"avunanto" - Englanninkielinen käännös

FI

"avunanto" englanniksi

EN
FI

avunanto {substantiivi}

volume_up
avunanto (myös: apu, ohje, avustaja, kotiapulainen)

Esimerkkejä "avunanto"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishKeskinäinen avunanto verojen ja maksujen perimisessä tulee entistä tärkeämmäksi.
Mutual assistance in the recovery of claims is becoming ever more important.
FinnishArvoisa puhemies, läntinen politiikka Kosovon kysymyksessä on sama kuin avunanto murhaan.
Mr President, western policy with regard to Kosovo is an accessory to murder.
FinnishToimintasuunnitelman kautta avunanto voidaan järjestää tehokkaammin.
The aid proposed in the action plan can be structured more efficiently.
FinnishSisämarkkinoiden hyvään toimintaan kuuluu, että tämä keskinäinen avunanto myös tehoaa.
The proper functioning of the single market depends in part on the effectiveness of this mutual support.
FinnishKyse ei ole siitä, että maatalouspolitiikalla pyritään estämään avunanto ja tuki vähävaraisille.
It is not the case that agricultural policy wants to obstruct the aid and support for the poor.
FinnishKeskinäinen avunanto veroihin, tulleihin ja muihin toimenpiteisiin liittyvien saatavien perinnässä (
Mutual assistance for the recovery of claims relating to taxes, duties and other measures (
FinnishKovinta solidaarisuuden lajia on sotilaallinen avunanto.
The hardest type of solidarity is military assistance.
FinnishAvunanto on politiikan väline ja hyvä tavoite sinällään.
Aid is the means of the policy, not an end in itself.
FinnishKeskinäinen avunanto saatavien perinnässä (kodifioitu toisinto) (äänestys)
Mutual assistance for the recovery of claims relating to certain levies, duties, taxes and other measures (codified version) (vote)
FinnishAvunanto viivästysten yhteydessä sisältää velvoitteen tarjota aterioita, virvokkeita ja vaihtoehtoinen kuljetus.
Assistance in the event of delays will include an obligation to provide meals, drinks and alternative transport.
FinnishAvunantajien on koordinoitava avunanto-ohjelmia hyvin niin, että ne tukevat toisiaan ja toimivat yhdessä.
Donors must coordinate the aid programmes effectively, so that everyone supports each other, and is not working at cross purposes.
FinnishValmistelemme tällä hetkellä yhteensovitettua apuohjelmaa, johon sisältyy sekä ruoka-apu että avunanto julkisen terveydenhuollon alalla.
We are currently preparing a coordinated aid programme for both food aid and public health assistance.
FinnishKannatan tästä syystä kyseistä mietintöä, jonka tarkoituksena on saattaa rajat ylittävä avunanto mahdollisimman tehokkaalle tasolle.
It is for that reason that I support the report aimed at making cross-border assistance as effective as possible.
FinnishEMOTR: keskinäinen avunanto saatavien perinnässä
FinnishTällainen molemminpuolinen koulutus ja avunanto voi tehdä koko Euroopan unionin kehitysyhteistyöpolitiikasta entistä tehokkaampaa.
Such mutual education and mutual assistance can make the development policy of the whole European Union more effective.
FinnishJos on kysymys enemmän rakenteellisesta kehitysavusta, on syytä asettaa etusijalle jäsenvaltioiden avunanto-ohjelmat.
Especially where more structural development aid is concerned, preference should be given to the aid programmes from the Member States.
FinnishSiksi Euroopan unionin on kehitettävä kaiken kattava ja yhtenäinen strategia, johon sisältyy kauppa, talous, ulkopolitiikka ja avunanto.
The European Union must thus devise a global and coherent strategy embracing trade and economy, foreign policy and aid.
FinnishKun maailma näki epätoivoiset ihmiset talojen katoilla ja puissa, avunanto oli jo käynnistynyt, mutta sitä ei näytetty tiedotusvälineissä.
Whilst the world witnessed scenes of desperate people on rooftops and in trees, aid had already got under way off camera.
FinnishVälittömien toimien toteuttaminen on tärkeää, jotta varmistetaan jatkuva avunanto konfliktin vuoksi siirtymään joutuneille uhreille.
It is critical that immediate action is taken to ensure the continued delivery of assistance to displaced victims of this conflict.
FinnishJäsenvaltioiden hallintoviranomaisten keskinäinen avunanto sekä näiden ja komission yhteistyö tulli- ja maatalousasioita koskevan lainsäädännön soveltamisessa (keskustelu)
Application of the law on customs and agricultural matters (debate)