"avioitua" - Englanninkielinen käännös

FI

"avioitua" englanniksi

EN

Esimerkkejä "avioitua"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishTällä on erityisen vakavia seurauksia, jos toinen osapuoli haluaa avioitua uudelleen.
It has particularly serious consequences if either of the parties wants to enter into a new marriage.
Finnish(PL) Elämme aikoja, joina rajat häviävät, ja kansalaiset voivat liikkua ja avioitua vapaasti.
(PL) We are living at a time when borders are disappearing, and our citizens can move and marry freely.
FinnishMeille ei tietenkään kuulu se, kenen kanssa he päättävät avioitua, mutta meidän tehtävämme on turvata kansalaisten oikeudet.
Indeed, it is none of our business who they decide to marry, but what we have to do is to safeguard citizens' rights.
FinnishMinun täytyy sanoa, että hänen nimittämässään "koleassa Britanniassa" jokainen voi ikään katsomatta avioitua vapaasti kenen kanssa haluaa.
I have to say that even in his so-called "bleak Britain" anybody - whatever their age - can marry whoever they want.
FinnishKaikki hyväksyvät sen, paitsi työnantajamme, eurooppalaiset laitokset niiden virkamiesten kohdalla, jotka eivät halua tai voi avioitua.
Everyone accepts that, except the employer, the European institutions, when it comes to officials who cannot or do not wish to marry.
FinnishVoisi leikillään sanoa, että jos maan lainsäädäntö ei salli avioitumista kirjeen välityksellä, avioitua ei voi myöskään sähköisten medioiden välityksellä.
One might say jokingly that if national legislation does not allow marriage by correspondence, then marriage by electronic means is also inadmissible.
FinnishArvoisa puhemies, EU ei tietenkään piittaa aviollisesta etiikasta, mutta haluaa taata kaikkialla EU:n kansalaisten oikeudet riippumatta siitä, kenen kanssa nämä päättävät avioitua.
Madam President, the EU is not, of course, concerned with conjugal ethics, but with guaranteeing the rights of EU citizens wherever they may be and whomever they decide to marry.