"auttakaa!" - Englanninkielinen käännös

FI

"auttakaa!" englanniksi

volume_up
auttakaa! {interjektio}
EN
volume_up
auttaa {transitiiviverbi}
FI

auttakaa! {interjektio}

volume_up
auttakaa! (myös: apua!)
volume_up
help {interjektio}
Auttakaa Ateenaa, auttakaa kaupunginjohtajia. Te voitte näyttää Kreikalle esimerkkiä.
Help Athens, help the mayors, you will be setting an example for Greece.
Auttakaa tekemään Euroopasta valtioidemme kansalaisille kokemisen arvoinen.
Help to make Europe real for the citizens of our countries.
Auttakaa meitä siis, olkaa hyvä, saamaan neuvostolta vastauksia kysymyksiimme.
So, could you please help us to obtain answers to our questions from the Council?

Esimerkkejä "auttakaa!"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishAuttakaa meitä siis, olkaa hyvä, saamaan neuvostolta vastauksia kysymyksiimme.
So, could you please help us to obtain answers to our questions from the Council?
FinnishAuttakaa meitä olemaan tarkempia tiekartan kanssa, koska haluamme edetä sen mukaan.
Help us to be more precise with the road-map because we want to follow it.
FinnishAuttakaa Ateenaa, auttakaa kaupunginjohtajia. Te voitte näyttää Kreikalle esimerkkiä.
Help Athens, help the mayors, you will be setting an example for Greece.
FinnishPäättäkää, mitä te haluatte, ja auttakaa komissiota laajentamaan edustustojemme kattavuutta.
Please make up your minds and help the Commission to expand the coverage of delegations.
FinnishAuttakaa meitä neuvottelemaan, ja yhdessä saavutamme järkevän tuloksen.
Help us negotiate and together, we will bring about a good result.
FinnishAuttakaa pääsemään niistä eroon tekemällä asianmukainen komission ehdotus.
Help to eradicate them by making a good Commission proposal.
FinnishAuttakaa tekemään Euroopasta valtioidemme kansalaisille kokemisen arvoinen.
Help to make Europe real for the citizens of our countries.
FinnishAuttakaa meitä tämän toteuttamisessa ehdottamalla jotain todella konkreettista!
So help us do this - propose something really tangible!
FinnishKuulkaa kuolleiden lasten huuto, ja auttakaa äitejä pelastamaan elossa olevat lapset.
Listen to the cries of the dead children and help their mothers to save the children who are still alive.
FinnishArvoisa neuvoston puheenjohtaja, auttakaa tekin, että pääsemme näissä asioissa tavoitteeseemme!
Mr President-in-Office of the Council, play your part in ensuring that we do so and achieve our aim!
FinnishArvoisa puhemies, olkaa hyvä ja auttakaa meitä työskentelemään entistä tehokkaammin.
FinnishOlen kiitollinen siitä, mitä olette tehneet hyväksemme tähän mennessä, mutta olkaa hyvä ja auttakaa meitä vastedeskin.
I am grateful for what you have done for us so far, but please continue to help us.
FinnishMeille kerrottiin: "Auttakaa meitä nyt, me kuuntelemme ja teemme yhteistyötä", ja yhteistyö onnistui.
We were told, 'Help us now, we are listening, we are working together', and the cooperation succeeded.
FinnishAuttakaa häntä tekemään niin, ja te saatte meidät puolellenne.
Help him to do this and you will have us on your side.
FinnishArvoisa komission puheenjohtaja, auttakaa te meitä siinä ja auttakaa myös siinä, että tästä tulee mahdollista!
Help us to secure them. You too, Mr President of the Commission, can help to make this possible.
FinnishOlkaa hyvä ja auttakaa meitä hyötymään tästä kokemuksesta.
Please help us to take advantage of this experience.
FinnishArvoisa puhemies, auttakaa meitä sen toteuttamisessa.
Please, Mr President, help us to bring this to fruition.
FinnishHaluaisin muuttaa sitä ja sanoa " auttakaa meitä uskomaan" siihen, että puutteet korjataan yhdessä.
In a similar vein, I should like to say to you, 'Help us to believe', so that we can make up these deficits together.
FinnishAuttakaa häntä varmistamaan vakaus- ja kasvusopimus.
Help him to secure the Stability and Growth Pact.
FinnishAuttakaa meitä, auttakaa maatani pelastamaan demokratia, jonka puolesta yhteisen Eurooppamme perustajat taistelivat.
Please help us, please help my country to save the democracy for which the forefathers of our Europe battled.