"avoimin mielin" - Englanninkielinen käännös

FI

"avoimin mielin" englanniksi

FI

avoimin mielin {adverbi}

volume_up
avoimin mielin
Komissio tarkastelee tätä rakentavasti, pragmaattisesti ja avoimin mielin.
The Commission will certainly look at that with a constructive, pragmatic and open mind.
Lopuksi haluan korostaa, että komissio käsittelee tätä kysymystä avoimin mielin.
I should like to conclude by stressing that the Commission has an open mind on this issue.
Toivon, että asiaan voidaan vastakin suhtautua avoimin mielin – myös Kuubassa.
I hope that it is still possible to keep an open mind, but that also means an open mind inside Cuba.

Esimerkkejä "avoimin mielin"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishLopuksi haluan korostaa, että komissio käsittelee tätä kysymystä avoimin mielin.
I should like to conclude by stressing that the Commission has an open mind on this issue.
FinnishOlen tämän suhteen hyvin joustava ja lähden keskusteluun avoimin mielin.
I am very flexible here, and I am approaching this debate with an open mind.
FinnishKomissio tarkastelee tätä rakentavasti, pragmaattisesti ja avoimin mielin.
The Commission will certainly look at that with a constructive, pragmatic and open mind.
FinnishHän teki työnsä avoimin mielin ja osoitti tuntevansa hyvin tekstit, jotka ovat hänelle tuttuja.
He did this with his usual spirit of openness, and very high level of expertise.
FinnishRyhdyn kollegoiden kanssa tähän työhön avoimin mielin ja tunnollisesti.
Along with colleagues, I will get down to this work, with an open mind and with diligence.
FinnishEn halua mutkistaa menettelytapoja entisestään, mutta suhtaudun tähän asiaan avoimin mielin.
I do not want to complicate procedures further, but again I am open-minded on the issue.
FinnishToivon, että asiaan voidaan vastakin suhtautua avoimin mielin – myös Kuubassa.
I hope that it is still possible to keep an open mind, but that also means an open mind inside Cuba.
FinnishArvoisa komission jäsen, arvoisa ministeri, toivon, että käsittelette näitä kysymyksiä avoimin mielin.
Commissioner, Minister, I hope you will look at these questions with an open mind.
FinnishSuhtaudun niin ikään avoimin mielin maantieteelliseen ja temaattiseen keskittämiseen.
I am similarly receptive to the proposals on geographical concentration and limiting subject-areas.
FinnishMeidän on kunkin hyväksyttävä vastuumme avoimin mielin.
It is for each of us to accept our responsibilities with our eyes wide open.
FinnishKolmanneksi pyrin löytämään ratkaisun avoimin mielin aloilla, joilla tämä on mahdollista.
Thirdly, I am ready to try and find with an open mind solutions in those areas where this is possible.
FinnishOlen sitä mieltä, että - kuten hän sanoo - meidän täytyy aloittaa kolmikantavuoropuhelu erittäin avoimin mielin.
I believe that - as he says - we must enter into trialogue with very open minds.
FinnishKun palaan, ilmoitan teille mahdollisista vaihtoehdoista niin avoimin mielin kuin mahdollista.
I will come back and, with as much good faith as I can, report to you with regard to the possibilities.
FinnishKomissio aikoo tässä asiassa tutustua kaikkiin uusiin aloitteisiin erittäin huolellisesti ja avoimin mielin.
The Commission will examine any new initiative in this respect with the utmost care and an open mind.
FinnishMeidän nuortemme on voitava tuntea olevansa integroituneita ilman valtioiden rajoja ja avoimin ja vapain mielin.
Our young people must feel integrated, not separated by borders, and have a more open, free mentality.
FinnishLopuksi haluaisin toistaa vielä kerran jäsen McMillan-Scottille, että käymme näitä keskusteluja avoimin mielin.
Lastly I would like to repeat again to Mr McMillan-Scott that we go into these debates with an open mind.
FinnishNiinpä on tärkeää, että menemme paikalle avoimin mielin ja esitämme nämä hyvin kunnianhimoiset ideat Maailmanpankille.
So it is important that we go with open hearts and put these very ambitious ideas to the World Bank.
FinnishAsiasta on siis keskusteltava avoimin mielin.
We must therefore be open-minded when debating this.
FinnishOlemme valmiit tutkimaan tapauksia avoimin mielin.
FinnishOn tärkeää, että pyrimme vetämään tässä asiassa yhtä köyttä, ja meidän on suhtauduttava siihen avoimin ja suvaitsevin mielin.
We must make an effort to reach agreement and we need to keep an open and tolerant mind on this matter.