FI

avata [avaan|avannut] {verbi}

volume_up
1. yleinen
Voit avata tulostusjonon kaksoisnapsauttamalla käyttämäsi kirjoittimen kuvaketta.
To open the print queue, double-click the printer that you're using.
Voit avata tulostusjonon kaksoisnapsauttamalla käyttämäsi tulostimen kuvaketta.
To open the print queue, double-click the printer that you're using.
Tämän vuoksi ei kannata avata mitään odottamatta saapuneita liitetiedostoja.
It's best not to open any attachment unless it is something you are expecting.
Voit avata numeronäppäimistön napauttamalla Num-painiketta kirjoituskentässä.
To open the number pad, tap the Num button on the writing pad.
Voit avata symbolialueen napauttamalla Sym-painiketta kirjoituskentässä.
To open the symbol pad, tap the Sym button on the writing pad.
Voit avata Internet-pikanäppäimet napauttamalla WWW-painiketta kirjoituskentässä.
To open web quick keys, tap the Web button on the writing pad.
Valitse, kuinka haluat avata aseman lukituksen, ja napauta tai napsauta Seuraava-valintaa.
Choose how you want to unlock the drive, and then tap or click Next.
Valitettavasti meidän on avattava maatalous ja tavaramarkkinat, ennen kuin voimme avata palvelumarkkinat.
Unfortunately we have to unlock agriculture and goods before we unlock trade in services.
Lisätietoja eri tavoista avata aseman lukitus on kohdassa Avaa BitLockerilla suojatun aseman lukitus.
For more info about the different unlock options, see Unlock a BitLocker-protected drive.
Mielestäni meidän ei todellakaan tulisi avata Agenda 2000 -asiakirjaa.
I agree that we should not undo the Agenda 2000 package.
Jos ohjeet eivät ole enää tallessa, etsi tietokoneen kotelosta ruuvit tai hakaset (jotka ovat tavallisesti tietokoneen takana), jotka poistamalla voit avata kotelon.
If you no longer have the instructions, look on the computer cover (usually on the back) for screws or clasps to undo the case.
2. ATK
Niitä ei ennen kaikkea saa avata, koska tietosuoja on myös selkeästi perusteltu.
Above all, they must not be decoded, because data protection is also clearly justified.

Esimerkkejä "avata"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishVoit avata linkistä Pelit-kansion, josta voit käyttää kaikkia tietokoneen pelejä.
Opens the Games folder, where you can access all of the games on your computer.
FinnishPankeille on kuitenkin ongelmallista avata tilejä toisten valtioiden asukkaille.
However, banks have a problem with opening accounts for citizens of other countries.
FinnishEn halua avata keskustelua nyt uudelleen, joten ehdotan, että jatkamme eteenpäin.
I do not want to reopen the debate now, so I propose that we proceed with our work.
FinnishLuulen, ettei keskustelua kannata enää avata uudestaan tähän aikaan illasta.
I do not think it would be useful to reopen the discussion at this time of night.
FinnishJos napsautat linkkiä, järjestelmä kysyy, haluatko tallentaa vai avata tiedoston.
If you click a link, you will be asked whether you want to save the file or open it.
FinnishVoit avata lisää tyhjiä muistiinpanoja tai voit luoda uusia muistiinpanoja malleista.
You can open additional blank notes, or you can create new notes from templates.
FinnishTämän vuoksi ei kannata avata mitään odottamatta saapuneita liitetiedostoja.
It's best not to open any attachment unless it is something you are expecting.
FinnishArvoisa korkea edustaja, voimmeko me avata ovet Balkanille ja sulkea ne Kaukasukselta?
Mr Solana, can we open the doors to the Balkans and close them to the Caucasus?
FinnishNiitä ei ennen kaikkea saa avata, koska tietosuoja on myös selkeästi perusteltu.
Above all, they must not be decoded, because data protection is also clearly justified.
FinnishToivomme voivamme avata neuvottelut muista luvuista Saksan puheenjohtajakaudella.
We hope to be able to open negotiations on other chapters during the German Presidency.
FinnishVoit avata valikoita ja valita komentoja sekä muita vaihtoehtoja näppäimistön avulla.
You can open menus and choose commands and other options using your keyboard.
FinnishTämä on hyvin tyylikäs yritys avata keskustelu uudelleen, ja sitä en voi hyväksyä.
This is a very elegant attempt to reopen the debate and I am not going to tolerate it.
FinnishOn täysin selvää, että tätä kysymystä koskevaa keskustelua ei avata uudelleen.
Obviously, there is no question of re-opening yesterday' s debate on this.
FinnishVoit avata Windowsin asetusten siirtämisen vain, jos käytät järjestelmänvalvojan tiliä.
You can only open Windows Easy Transfer if you're using an administrator account.
FinnishTietenkin Euroopan pitää avata ovensa koko maailman eliitin kouluttamiseen.
Of course Europe needs to open up to training the elites of the whole world.
FinnishJos et käytä järjestelmänvalvojan tiliä, et voi avata Windowsin asetusten siirtämistä.
If you're not using an administrator account, you can't open Windows Easy Transfer.
FinnishInternet Explorer 8 varoittaa, jos sivusto yrittää avata ohjelmaa tietokoneessa.
Internet Explorer 8 will warn you if a website is trying open a program on your computer.
FinnishSivupalkki on auki oletusarvoisesti, ja jos suljet sen, voit avata sen uudelleen.
Sidebar is open by default, but, if you close it, you can open it again.
FinnishPikaluettelon avulla voit kiinnittää tehtäväpalkkiin ohjelmia ja avata ne nopeasti.
You can use the Jump List to pin programs to the taskbar so you can open them quickly.
FinnishNäillä avaimilla ne voivat avata oven avoimille markkinoille mutta myös sulkea sen.
With these keys, they can open the door to an open market, but they can also close it.