FI

avoin kirja {substantiivi}

volume_up
avoin kirja

Esimerkkejä "avoin kirja"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishHistorian suuri kirja on avoin, ja siinä on valtava määrä valkoisia sivuja.
The great history book lies open with its dizzying array of blank pages.
Finnisholla kuin avoin kirja
FinnishSaanen siteerata komission jäsenelle ja komissiolle Oscar Wilden sanontaa, että elämämme eri kiemuroissa kohtalon kirja on avoin.
Just let me quote to the Commissioner, and to the Commission, the saying of Oscar Wilde that in our dealings with life, destiny never closes her book.
FinnishAlueellista koheesiota käsittelevä vihreä kirja onkin avoin uusille haasteille, ja siitä on tullut tehokas väline kumppanuuksissa ja hyvien käytäntöjen vaihdossa.
As a result, the Green Paper on territorial cohesion remains open to new challenges, but is being transformed into an effective instrument for partnerships and exchanges of good practice.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "avoin kirja" englanniksi

kirja substantiivi
avoin adjektiivi