"autoteollisuus" - Englanninkielinen käännös

FI

"autoteollisuus" englanniksi

FI

autoteollisuus {substantiivi}

volume_up
1. konetekniikka
autoteollisuus
Se on enemmän kuin autoteollisuus ja elintarviketeollisuus yhdessä.
That is more than the automotive industry and the agri-food industry put together.
Autoteollisuus on selvästikin itse ensisijaisesti vastuussa kriisin hallinnasta.
The primary responsibility for managing the crisis obviously lies with the automotive industry itself.
Euroopan autoteollisuus on tekniikassa alansa johtaja.
The European automotive industry is the sector's world leader in technological terms.

Esimerkkejä "autoteollisuus"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishAutoteollisuus lupasi vähentää hiilidioksidipäästöjään, mutta söi sitten sanansa.
It made an agreement with us to reduce its CO2 emissions and then reneged on it.
FinnishTulos on erittäin helppo kiteyttää: autoteollisuus jatkaa entiseen tapaansa.
The result is extremely easy to sum up: business as usual for the car industry.
FinnishAutoteollisuus ei tunnu juurikaan luottavan asiakkaidensa tervejärkisyyteen.
The car industry does not seem to credit its customers with much common sense.
FinnishAutoteollisuus oli tehnyt hyvän tuloksen vielä vuoden toisen neljänneksellä.
This comes after the industry's good performance in the second quarter of the year.
FinnishEuroopan autoteollisuus ei ole tiputuksessa.
On the matter itself, the European motor industry is not on a medical drip.
FinnishMitä autoteollisuus sitten tekee palveluiden ja laitevalmistajasopimusten osalta?
After all, what does the motor industry do in the case of services, of supply contracts?
FinnishSiksi autoteollisuus on kärsinyt rahoituskriisistä erityisen voimakkaasti.
The financial crisis has therefore hit car manufacturing particularly hard.
FinnishNäin ollen se laati Euroopan talouden elvytyssuunnitelman, jossa autoteollisuus on mukana.
So we have a European Economic Recovery Plan of which the car industry is a part.
FinnishMaailman autoteollisuus on joutunut vaikeuksiin, eivät kuitenkaan kaikki tehtaat.
The world's car industry has got into difficulties, though that is not true for all plants.
FinnishKuten kaikki tiedämme, Euroopan autoteollisuus kärsii huomattavasta ylikapasiteetista.
The European car industry, as we are all aware, suffers from considerable overcapacity.
FinnishMielestäni olisi sen sijaan toivottavaa viedä EU: n autoteollisuus huipulle.
In my opinion, it would instead be beneficial to turn the EU's car industry into a leader.
FinnishSe on enemmän kuin autoteollisuus ja elintarviketeollisuus yhdessä.
That is more than the automotive industry and the agri-food industry put together.
FinnishAutoteollisuus on kuitenkin pystynyt mukautumaan edessä oleviin merkittäviin tapahtumiin.
It has nonetheless been able to adapt to the major developments with which it is faced.
FinnishAutoteollisuus ei pysty selviämään täytäntöön panemistamme asetuksista.
The car industry cannot cope with the regulations that we have enforced.
FinnishAutoteollisuus kuuluu niihin teollisuudenaloihin, joita kriisi on koetellut rankimmin.
The car industry is one of the industries that has been hardest hit.
FinnishEuroopan autoteollisuus on yksi maailman kilpailukykyisimmistä.
The European car industry is one of the most competitive of its kind in the world.
Finnish- (NL) Autoteollisuus on Belgiassa erittäin tärkeä työllistäjä.
- (NL) The car industry is a very important sector for employment in Belgium.
FinnishEuroopan autoteollisuus voi näyttää tässä esimerkkiä, hyvät kuulijat.
Europe's automotive sector can give a lead here, ladies and gentlemen.
FinnishMinusta on kiehtovaa katsoa, mihin autoteollisuus nykyään jo kykenee.
For me, it is fascinating what the car industry is already capable of.
FinnishMyös Romanian autoteollisuus on kärsinyt vakavasti tästä kriisistä.
The Romanian car industry has also been severely affected by the crisis.