FI

avioliitto {substantiivi}

volume_up
Olen aina ajatellut, että ystävänpalvelus ja avioliitto sulkevat toisensa pois.
I always thought that marriage and convenience are mutually exclusive!
Avioliitto ja perhe ovat ihmisoikeuksien perusta kuten oikeus elämäänkin.
Marriage and the family form the basis for human rights, as does the right to life.
Meillä on kaikille pariskunnille avoin avioliitto, heidän sukupuolestaan riippumatta.
We have a marriage that is open to all couples, irrespective of their sex.
Kommunismin kuvataan olevan tyranniaa, ja avioliitto on viimein naisen ja miehen välinen asia.
Communism is described as a tyrant, and marriage is at last a union between a woman and a man.
Silti pysyn hyvässä raamatullisessa kannassani, jonka mukaan avioliitto on kestävä side miehen ja naisen välillä.
Still I cling to the good Biblical institution of marriage as a lasting union between man and woman.
Kahden henkilön välinen liitto voi olla avioliitto, rekisteröity parisuhde tai avoliitto.
Partnerships between 2 people can have different forms: marriage, registered partnership or simply de facto unions.
avioliitto (myös: kihlaus)
volume_up
espousal {subst.} [vanhanaik.]
avioliitto (myös: vihkiminen)

Esimerkkejä "avioliitto"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishSekä avioliitto- että huoltajuuskiistat ovat usein kuluttavia kaikille osallisille.
Matrimonial and custody disputes are both often heart-rending for all those concerned.
FinnishAvioliitto ja perhe ovat ihmisoikeuksien perusta kuten oikeus elämäänkin.
Marriage and the family form the basis for human rights, as does the right to life.
FinnishMeillä on kaikille pariskunnille avoin avioliitto, heidän sukupuolestaan riippumatta.
We have a marriage that is open to all couples, irrespective of their sex.
FinnishOlen aina ajatellut, että ystävänpalvelus ja avioliitto sulkevat toisensa pois.
I always thought that marriage and convenience are mutually exclusive!
FinnishMikään kansainvälinen asiakirja ei tue tätä avioliitto-oikeuden tulkintaa.
There is no international document that supports this interpretation of the right to marry.
FinnishHaluaisin korostaa, että lailla ei pelkästään kielletä samaa sukupuolta olevien henkilöiden avioliitto.
I would like to point out that the law does not only prohibit same sex marriages.
FinnishJos kuitenkin saatte luvan mennä naimisiin Italiassa, avioliitto tunnustetaan koko EU:ssa.
But if they do, the marriage will be recognised throughout the EU.
FinnishAvioliitto- ja huoltajuuskysymykset jäivät kuitenkin sen ulkopuolelle.
However, matrimonial and custody questions were entirely excluded.
FinnishKommunismin kuvataan olevan tyranniaa, ja avioliitto on viimein naisen ja miehen välinen asia.
Communism is described as a tyrant, and marriage is at last a union between a woman and a man.
FinnishSiinä tunnustetaan vain miehen ja naisen välinen avioliitto.
The only type of marriage that would be recognised would be one between a man and a woman.
FinnishOlen edelleen sitä mieltä, että avioliitto ja perhe-elämä ovat valtion erityissuojeluksessa.
I remain of the opinion that marriage and family life are under the specific protection of the state.
FinnishAvioliitto on mielestämme täysin yksiselitteinen - henkilöiden on voitava ottaa puolisonsa mukaan.
Marriage - we think that this is logical; the person's spouse must be allowed to accompany them.
FinnishSopimus on vain sovittu asia, ja liitto on kuin avioliitto.
A contract is like a deal; a covenant is like a marriage.
FinnishKahden henkilön välinen liitto voi olla avioliitto, rekisteröity parisuhde tai avoliitto.
Partnerships between 2 people can have different forms: marriage, registered partnership or simply de facto unions.
FinnishUskomme, että tämä on ollut hyvä intressien avioliitto.
We believe that it has been a good marriage of interests.
FinnishSilti pysyn hyvässä raamatullisessa kannassani, jonka mukaan avioliitto on kestävä side miehen ja naisen välillä.
Still I cling to the good Biblical institution of marriage as a lasting union between man and woman.
Finnish14:59 Joten seuraavassa kuvassa näette suositun ilmiön nimeltä "alastomat häät" tai "alaston avioliitto".
14:59 So in the next picture, you see a very popular phenomenon called "naked" wedding, or "naked" marriage.
FinnishOn myös niitä, joiden mielestä tämän pitkän kihlausajan jälkeinen avioliitto ei kuitenkaan tule enää kyseeseen.
There are those who feel, however, that, at the end of this long engagement, marriage is no longer on the agenda.
FinnishKun kyseessä on muu liitto kuin avioliitto, esimerkiksi rekisteröity parisuhde tai avoliitto, sovelletaan eri sääntöjä.
Different rules apply to partnerships other than marriage, such as registered partnerships and de facto unions.
FinnishVoin esitellä teille kommunismin jälkeistä aikaa elävien Itä-Euroopan valtioiden perustuslait, joissa turvataan perhe ja avioliitto.
I can show you the constitutions of post-communist states in which the family and marriage is protected.