"automaattisesti" - Englanninkielinen käännös

FI

"automaattisesti" englanniksi

FI

automaattisesti {adverbi}

volume_up
automaattisesti
Estä WWW-sivustot automaattisesti valitsemalla Estä automaattisesti.
To automatically block websites, click Automatically block.
Jos haluat estää sivustot automaattisesti, valitse Estä automaattisesti.
To automatically block websites, click Automatically block.
Alitoimialueet tarkistetaan automaattisesti, jos niiden päätoimialueet tarkistetaan.
Subdomains are automatically verified if their parent domains are verified.
automaattisesti (myös: refleksinomaisesti)

Esimerkkejä "automaattisesti"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishValitse Asenna uudet versiot automaattisesti -valintaruutu ja valitse sitten OK.
Select the Install new versions automatically check box, and then tap or click OK.
FinnishKäyttäjät, jotka kuuluvat kotiverkkoon, eivät automaattisesti kuulu kotiryhmään.
People who belong to a home network won't automatically belong to a homegroup.
FinnishLaitteiston mukana tullut ohjelmisto asentaa yleensä ohjaimet automaattisesti.
Software included with your hardware will usually install drivers automatically.
FinnishWindowsin sähköposti estää automaattisesti vaarallisina tunnetut tiedostotyypit.
The good news is that Windows Mail automatically blocks known dangerous file types.
FinnishValitse Kyllä, suorita automaattisesti (suositus) ja valitse Tallenna muutokset.
Click Yes, do this automatically (recommended), and then click Save changes.
FinnishKoulutusta annettaisiin tällöin automaattisesti, ilman että se olisi pakollista.
The training then would be automatically performed without being compulsory.
FinnishJulistitte juuri nimenhuutoäänestyksen, ja minä painoin automaattisesti nappia.
You have just called a roll call vote and I automatically pressed the button.
FinnishValitse Asenna uudet versiot automaattisesti -valintaruutu ja valitse sitten OK.
Select the Install new versions automatically check box, and then click OK.
FinnishMedia Player lataa kaikki käytettävissä olevat oikeudet automaattisesti ostohetkellä.
The Player downloads all available rights automatically at the time of purchase.
FinnishArvo lisätään automaattisesti CD-levyltä kopioimalla luotuihin tiedostoihin.
This value is automatically added to the files that are created during ripping.
FinnishVoit tuoda staattisen kalenterin, joka ei päivity automaattisesti (ICS-tiedostona).
Import a static calendar that doesn't update automatically (known as an ICS file).
FinnishOn tärkeää määrittää Windows lataamaan ja asentamaan päivitykset automaattisesti.
It's important to set Windows to download and install updates automatically.
FinnishJos juna ohittaa punaisen pysähtymismerkin, jarrutus käynnistyy myös automaattisesti.
If a train passes a red stop signal, the brakes are also automatically applied.
FinnishPositiivista erityiskohtelua ei saa käyttää perusteettomasti ja automaattisesti.
Positive discrimination should not be used aimlessly and without thinking.
FinnishOletusarvon mukaan sähköpostiosoitteesi on automaattisesti Kuvaus-ruudussa.
By default, the Description box is filled automatically with your e-mail address.
FinnishWindows Update asentaa tärkeät päivitykset automaattisesti, kun ne tulevat saataville.
Windows Update automatically installs important updates as they become available.
FinnishSe on työkalu, jolla voidaan automaattisesti etsiä ja korjata joitakin ongelmia.
It's an automated tool that can find and automatically fix some problems.
FinnishKun vedät tiedostoja levyn kansioon, ne kopioidaan automaattisesti levylle.
As you drag files into the disc folder, they are copied automatically to the disc.
FinnishLuulimme, että kommunismin luhistumista seuraa automaattisesti demokratia.
We had felt that the collapse of communism would automatically lead to democracy.
FinnishLuulimme myös, että kaikki eikommunistit ovat automaattisesti demokraatteja.
We had also believed that all anti-communists would necessarily be democrats.