"avartaa" - Englanninkielinen käännös

FI

"avartaa" englanniksi

FI

avartaa [avarran|avartanut] {verbi}

volume_up
Asiantuntijat antavat ehdotuksia siitä, kuinka nykyistä mentaliteettia ja kulttuuria tieteessä voidaan avartaa ja tehdä avoimemmaksi, mutta haasteena on nyt se, miten tämä voidaan toteuttaa.
Specialists make proposals about how existing scientific mentality and culture can be broadened and made more open, but the challenge now is to put that into effect.

Esimerkkejä "avartaa"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishMeidän on liityttävä yhteen ihmisten kanssa, jotta voimme avartaa heidän mieliään ja omaa mieltämme ymmärtämään sitä, mikä piilee toivottomuuden taustalla.
We must try to engage with people, so that we can open their minds and our own to what underlies their hopelessness.
FinnishMeidän mielestämme on mahdollista avata silmämme ja avartaa näkökulmiamme, ja juuri siksi uskomme tähän yhteistyöhön Eurooppa-hankkeessa.
We consider it possible to open our eyes and to open up our perspectives, and that is why we believe in this cooperation in the European project.
FinnishSen sijaan pitkäaikaisen työttömyyden tilanne on Flanderissa erityisen huono, joten haluan jonkin verran avartaa kysymystäni ja antaa sille enemmän yleispätevyyttä.
On the other hand, the long-term unemployment situation is particularly bad in Flanders, and I would therefore like to expand my question somewhat and give it a more general scope.
FinnishNeljänneksi haluamme laajentumisen yhteydessä ylläpitää ja avartaa suhteitamme arabivaltioihin ja käynnistää uudelleen Barcelonan prosessin ja naapuruuspolitiikan.
The fourth point is that, with enlargement, we want our relations with the Arab world to be maintained and expanded and the Barcelona process and neighbourhood policy to be relaunched.
FinnishAsiantuntijat antavat ehdotuksia siitä, kuinka nykyistä mentaliteettia ja kulttuuria tieteessä voidaan avartaa ja tehdä avoimemmaksi, mutta haasteena on nyt se, miten tämä voidaan toteuttaa.
Specialists make proposals about how existing scientific mentality and culture can be broadened and made more open, but the challenge now is to put that into effect.