"avoinna" - Englanninkielinen käännös

FI

"avoinna" englanniksi

FI

avoinna {adjektiivi}

volume_up
avoinna (myös: avoin, auki)
Siirtää avoinna olevasta sovelluksesta toiseen (ei työpöytäsovellukseen)
Cycle through open applications (except desktop applications)
KYLLÄ - Kansalliset vapaaehtoisohjelmat eivät välttämättä ole avoinna muunmaalaisille.
YES - National volunteering schemes are not necessarily open to non citizens.
Vaihtaa avoinna olevien sovellusten välillä (ei työpöytäsovellusten)
Switch between open applications (except desktop applications)

Esimerkkejä "avoinna"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishHän on keskustellut kanssani useammin kuin kerran avoinna olevista kysymyksistä.
He has spoken with me on more than one occasion about the outstanding issues.
FinnishJos järjesteltävää on paljon, voit määrittää valintanauhan pysymään avoinna.
If you need to do a lot of organizing work, you can set the ribbon to stay open.
FinnishEdessä on vielä pitkä tie, ja ratkaisevat kysymykset ovat edelleen avoinna.
There is still a long way to go, and crucial questions remain to be answered.
FinnishOlemme kuitenkin edelleen hyvin huolissamme, ja useita kysymyksiä on vielä avoinna.
We are still very concerned, however, and many questions remain unanswered.
FinnishTällä hetkellä pidämme Valko-Venäjälle ovea avoinna, mutta päätöksiä ei ole tehty.
At this moment we are holding the door open to Belarus but no decision has been taken.
FinnishKYLLÄ - Kansalliset vapaaehtoisohjelmat eivät välttämättä ole avoinna muunmaalaisille.
YES - National volunteering schemes are not necessarily open to non citizens.
FinnishVoit nyt siirtää avoinna olevan ikkunan toiseen näyttöön alle sekunnissa.
Now you can shift an open window to your other monitor in less than a second.
FinnishUskon, että tuossa kokouksessa pystyttiin selventämään monia avoinna olleita kysymyksiä.
I believe that this meeting allowed a number of still open issues to be clarified.
Finnisholisivat tuolloin avoinna yhdentoista päivän ajanjaksosta ainoastaan
limited derogation, the specific needs of the Greek banking industry, business
FinnishSelaa avoinna olevia sovelluksia (paitsi työpöytäsovelluksia) ja kohdista niihin selattaessa
Cycle through open apps (except desktop apps) and snap them as they are cycled
FinnishToiseksi meidän on pidettävä avoinna kaikki mahdolliset viestintäkanavat valtionjohtoon.
Secondly, we must keep open all possible channels of communication with the Government.
FinnishKomission vihreä kirja on avoinna kansalaisten kuulemiselle elokuun ensimmäiseen päivään asti.
The Commission’s Green Paper will be open for public consultation until 1 August.
FinnishPortti on avoinna aina, eli kannattaa muistaa sulkea portit, joita et enää tarvitse.
A port stays open all the time, so be sure to close ports that you don't need open anymore.
FinnishJotkin satamat ovat avoinna, ja kaiken humanitaarisen avun pitäisi tulla Itä-Libyan kautta.
Some ports are open, and all the humanitarian aid should come via the east of Libya.
FinnishKanavat ovat avoinna vuoropuhelulle, jos kumpikin osapuoli sitä haluaa.
The channels will be open for dialogue, if that is what both parties want.
FinnishRajojen on yhtäältä pysyttävä avoinna, turvapaikkaoikeus on taattava.
On the one hand, the borders must remain open, the right to asylum must be guaranteed.
FinnishSulje kaikki avoinna olevat työpöytäsovellukset, jolloin järjestelmä pyytää tallentamaan työsi.
Close any desktop apps you have open – this will prompt you to save your work.
FinnishKun useita ohjelmia on avoinna, tehtäväpalkki saattaa näyttää olevan täynnä painikkeita.
When you have several programs open at once, the taskbar might seem crowded with buttons.
FinnishSiksi aktiivinen ikkuna näyttää katoavan, vaikka se on yhä avoinna työpöydällä.
This is why the active window seems to disappear, but it is actually still open on your desktop.
FinnishJos haluat piilottaa luetteloruudun, napauta tai napsauta avoinna olevaa välilehteä.
To hide the list pane, tap or click the tab that's currently open.