"avoin valtakirja" - Englanninkielinen käännös

FI

"avoin valtakirja" englanniksi

FI

avoin valtakirja {substantiivi}

volume_up
avoin valtakirja (myös: vapaat kädet)
Minusta näyttää siltä, että meitä pyydetään antamaan avoin valtakirja monikansallisten yhtiöiden eduntavoittelulle farmasian alalla.
It seems to me we are being asked to give carte blanche to multinationals' profit motive in the pharmaceutical sector.
Näin ollen olisi yksinkertaisesti suhteetonta antaa avoin valtakirja jäsenvaltioille, jotta ne voisivat potilasvirtoja valvoessaan estää potilaiden liikkumisen.
Therefore, it would be simply disproportionate to give carte blanche to Member States to take measures to refuse patients in order to control inflows.
(DE) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, demokratiassa hyväksyntä ei ole koskaan avoin valtakirja.
(DE) Mr President, ladies and gentlemen, in a democracy, an approval is never a carte blanche, it is always a credit of trust that first needs to be justified.

Esimerkkejä "avoin valtakirja"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishSe ei ole myöskään mikään avoin valtakirja, joka annetaan kaikkein köyhimmille valtioille ja alueille.
Nor is it a blank cheque to be sent to the poorest countries and regions.
FinnishAvoin valtakirja voidaan antaa hätätilanteessa, jos antaja tuntee vastaanottajan erittäin hyvin.
A cheque of this kind can be issued in an emergency, if the signatory knows the recipient very well.
Finnish   Arvoisa puhemies, avoin valtakirja on sellainen, että valtakirjan haltija voi päättää valtuuksistaan.
   Mr President, a blank cheque is a cheque on which the recipient writes the amount concerned.
FinnishTämä ei ole mikään avoin valtakirja, vaan luottamuksenosoitus teitä kohtaan eteenpäin menevän Euroopan puolesta.
This is not a blank cheque but a move of confidence in you, in a Europe which must forge ahead.
FinnishSopimus ei ole avoin valtakirja tekijänoikeuksien haltijoille.
FinnishDirektiivin muotoileminen tällä tavoin ei tarkoita, että maanviljelijöille ja metsänhoitajille annettaisiin avoin valtakirja saastuttaa.
To frame the directive in these terms is not to give farmers and foresters .
FinnishToisin sanoen meillä on edessämme tilanne, jossa tälle häpeälliselle hankkeelle annetaan avoin valtakirja rahojen käyttöön.
In other words, we are seeing the beginning of an open-cheque-book situation for this shameful project.
FinnishLuottamuksemme ei ole avoin valtakirja, vaan useiden parlamentin jäsenten tarjous rakentavasta yhteistyöstä.
Our vote of confidence is no blank cheque but an offer of constructive co-operation from many Members of this Chamber.
FinnishKyseessä ei kuitenkaan ole avoin valtakirja.
FinnishTämä ei ole avoin valtakirja hoitoturismille, vaan näin vahvistetaan Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisten nykyiset oikeudet.
This is not a blank cheque for health tourism; it is the establishment of current UK rights for its citizens.
FinnishPuoltava äänemme ei ole avoin valtakirja.
FinnishMinusta näyttää siltä, että meitä pyydetään antamaan avoin valtakirja monikansallisten yhtiöiden eduntavoittelulle farmasian alalla.
It seems to me we are being asked to give carte blanche to multinationals' profit motive in the pharmaceutical sector.
FinnishSe ei siis ole mikään avoin valtakirja.
FinnishMeidän ei pidä missään olosuhteissa antaa sellaista vaikutelmaa, että Turkilla olisi avoin valtakirja neuvotella ja että se voisi laatia oman asialistansa.
We must not, under any circumstances, give the impression that Turkey can negotiate '' and have its own agenda.
FinnishNäin ollen olisi yksinkertaisesti suhteetonta antaa avoin valtakirja jäsenvaltioille, jotta ne voisivat potilasvirtoja valvoessaan estää potilaiden liikkumisen.
Therefore, it would be simply disproportionate to give carte blanche to Member States to take measures to refuse patients in order to control inflows.
FinnishMetaforaa käyttäen totean, että meidän on uudistettava puheenjohtaja Barroson luottamuksen avoin valtakirja, mutta meidän on seurattava tarkasti, mitä hän tekee sillä.
To use a metaphor, Mr Barroso’s blank cheque of confidence should be renewed, but we must also pay close attention to what he does with this cheque.
Finnish(DE) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, demokratiassa hyväksyntä ei ole koskaan avoin valtakirja.
(DE) Mr President, ladies and gentlemen, in a democracy, an approval is never a carte blanche, it is always a credit of trust that first needs to be justified.
FinnishMiten voidaan antaa saastuttajille ikään kuin avoin valtakirja hyväksymällä se, että luvanhaltijat ja parhainta nykyistä tekniikkaa käyttävät vapautetaan täysin vastuusta?
How can we somehow issue blank licences to polluters, accepting the complete exemption of those who hold licences or respect the current state of the art?
FinnishSanonkin aivan suoraan: kun äänestämme huomenna mietinnön puolesta, se ei ole mikään avoin valtakirja käsittelyyn, joka meillä on edessämme sitten syys- tai lokakuussa.
But let me make one thing clear: if the report is adopted tomorrow, this does not mean free passage for the reading which we shall have to hold in September or October.
FinnishJos komission tekemä ehdotus sopimuksen sisällöstä hyväksytään nyt, neuvostolle ja komissiolle annetaan ikään kuin avoin valtakirja neuvotteluihin.
To accept the Commission's proposal regarding the content of the agreement at this point will therefore be tantamount to giving the Council and the Commission a blank cheque for the negotiations.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "avoin valtakirja" englanniksi

valtakirja substantiivi
avoin adjektiivi