"autot" - Englanninkielinen käännös

FI

"autot" englanniksi

EN
EN
EN
FI

autot {monikko}

volume_up
autot
Kokemusten perusteella autot ovat suhdannekehityksen ensimmäisiä indikaattoreita.
Experience shows that cars are an early indicator of economic trends.
Autot kuitenkin tuottavat myös jätettä, mikä on tämäniltaisen keskustelumme aiheena.
Cars, though, also produce waste, and that is what we are discussing this evening.
Asiantuntijat sanovat, että kokonaiset autot ovat vain harvoin arvottomia.
According to the experts, few of these complete cars are of no value.

Esimerkkejä "autot"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishNiin kauan kuin tällaista ei ole, on turha pyytää ihmisiä jättämään autot kotiin.
Until this is done we needn't bother asking people to leave their cars at home.
FinnishKuorma-autot ovat ympäristöystävällisimpiä silloin, kun ne eivät ole maanteillä.
Lorries are at their most environmentally friendly when they are off the road.
FinnishAutot kuitenkin tuottavat myös jätettä, mikä on tämäniltaisen keskustelumme aiheena.
Cars, though, also produce waste, and that is what we are discussing this evening.
FinnishSittemmin autot ovat vallanneet niistä suuren osan ajokaistoiksi ja parkkipaikoiksi.
Since then, the car has claimed a large proportion of these for driving and parking.
FinnishIlma-alukset, autot ja junat kulkevat eri maista ja ympäristöistä toiseen.
Aircraft, cars and trains move between different countries and environments.
FinnishNiissä maissa loppuun käytetyt autot on varastoitu laittomasti tai kuljetettu itään.
In those countries used cars are stored illegally or exported to the east.
FinnishSe kulkee raiteilla esikaupunkitietä pitkin, ja autot kulkevat sen alitse.
It travels on rails down a suburban road, and the cars travel underneath it.
FinnishValvottavia herkkiä aloja ovat muun muassa autot, tekstiilit ja kulutuselektroniikka.
Monitoring of sensitive sectors shall include cars, textiles and consumer electronics.
FinnishEmme voi odottaa 15 vuotta ja sitä, että vanhat linja-autot korvataan uusilla.
We cannot wait ten or 15 years for coaches to be replaced by new ones.
FinnishKokemusten perusteella autot ovat suhdannekehityksen ensimmäisiä indikaattoreita.
Experience shows that cars are an early indicator of economic trends.
FinnishJono on viiden kilometrin mittainen, ja kuorma-autot odottavat kolme päivää.
The queue is five kilometres long, and the lorries wait for three days.
FinnishJos tullimaksua ei makseta, kuorma-autot pysäytetään, eivätkä ne saa jatkaa matkaa.
If they do not pay the toll, they are stopped and prevented from continuing their journey.
FinnishSitä paitsi hiukkaspäästöt vähenevät, ja autot kulkevat hiljaisemmin kaasua tankeissaan.
In addition, particulate emissions are also reduced and cars run more quietly on gas.
FinnishOlemme käsittääkseni kaikki samaa mieltä siitä, että autot ovat myös osa kulttuuriperintöämme.
Cars are also part of our cultural heritage. I think we would all agree on that.
FinnishHeillä on virka-autot ja he unelmoivat elämän elvyttämisestä Maon oppien mukaan.
They have official cars and dream of recreating life under Mao.
FinnishAsiantuntijat sanovat, että kokonaiset autot ovat vain harvoin arvottomia.
According to the experts, few of these complete cars are of no value.
FinnishKaupunkiliikenteen linja-autot ajavat pääasiassa alhaisella nopeudella kaupungeissa.
City buses, in the main, travel at low speeds in towns and cities.
FinnishIlmeisesti kilpa-autot ovat OK - luulen, että ne ovat luultavasti seksikkäitä.
Obviously racing cars are okay - I think they are probably sexy.
FinnishAutot ovat yhä turvallisempia ja pienipäästöisempiä, mutta niitä syytetään silti kaikesta.
Cars are becoming safer and cleaner but are still blamed for everything.
FinnishTarvitsemme kaikkia liikennemuotoja - pelkät junat ja linja-autot eivät yksinkertaisesti riitä.
We need all modes of transport; we really cannot manage with trains and buses alone.