.
You will note that the whole of the bureau that assists me agrees.
Finnish(EN) Olen pahoillani, lainsäädännön valmistelussa avustava yksikkö on tehnyt tässä kohdin virheen ja on tietoinen asiasta.
I am sorry, there was a tabling error here. The Tabling Office is aware of it.
FinnishNykyään oikeudellinen tilanne on seuraavanlainen: avustava aviopuoliso voi olla aivan normaalissa työsuhteessa.
Today, the legal position is as follows: the assisting wife or the husband can be employed quite normally as employees.
FinnishYK: n kehitysjärjestö UNDP koordinoi teknistä apua ja YK: n vaaleja avustava sihteeristö koordinoi tarkkailuryhmää.
The UNDP is coordinating technical assistance and the UN election assistance secretariat is coordinating the observation team.
FinnishOn selvää, että Euroopan parlamentin näkökulmasta kansallisilla parlamenteilla on vain avustava rooli: niiden tehtävänä on kytätä omien hallitustensa toimintaa!
What is very clear is that to the European Parliament, the national parliaments have only a supporting role to play: organising the sly policing of their own governments!
FinnishJos työ on vain perheen sisäistä apua, ei työsuhdetta voi syntyä, mutta avustava aviopuoliso voidaan liittää tämän aviopuolison sairausvakuutukseen.
If the activity consists merely of internal assistance, then it cannot constitute a working relationship, but the assisting spouse can take out sickness insurance along with the other partner.
FinnishJos siis haluamme hoitaa tehtävämme kunnolla, meidän on saatava perusoikeusviraston kaltainen laitos, mahdollisesti sisäinen avustava elin, joka tukee meitä tehtävässämme.
Consequently, if we want to do our job properly, we need to acquire an agency, internal assistance if you like, which will support us in our job, such as the future Fundamental Rights Agency.
FinnishJäsenvaltioita kansallisella tasolla valmisteluissa avustava SIS II -tukiryhmä, jonka puheenjohtajavaltio Slovenia perusti ja jonka puheenjohtajavaltio Ranska tunnustaa, on erityisen hyödyllinen.
To assist the Member States in their preparations at national level, the Friends of SIS II, established by the Slovenian Presidency and recognised by the French Presidency, is extremely useful.