"auttaminen" - Englanninkielinen käännös

FI

"auttaminen" englanniksi

EN
volume_up
auttaa {transitiiviverbi}
FI

auttaminen {substantiivi}

volume_up
auttaminen (myös: annos)
Entä onko maan auttaminen todella väestön auttamista?
What is more, does helping countries really mean helping their populations?
Näiden potilaiden auttaminen tarkoittaa myös sitä, että tehdään oikeanlainen diagnoosi.
Helping these patients also means getting the diagnosis right.
(PL) Arvoisat puhemies ja komission jäsen, köyhien ja puutteenalaisten auttaminen on arvokasta työtä.
(PL) Mr President, Commissioner, helping the poor and the needy is of great value.

Esimerkkejä "auttaminen"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishKehitysmaiden auttaminen selviämään elintarviketurvaan liittyvistä haasteista (
Assisting developing countries in addressing food security challenges (
FinnishJopa näiden henkilöiden auttaminen laskettaisiin tulevaisuudessa terrorismiksi.
Even those giving support to those people would, in the future, become guilty of terrorism.
FinnishUhrien ja heidän perheidensä auttaminen ei ole vain moraalinen välttämättömyys.
Help for victims and their families is not only a moral imperative.
FinnishEnnaltaehkäisevät toimenpiteet ja kohteeksi joutuneiden auttaminen on tärkeää.
Preventive measures and aid for those affected are important.
Finnish(PL) Arvoisat puhemies ja komission jäsen, köyhien ja puutteenalaisten auttaminen on arvokasta työtä.
(PL) Mr President, Commissioner, helping the poor and the needy is of great value.
FinnishNäin ollen asiaan liittyy muutakin kuin ensisijainen tavoite, joka on kidutuksen uhrien auttaminen.
So there is more to it than the primary objective of helping the victims of torture.
FinnishPresidentti Jeltsinin auttaminen näissä oloissa on tuhlausta.
Going to Mr Yeltsin's rescue, in the circumstances in which it was done, was a waste.
FinnishNäiden potilaiden auttaminen tarkoittaa myös sitä, että tehdään oikeanlainen diagnoosi.
Helping these patients also means getting the diagnosis right.
FinnishRyhmäni tukee sitä rahoitustapaa, jolla Kosovon auttaminen toistaiseksi tapahtuu.
The group can agree with the method of financing such as it has been regulated provisionally for Kosovo.
FinnishEnsisijaisen tärkeää on ihmiskaupan tunnistaminen ja uhrin auttaminen.
It is vitally important to recognise the existence of human trafficking and to help its victims.
FinnishEntä onko maan auttaminen todella väestön auttamista?
What is more, does helping countries really mean helping their populations?
FinnishTämän valitettavan konfliktin uhrien auttaminen on siis erittäin tärkeässä asemassa.
So, we are giving high priority to assisting the people who are the victims of this very unfortunate conflict.
FinnishMikä on EU:n tarkoitus, jos ei tällä kertaa Kreikan auttaminen?
What is the point of Europe if not to help Greece at this time?
FinnishTavoitteena ei nimittäin pitäisi olla hallituksen syrjäyttäminen vaan Valko-Venäjän kansan auttaminen.
After all, the aim should not be to topple the government, but to help the people of Belarus.
FinnishIrakin kansan auttaminen tarkoittaa tällä hetkellä joidenkin YK:n pakotteiden sisällöllistä muuttamista.
We need to change the content of some UN sanctions now, if we are to help the people of Iraq.
FinnishTarkoituksenamme pitää olla solidaarinen suhtautuminen, sitoumuksenamme auttaminen tehokkaasti.
Our intention must be to show solidarity and we must demonstrate our commitment to helping effectively.
FinnishMerihädässä olevien auttaminen on velvollisuus eikä vaihtoehto, mutta silti heidät jätettiin menehtymään.
Giving assistance to people in distress is a duty and not a choice, but they were left to die.
FinnishRikollisjärjestöjen auttaminen: mitä se on, mitä se merkitsee, mikä on sen oikeudellinen määritelmä?
Promotion of criminal organisations: what is that, what does it mean, what is the legal definition?
FinnishKolme alaa, joihin haluaisin erityisesti keskittyä, ovat turvallisuus, tiedotus ja kuluttajien auttaminen.
The three areas which I would focus on particularly are safety, information and help to consumers.
FinnishToisen auttaminen ei tarkoita sen korvaamista, vaan viemistä kohti ongelmien parempaa ratkaisemista.
Helping someone does not mean replacing them, it means contributing towards a better solution to problems!