"autoritaarinen" - Englanninkielinen käännös

FI

"autoritaarinen" englanniksi

FI

autoritaarinen {adjektiivi}

volume_up
autoritaarinen
Venäjä on autoritaarinen maa, jonka ulkopolitiikka on muuttunut yhä aggressiivisemmaksi.
Russia is an authoritarian state with an increasingly aggressive foreign policy.
Tässä vaiheessa Venäjästä on tullut pohjimmiltaan autoritaarinen valtio.
At this point, Russia has become essentially an authoritarian state.
Joidenkin mielestä Kolumbia on laiton, autoritaarinen ja elitistinen valtio.
Others say that it is an illegitimate, authoritarian and elitist State.

Esimerkkejä "autoritaarinen"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishVenäjä on autoritaarinen maa, jonka ulkopolitiikka on muuttunut yhä aggressiivisemmaksi.
Russia is an authoritarian state with an increasingly aggressive foreign policy.
FinnishJoidenkin mielestä Kolumbia on laiton, autoritaarinen ja elitistinen valtio.
Others say that it is an illegitimate, authoritarian and elitist State.
FinnishVälimeren alueen naapureissamme on toinenkin neuvostotyyppinen, autoritaarinen hallitus.
There is another Soviet style authoritarian regime in our Mediterranean neighbourhood.
FinnishTurkki on muslimivaltio, jonka kulttuuri on pääasiassa autoritaarinen ja patriarkaalinen.
Turkey is an Islamic country with a predominantly authoritarian and patriarchal culture.
FinnishTässä vaiheessa Venäjästä on tullut pohjimmiltaan autoritaarinen valtio.
At this point, Russia has become essentially an authoritarian state.
FinnishMikään diktatuuri tai autoritaarinen hallinto ei ole sinänsä vakaa.
No dictatorship, no authoritarian regime is stable in itself.
FinnishIslam Karimovin autoritaarinen hallitus tukahduttaa Uzbekistanin kansan demokraattiset pyrkimykset.
Islam Karimov’s authoritarian regime is stifling the democratic ambitions of the Uzbek people.
FinnishEi ole tarpeen mainitakaan niitä demokratioita, joissa on aiemmin ollut autoritaarinen hallinto.
Let us not talk now about those democracies which are just emerging from what was previously an authoritarian regime.
FinnishSyyrian ja Jemenin poliittinen tausta on kauan ollut autoritaarinen ja suorastaan diktatuuriin perustuva.
The political background in Syria and Yemen has been, for a long time, authoritarian or outright dictatorial.
FinnishTällä tavoin luodaan autoritaarinen federalismi.
In this way, an authoritarian federalism is established.
FinnishVaadimme lisäksi, että autoritaarinen hallitus luopuu vallasta ja että uusimpien vaalien tulos saatetaan voimaan.
It is time to translate our resolutions into actions.
FinnishMugabén hallitus on autoritaarinen ja korruptoitunut.
FinnishEU aikoo lähettää 1 500 sotilasta Afrikan kolmanneksi suurimpaan valtioon, jossa on autoritaarinen hallinto.
The EU is planning to send 1 500 soldiers to Africa’s third largest nation, a country with an authoritarian regime.
FinnishHallintojärjestelmä on poliittisesti autoritaarinen, mutta suhtautuu talouteen, uskontoon ja tapoihin vapaamielisesti.
The regime is politically authoritarian, yet has a liberal attitude to the economy, religion and customs.
FinnishSiksi meidän on myös vahvistettava valtiosta riippumattomia elimiä maissa, joissa on autoritaarinen hallintojärjestelmä.
That is why we must also strengthen non-governmental institutions in countries with authoritarian governments.
FinnishTämä on uusi epädemokraattinen ja autoritaarinen päätös, jolla vaikeutetaan enemmän poliittisten ryhmien perustamista.
This is a new undemocratic and authoritarian decision that further hinders the establishment of political groups.
FinnishChávezin hallinnon autoritaarinen suuntaus on äärimmäisen huolestuttava, ja mielestäni meidän on uskallettava sanoa se.
The authoritarian tendency of the Chávez regime is extremely worrying and I think that we must not be afraid to say so.
FinnishEdessä on kuitenkin joitakin vaikeita esteitä, ja yksi vaikeimmista on Togon presidentin Eyadéman autoritaarinen hallinto.
But there are a few serious constraints, one of the most serious being the authoritarian regime of President Eyadéma in Togo.
FinnishEpäilemättä kyseessä on äärimmäisen keskitetty ja autoritaarinen elin, joka kumoaa täysin kansallisen suvereenisuuden periaatteen.
This is, without doubt, an overly centralised and arbitrary institution which does away with any sense of national sovereignty.
FinnishTurkin nykyinen perustuslaki tuli voimaan sotilashallinnon aikana, vuonna 1982, ja autoritaarinen järjestelmä leimaa edelleen perustuslakia.
Its current constitution was adopted in 1982, under the military regime, and still bears the seal of authoritarianism.