"auringonvalo" - Englanninkielinen käännös

FI

"auringonvalo" englanniksi

FI

auringonvalo {substantiivi}

volume_up
auringonvalo (myös: auringonpaiste)
Auringonvalo muodostaa riskin monille ihmisille, jotka työskentelevät ulkoilmassa päivittäin.
Sunlight presents a risk to the many people who work out of doors every day.
Kysymme, saavutetaanko kyseinen päämäärä sisällyttämällä auringonvalo tähän toimenpiteeseen.
The question for us is whether the inclusion of sunlight within this measure would achieve it.
Etenkin Välimeren maiden edustajat ovat korostaneet niitä ongelmia, joita alueiden voimakas auringonvalo aiheuttaa.
In particular, representatives of the Mediterranean countries point out problems resulting from the strong sunlight they enjoy.
Auringonvalo, tuuli ja merivirrat ovat tämän energian eri muotoja.
Light from the sun, wind and the tides are forms of this energy.
auringonvalo
auringonvalo (myös: äkillinen kirkkaus)

Esimerkkejä "auringonvalo"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishAuringonvalo muodostaa riskin monille ihmisille, jotka työskentelevät ulkoilmassa päivittäin.
Sunlight presents a risk to the many people who work out of doors every day.
FinnishKysymme, saavutetaanko kyseinen päämäärä sisällyttämällä auringonvalo tähän toimenpiteeseen.
The question for us is whether the inclusion of sunlight within this measure would achieve it.
FinnishAuringonvalo, tuuli ja merivirrat ovat tämän energian eri muotoja.
Light from the sun, wind and the tides are forms of this energy.
FinnishEtenkin Välimeren maiden edustajat ovat korostaneet niitä ongelmia, joita alueiden voimakas auringonvalo aiheuttaa.
In particular, representatives of the Mediterranean countries point out problems resulting from the strong sunlight they enjoy.
FinnishSe voi olla myös pilvien takaa esiin työntyvä auringonvalo, joka valaisee kappaleen maata ja korostaa sitä suhteessa hämärään ympäristöön.
It could also be the sunlight that breaks through the clouds and lights up a patch of the land, highlighting it compared to the dim environment.
FinnishTämä ajattelematon yritys sisällyttää siihen auringonvalo antoi EU-skeptikoille mahdollisuuden levittää sellaisia juttuja, kuin että "EU aikoo kieltää auringonvalon".
The misguided attempt to include sunlight was a gift to the ultra sceptics, who enjoyed putting about such stories as "Brussels seeks ban on sunlight".
FinnishSillä on ainoastaan yhdellä puolella tämä suuri, suuri lasi-ikkuna, josta auringonvalo pääsee sisään syvälle tilaan ja luo siihen kauniin laadun ja mahtavan dynamiikan.
It has only on one side this big, big glass window that helps to let the sunlight enter deep into the space and create a beautiful quality there and a great dynamic range.
FinnishOtsonia syntyy, kun auringonvalo reagoi kemiallisesti typen oksidien ja haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kanssa, joita syntyy pääasiassa ajoneuvojen päästöistä ja polttoaineen jakelusta.
It is created by a chemical reaction between sunlight and oxides of nitrogen and volatile organic compounds derived mostly from vehicle emissions and petrol distribution.