"aviopuoliso" - Englanninkielinen käännös

FI

"aviopuoliso" englanniksi

FI

aviopuoliso {substantiivi}

volume_up
aviopuoliso (myös: puoliso)
Lisäongelmia syntyy, kun aviopuoliso on kolmannen maan kansalainen.
Another set of problems arises if the spouse is a national of a third country.
Avustava aviopuoliso ansaitsee enemmän kuin vain puolisonsa ja perheensä tunnustuksen.
The assisting spouse deserves more than just recognition from her husband and family.
Jos työ on vain perheen sisäistä apua, ei työsuhdetta voi syntyä, mutta avustava aviopuoliso voidaan liittää tämän aviopuolison sairausvakuutukseen.
If the activity consists merely of internal assistance, then it cannot constitute a working relationship, but the assisting spouse can take out sickness insurance along with the other partner.
aviopuoliso (myös: aviomies, mies)
Avustava aviopuoliso ansaitsee enemmän kuin vain puolisonsa ja perheensä tunnustuksen.
The assisting spouse deserves more than just recognition from her husband and family.
Nykyään oikeudellinen tilanne on seuraavanlainen: avustava aviopuoliso voi olla aivan normaalissa työsuhteessa.
Today, the legal position is as follows: the assisting wife or the husband can be employed quite normally as employees.

Esimerkkejä "aviopuoliso"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishAvustava aviopuoliso ansaitsee enemmän kuin vain puolisonsa ja perheensä tunnustuksen.
The assisting spouse deserves more than just recognition from her husband and family.
FinnishLisäongelmia syntyy, kun aviopuoliso on kolmannen maan kansalainen.
Another set of problems arises if the spouse is a national of a third country.
FinnishToisin sanoen hän voi vaatia, että häntä kohdellaan samalla tavoin kuin jos hän olisi virkamiehen aviopuoliso.
In other words, to be treated the same as if he or she were the married partner of the official.
FinnishNykyään oikeudellinen tilanne on seuraavanlainen: avustava aviopuoliso voi olla aivan normaalissa työsuhteessa.
Today, the legal position is as follows: the assisting wife or the husband can be employed quite normally as employees.
FinnishJos työ on vain perheen sisäistä apua, ei työsuhdetta voi syntyä, mutta avustava aviopuoliso voidaan liittää tämän aviopuolison sairausvakuutukseen.
If the activity consists merely of internal assistance, then it cannot constitute a working relationship, but the assisting spouse can take out sickness insurance along with the other partner.
FinnishTämän uuden lainsäädännön puitteissa voimme taata naisille samantasoisen turvan, olipa kyseessä sitten itsenäinen ammatinharjoittaja tai itsenäisen ammatinharjoittajan aviopuoliso.
This new legislative framework will allow us to ensure the same degree of protection in both cases when women are self-employed and when they are only spouses and partners of self-employed workers.