"aurinkoenergia" - Englanninkielinen käännös

FI

"aurinkoenergia" englanniksi

FI

aurinkoenergia {substantiivi}

volume_up
aurinkoenergia
Tässä päätöslauselmaesityksessä mainitaan perustellusti erityisesti aurinkoenergia.
This motion for a resolution rightly makes specific mention of solar energy.
Aurinkoenergia, vetypolttokennot ja niin edelleen edellyttävät teknisiä läpimurtoja.
Technological breakthroughs are needed in relation to solar energy, hydrogen cells and so on.
Aurinkoenergia ja tuulivoima ovat lähitulevaisuudessa todella marginaalisia energialähteitä.
Solar energy and wind power will be a very marginal energy source in the near future.

Esimerkkejä "aurinkoenergia"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishTässä päätöslauselmaesityksessä mainitaan perustellusti erityisesti aurinkoenergia.
This motion for a resolution rightly makes specific mention of solar energy.
FinnishEi ole olemassa ymmärrettäviä syitä jättää aurinkoenergia-ala sääntelyn ulkopuolelle.
There is no understandable reason for excluding the solar industry from the regulations.
FinnishAurinkoenergia ei lopu koskaan, minkä toivon myös neuvoston pian ymmärtävän.
The sun rises for free, and I hope the Council recognizes that soon.
FinnishAurinkoenergia, vetypolttokennot ja niin edelleen edellyttävät teknisiä läpimurtoja.
Technological breakthroughs are needed in relation to solar energy, hydrogen cells and so on.
FinnishAurinkoenergia ja tuulivoima ovat lähitulevaisuudessa todella marginaalisia energialähteitä.
Solar energy and wind power will be a very marginal energy source in the near future.
FinnishTuuli, aurinkoenergia, aurinkokennot ja niin edelleen muodostavat vain 5 prosenttia!
Wind, solar energy, photovoltaic energy etc. only account for 5%!
FinnishLopuksi katsomme, että aurinkoenergia, tuulivoima ja vesivoima ovat parempia vaihtoehtoja kuin biopolttoaineet.
Finally, we are of the opinion that solar energy, wind energy and water energy are better alternatives to biofuels.
FinnishUudet energialähteet, erityisesti tuulienergia, vesienergia tai aurinkoenergia ovat kuitenkin sellaisia, jotka eivät saastuta.
New energy sources, and in particular wind energy, hydro and solar energy, are clean sources of energy.
FinnishBiopolttoaineet, aurinkoenergia, tuulienergia, vesivoima, vety, energiatehokkuutta lisäävät toimet: tällaisia tekniikoita on olemassa.
Biofuels, solar energy, wind energy, hydroelectric energy, hydrogen, energy efficiency efforts: these technologies exist.
FinnishNäitä ovat aallot, vuorovesi, rantatuuli ja jopa aurinkoenergia.
Scotland has much to contribute in terms of renewable energy resources, including wave, tidal, offshore wind and even solar energy.
FinnishNyt ehdotamme vielä ainoastaan, että tätä kampanjaa täydennetään tiedotuskampanjalla "Aurinkoenergia ja aurinkoenergiavoimalat" .
The only other thing we are now proposing is that this campaign should be complemented with an information campaign on "solar heating and solar heating power stations' .
FinnishKun aurinkoenergia voisi olla mahdollista yhdessä maassa, se on vähemmän käyttökelpoista toisessa, jossa sen sijaan vesivoima tai biopolttoaineet voisivat olla suuri mahdollisuus.
Whereas solar energy could be a solution in one region it is less viable in another, where perhaps water power or bio- energy would be more appropriate.
FinnishKaikki tämä pitää erityisen hyvin paikkansa, koska tässä vaiheessa aurinkoenergia, bioenergia ja vetyteknologia eivät useimmissa tapauksissa ole vielä kaupallisesti tuottoisia.
This is all the more true because, at the present stage, solar energy, bio-energy and hydrogen technology are in most cases not yet commercially profitable.