"automatisoitua" - Englanninkielinen käännös

FI

"automatisoitua" englanniksi

FI

automatisoitua [automatisoidun|automatisoitunut] {verbi}

volume_up

Esimerkkejä "automatisoitua"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishKäytämme hyvin automatisoitua prosessia muovien lajitteluun, ei vain tyypin, vaan myös laadun mukaan.
We use a very highly automated process to sort those plastics, not only by type, but by grade.
FinnishYksi erityinen kysymys koskee mahdollisuutta soveltaa automatisoitua kohdennusjärjestelmää SWIFT-tietoihin.
There is a specific question concerning the possibility of applying the Automated Targeting System to SWIFT data.
FinnishSätkätupakkateollisuus ei ole yhtä automatisoitua kuin savuketeollisuus, joten se edellyttää enemmän työvoimaa.
The hand-rolling tobacco industry is less automated than the cigarette industry and therefore needs a more concentrated work-force.
FinnishNeljä maata eli Tanska, Irlanti, Yhdistynyt kuningaskunta ja Ruotsi, haluavat jäädä ei-automatisoitua tietojenkäsittelyä koskevien määräysten ulkopuolelle.
Four countries, namely Denmark, Ireland, the United Kingdom and Sweden want to opt out from the regulation on non-automatic data processing.
FinnishEt saa käyttää mitään automatisoitua laitetta tai tietokoneohjelmaa, josta voidaan julkaista sisältöä, ilman Microsoft Corporationin kirjallista lupaa.
You will not use any form of automated device or computer program that enables the submission of postings without the express written consent of Microsoft Corporation.