"auliisti" - Englanninkielinen käännös

FI

"auliisti" englanniksi

EN
FI

auliisti {adverbi}

volume_up
auliisti
This is a tough statement, I readily admit.
Myönnän auliisti, ettei se ole täydellinen – mikä on sanomattakin selvää – ja toivon meidän kohentavan sitä edelleen.
I readily admit that it is not perfect – that goes without saying – and I hope, moreover, that we will further improve it.
Toistaiseksi olemme valitettavasti nähneet komission hyväksyvän auliisti toimia, joilla pikemminkin lisätään kuin vähennetään alkoholinkulutusta.
So far, we have unfortunately seen the Commission more readily adopting measures to increase, rather than reduce, consumption.

Esimerkkejä "auliisti"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishPyrimme auliisti edistämään uuden perustuslaillisen sopimuksen aikaansaamista.
We will be unstinting in our efforts to make progress on a new constitutional treaty.
FinnishTämä haaste meidän on kohdattava auliisti ja monenvälisessä hengessä.
That is a challenge that we must face with generosity and in a multilateral spirit.
FinnishJäsen Zingaretti myönsi auliisti, että Turkin liittyminen on tärkeää.
Mr Zingaretti generously acknowledged the importance of Turkish accession.
FinnishPääministeri Blair oli niin jalomielinen, että myönsi auliisti huolen aiheellisuuden alahuoneessa.
Mr Blair was generous enough to acknowledge these concerns in the House of Commons.
FinnishOn hyvä, että on ihmisiä, jotka uhraavat omaa aikaansa niin auliisti.
We are fortunate to have people who give so freely of their time.
FinnishPitääkö kuluttajan sitten tukea tätä käytäntöä jatkossakin auliisti syömällä lihaa?
Should the consumer then continue voluntarily supporting this practice through his consumption of meat?
FinnishMyönnän auliisti, ettei komissio ole vastuussa tilanteesta.
I gladly admit that the Commission is not responsible for this situation.
FinnishVarmastikin näinä illan tunteina menettelyä koskeviin esityksiin voidaan suhtautua hyvin auliisti.
At this hour of the night, one can be generous with points of order.
FinnishMyönnän auliisti, että minäkin olen hieman haikeana.
I will not conceal the fact that I am also overcome by a certain wistfulness.
FinnishToivon, että komissio vastaa auliisti Euroopan parlamentin valiokunnan vakavaan työhön.
I hope the Commission will respond generously to the serious work of the European Parliament' s committee.
FinnishMeidän olisi avattava auliisti yliopistojemme ovet myöntämällä tuhansia opiskelustipendejä albaaneille.
We should generously open our universities and give thousands of study grants to Albanian students.
FinnishTavallisesti me kaikki puhumme auliisti hyvää vammaisista.
Usually we all offer to say nice things about the disabled.
FinnishOlen hyvin kiitollinen, että he ovat niin auliisti jakaneet kokemuksiaan ja viisauttaan.
I thank them very much for having been extremely generous in giving us the benefit of their experience and their great wisdom.
FinnishNäin ollen komission on jatkettava neuvotteluja auliisti ja asianmukaisen avoimesti.
Accordingly, the Commission has a duty to proceed with the negotiations on these agreements, willingly and with all due transparency.
Finnish(EN) Tässä ei ole kyse neuvoston auliisti tekemästä myönnytyksestä vaan edellä mainitun sopimuksen määräysten noudattamisesta.
This is not a case of the Council granting a favour but of observing the terms of the treaty.
FinnishArvoisa puhemies, myönnän auliisti, rouva parlamentin jäsen, että kaikki tulevat järjestelyt ovat todennäköisesti mutkikkaita.
Mr President, Mrs McIntosh, I freely admit that any future rules will probably be complicated.
FinnishMyönnän auliisti, että ainakin minusta tuntuu siltä.
FinnishKuusi kuukautta sitten pääministeri Blair esitteli auliisti pyrkimyksiään eurooppalaisen sosiaalimallin nykyaikaistamiseksi.
Six months ago, Prime Minister Blair was unstinting in his efforts to modernise the European social model.
FinnishMe, sekä minä että auliisti auttava komissio, teemme kaikkemme tämän asian hyväksi.
We are doing everything we can in relation to that policy, both from my position and from the position of the Commission, which is helping generously.
FinnishArvoisa korkea edustaja Solana, olette auliisti pyrkinyt saamaan tilanteen hallintaan ja käymään keskusteluja tämän tavoitteen mukaisesti.
You, Mr Solana, have tried unstintingly to get things on track and conduct the talks accordingly.